Hrvatski jezik

Hrvatski jezik i književnost 2 i 3
Putokazi 2 i 3
Hrvatski jezik i književnost 2 – za medicinske škole

Predstavljamo Vam nove udžbenike hrvatskog jezika u drugom i trećem razredu srednje škole!

Potpuno prilagođeni novom kurikulumu i odobreni, s cjelokupnom i detaljnom podrškom za učitelje. Sve za pripremu i izvođenje nastave na jednom je mjestu, dostupno jednim klikom na našoj platformi e-sfera.

Pogledajte kratak informativni video – sve što trebate znati

O udžbeniku

Hrvatski jezik i književnost 2 i 3

Odobren i prilagođen novom kurikulumu. Sva podrška na jednom je mjestu, na e-sferi. Udžbenik za hrvatski jezik, književnost i komunikacijske vještine 21. stoljeća.

Zašto odabrati Hrvatski jezik i književnost 2 i 3?

 • koncepcija integriranih udžbenika najviše odgovara kompetencijskom pristupu nastavi kakav podržavaju predmetni kurikulumi i kurikulumi međupredmetnih tema
 • udžbenici za hrvatski jezik, književnost i komunikacijske vještine 21. stoljeća
 • integracija predmetnih područja
 • bogat izbor tekstova
 • metodička obrada počiva na uvidima u suvremenu znanost o književnosti s naglaskom na teoriji recepcije
 • osnovno je načelo naše metodičke obrade poticanje razvoja čitalačke pismenosti učenika te ljubavi prema čitanju
 • suvremene misli – razumljivi i pristupačni osvrti na djela koje su samo za naše udžbenike napisali istaknuti hrvatski umjetnici, kritičari i kulturni djelatnici
 • načelo izbornosti – bogat izbor različitih sadržaja za svaki stil poučavanja

O udžbeniku

Putokazi 2 i 3

Odobren i prilagođen novom kurikulumu. Sva podrška na jednom je mjestu, na e-sferi. Udžbenici za hrvatski jezik, književnost i komunikacijske vještine 21. stoljeća za strukovne škole na razini 4.2 i gimnazije. 

Zašto odabrati Putokaze 2 i 3?

 • integracija svih predmetnih područja
 • udžbenici kojima se lako koriste učenici i nastavnici
 • pomni odabir književnih i neknjiževnih tekstova prilagođenih potrebama, interesima i sposobnostima učenika
 • uporaba Barrettove taksonomijezadatci na različitim razinama kognitivnih procesa  
 • sustavnost, postupnost i zornost u iznošenju sadržaja udžbeničkih jedinica
 • metodička obrada tekstova iz starije hrvatske književnosti
 • grafički organizatori
 • sinteze razdoblja

O udžbeniku

Odobren i prilagođen novom kurikulumu. Sva podrška na jednom je mjestu, na e-sferi.

Zašto birati Hrvatski jezik  i književnost 2 za petogodišnje srednje medicinske škole?

 • obuhvaća sadržaje za ostvarivanje svih odgojno-obrazovnih ishoda iz područja Hrvatskoga jezika i komunikacije, Književnosti i stvaralaštva te Kulture i medija
 •  povezanost udžbeničkih sadržaja s temama iz strukovnih predmeta 
 •  naglašena korelacija i međupredmetna povezanost općeobrazovnih i strukovnih sadržaja
 • metodički instrumentarij utemeljen na dinamičnoj izmjeni aktivnosti kojima učenik na zanimljiv, primjeren i postupan način ostvaruje zadane ishode
 • duži su tekstovi segmentirani u manje cjeline popraćene pitanjima, informacijama, kreativnim zadatcima i aktivnostima 
 • svaka lekcija u udžbeniku završava sažetkom i sadržajem za provjeru/samoprovjeru usvojenosti gradiva i razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda navedenih na početku lekcije    
 • u udžbeniku se nalaze Pojmovnik, Kazalo pojmova te Kazalo pisaca i djela   

Drugi obrazovni materijali

Uz udžbenike kreirali smo jedinstvene druge obrazovne materijale.

Naše radne bilježnice nude velik izbor:

Digitalni sadržaji

Jedini udžbenik iz kojih izravno pristupate digitalnom sadržaju.

Skenirajte kod i izravno pristupite ciljanim digitalnim sadržajima iz nastavne jedinice ili pristupite stranici nastavne jedinice na e-sferi. Sve je organizirano na jednome mjestu.

Rezultat? 

Neometano učenje

Sigurno okružje za učenike

Digitalni sadržaji

+ kompletan višemedijski sadržaj mozaBooka

Platforme

Udžbenici hrvatskoga jezika za srednju dostupni su na inovativnoj hrvatskoj platformi Školske knjige e-sfera. Prilagođena hrvatskom kurikulumu.

Dvostruka jedinstvena podrška.

e-sfera >1000 digitalnih zadržaja

 • prilagođena potrebama hrvatskih učitelja i hrvatskom kurikulumu
 • >1000 sadržaja hrvatske produkcije, prilagođene kurikulumu
 • svi dodatni digitalni sadržaji iz udžbenika – direktno skenirajte kod u udžbeniku
 • sigurno okružje za učenike  
 • sve na jednom mjestu:
  pristup udžbeniku, drugim obrazovnim materijalima, digitalnim sadržajima i cjelokupnoj podršci za pripremu i izvođenje nastave. Sve organizirano i na jednom mjestu.

Podrška

Jednim klikom na e-sferi – cjelokupna i najdetaljnija podrška za svaki nastavni sat.

S e-sferom pripremite se za nastavu jednostavno i brzo. Jednim klikom – udžbenik, radna bilježnica, drugi obrazovni materijali, sva podrška za Vas na jednom je mjestu
Podrška Školske knjige detaljna je i olakšava pripremu i izvođenje nastave.

Cjelokupna podrška, tiskana i digitalna:

Sve za uspješno poučavanje

Tiskani i digitalni udžbenici

Kreiramo najkvalitetnije udžbenike prema najboljim primjerima iz svjetske prakse. Više od 70 godina iskustva i stručan tim urednika. Svi naši udžbenici odobreni su i prilagođeni novom kurikulumu. Svi udžbenici dostupni su u digitalnoj i tiskanoj inačici.

Digitalni sadržaji

Jedini udžbenici iz kojih izravno možete pristupiti ciljanom sadržaju iz nastavnih jedinica. Skenirajte kod u udžbeniku i izravno pristupite digitalnom sadržaju u sigurnom okružju.

Svaka nastavna tema ima svoju stranicu na e-sferi s cjelovitim i organiziranim sadržajima.

Drugi obrazovni materijali

Uz udžbenike kreirali smo i bogate dodatne obrazovne materijale u tiskanom i digitalnom obliku koji će olakšati poučavanje.

Podrška – priprema i izvođenje nastave

Naš je cilj olakšati posao učitelja jer znamo koliko je zahtjevan i kompleksan.

Naša podrška sastoji se od detaljnih i cjelovitih priprema za svaki nastavni sat i svega što je potrebno za pripremu i izvođenje nastave. Za sva pitanja naši su vam urednici i promotori dostupni 365 dana u godini.

PODRŠKA KOJOJ ZNATE IME

Naš je cilj potpuno olakšati posao učitelja jer znamo koliko je kompleksan.
Naši su urednici i promotori tu za Vas 365 dana u godini.
Naši stručnjaci pripremaju za Vas podršku za svaki sat kako biste se Vi mogli posvetiti radu s učenicima.

Podrška kojoj znate ime.

Uvijek uz Vas, 
Vaša