Engleski jezik

Forward 2 i 3
English for the Hotel and Tourism 1
Think

Predstavljamo Vam nove udžbenike engleskog jezika u drugom i trećem razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola te hotelijersko-turističkih škola.

Potpuno prilagođeni novom kurikulumu i odobreni, s cjelokupnom i detaljnom podrškom za učitelje. Sve za pripremu i izvođenje nastave na jednom je mjestu, dostupno jednim klikom na našoj platformi e-sfera.

Pogledajte kratak informativni video – sve što trebate znati

Forward 2 i Forward 3

Suvremeni udžbenici prilagođeni potrebama  hrvatskih učenika. Odobreni i prilagođeni novom kurikulumu. Jedino sa Školskom knjigom, zvučni zapisi dostupni su direktno skeniranjem koda iz udžbeničke jedinice

Zašto odabrati Forward 2 i Forward 3?

 • prilagođen hrvatskom kurikulumu
 • podijeljen u šest tematskih cjelina – teme primjerene dobi tinejdžera
 • svaki modul ima tri cjeline
  • Forward 2: Cjeline: SECTION A, SECTION B, SECTION C-SKILLS PAGE ( u kojoj je  naglasak na vještini čitanja, vještini govorenja i vještini pisanja )
  • Forward 3: Cjeline: SECTION A, SECTION B, SECTION C-LITERATURE (u kojoj su obrađeni   izvorni  literarni tekstovi  vezani uz temu cjeline)
 • tablica za vrednovanje postignuća na razini vještina na kraju modula
 • na kraju svakog drugog modula: Self-asessement 1, 2, 3, zadatci za provjeru znanja
 • popis ishoda učenja na kraju udžbenika

English for the Hotel and Tourism 1

Suvremeni udžbenici prilagođeni potrebama  hrvatskih učenika. Odobreni i prilagođeni novom kurikulumu. Jedino sa Školskom knjigom, zvučni zapisi dostupni su direktno skeniranjem koda iz udžbeničke jedinice

Zašto odabrati ovaj udžbenik?

 • devet tematskih cjelina
 • izbor tema, raznovrsnost zadataka i zastupljenost vještina koje vjerno prate sadržaje strukovnih predmeta
 • optimalan omjer tekstnih vrsta u poglavlju Skills page
 • učenici uvježbavaju pisanu poslovnu komunikaciju
 • upit, rezervacija, žalba, cirkularno pismo, sažimanje iskaza, pismo preporuke, reklamacija, vođenje bilježaka, recenzija restorana, pripovjedački i raspravljački eseji
 • priprema učenike za polaganje pisanog dijela ispita državne mature na engleskom jeziku
 • raspravljački, opisni, pripovjedački esej, osvrt…
 • projektni zadatci na kraju svake cjeline omogućuju učenicima da samostalno upotrijebe stečena znanja i vještine te da izraze svoju kreativnost
 • na kraju udžbenika je popis ishoda učenja

Think

Suvremeni udžbenici prilagođeni potrebama  hrvatskih učenika. Odobreni i prilagođeni novom kurikulumu.

Zašto odabrati ovaj udžbenik?

 • promovira razvoj cjelovite osobe učenika i nudi Life Skills (Životne kompetencije) kao međupredmetne teme koje su potpuno obrađene i integrirane u jezični program udžbenika
 • neusporedivo bogatija ponuda književnih tekstova za rad uz glavni material ili umjesto njega, ovisno o afinitetima učenika i nastavnika
 • temeljito testiranje učenika: unit tests, end-of-term tests, final tests, skills tests, placement test – svi kalibrirani da odražavaju točno onu jezičnu razinu koja se testira
 • exam training komponenta koja je integrirana u THINK na najvišoj je razini, budući da je Cambridge Assesment  vodeći svjetski provider ispita, od ELT ispita poput Cambridge First illi Proficiency do završnih ispita poput GCSE ili A Levels
 • Cambridge Learning Management System – robustna i jednostavna platforma za potpunu kontrolu nad domaćim zadaćama i učenjem na daljinu bez utroška dodatnog vremena nastavnika

Drugi obrazovni materijali

Uz udžbenike kreirali smo i radne bilježnice s pomoću kojih se uvježbavaju nastavni sadržaji iz udžbenika.

Digitalni sadržaji

Jedini udžbenik iz kojih izravno pristupate digitalnom sadržaju.

Skenirajte kod i izravno pristupite ciljanim digitalnim sadržajima iz nastavne jedinice ili pristupite stranici nastavne jedinice na e-sferi. Sve je organizirano na jednome mjestu.

Rezultat? 

Neometano učenje

Sigurno okružje za učenike

Digitalni sadržaji

Platforme

Jedino su udžbenici školske knjige dostupni na dvije platforme koje su međusobno povezane.

Dvostruka jedinstvena podrška.

mozabook + e-sfera >1000 digitalnih zadržaja

Za što služi koja platforma?

 • prilagođena potrebama hrvatskih učitelja i hrvatskom kurikulumu
 • >1000 sadržaja hrvatske produkcije, prilagođene kurikulumu
 • svi dodatni digitalni sadržaji iz udžbenika – direktno skenirajte kod u udžbeniku
 • sigurno okružje za učenike  
 • sve na jednom mjestu:
  pristup udžbeniku, drugim obrazovnim materijalima, digitalnim sadržajima i cjelokupnoj podršci za pripremu i izvođenje nastave. Sve organizirano i na jednom mjestu.

Podrška

Jednim klikom na e-sferi – cjelokupna i najdetaljnija podrška za svaki nastavni sat.

S e-sferom pripremite se za nastavu jednostavno i brzo. Jednim klikom – udžbenik, radna bilježnica, drugi obrazovni materijali, sva podrška za Vas na jednom je mjestu
Podrška Školske knjige detaljna je i olakšava pripremu i izvođenje nastave.

Cjelokupna podrška, tiskana i digitalna:

Sve za uspješno poučavanje

Tiskani i digitalni udžbenici

Kreiramo najkvalitetnije udžbenike prema najboljim primjerima iz svjetske prakse. Više od 70 godina iskustva i stručan tim urednika. Svi naši udžbenici odobreni su i prilagođeni novom kurikulumu. Svi udžbenici dostupni su u digitalnoj i tiskanoj inačici.

Digitalni sadržaji

Jedini udžbenici iz kojih izravno možete pristupiti ciljanom sadržaju iz nastavnih jedinica. Skenirajte kod u udžbeniku i izravno pristupite digitalnom sadržaju u sigurnom okružju.

Svaka nastavna tema ima svoju stranicu na e-sferi s cjelovitim i organiziranim sadržajima.

Drugi obrazovni materijali

Uz udžbenike kreirali smo i bogate dodatne obrazovne materijale u tiskanom i digitalnom obliku koji će olakšati poučavanje.

Podrška – priprema i izvođenje nastave

Naš je cilj olakšati posao učitelja jer znamo koliko je zahtjevan i kompleksan.

Naša podrška sastoji se od detaljnih i cjelovitih priprema za svaki nastavni sat i svega što je potrebno za pripremu i izvođenje nastave. Za sva pitanja naši su vam urednici i promotori dostupni 365 dana u godini.

PODRŠKA KOJOJ ZNATE IME

Naš je cilj potpuno olakšati posao učitelja jer znamo koliko je kompleksan.
Naši su urednici i promotori tu za Vas 365 dana u godini.
Naši stručnjaci pripremaju za Vas podršku za svaki sat kako biste se Vi mogli posvetiti radu s učenicima.

Podrška kojoj znate ime.

Uvijek uz Vas, 
Vaša