Izvrsnost u obrazovanju (1. sezona)

Inovacije i kreativnost

Na čemu počiva kreativnost?

izv. prof. dr. sc. Goran Vlašić

Kreativnost je kompleksan kognitivni napor te u tom smislu nije prirođena reakcija mozga. Stoga se može reći da se djeca ne rađaju kreativna, a ono što percipiramo kao kreativnost zapravo je rezultat urođene znatiželje i procesa učenja metodom pokušaja i pogrešaka. S obzirom na sve važniju ulogu kreativnosti i njezino sve veće vrednovanje na tržištu rada, sve je važnija uloga nastavnika da grade kreativnost kod djece – točnije, da se suprotstavljaju urođenoj nekreativnosti djeteta. Stoga će u središtu prvog predavanja biti način funkcioniranja mozga u kontekstu kreativnog promišljanja i logičkog rasuđivanja.

Inovacije i kreativnost

Uloga učitelja u razvijanju kreativnosti djece i mladih

izv. prof. dr. sc. Goran Vlašić

Učitelji i nastavnici, uz roditelje, provode najviše vremena s djecom i imaju najveći utjecaj na njihov razvoj. Služe im kao primjer kako se valja ponašati te kao izvor znanja za razumijevanje svijeta oko sebe. Stoga je važna uloga učitelja i nastavnika za razvoj sposobnosti kreativnog promišljanja i logičkog rasuđivanja kao nekih od ključnih kompetencija koje vrednuje suvremeno društvo. U središtu ovog predavanja bit će razumijevanje, kako da ostvarujemo kreativni rezultat umjesto da potičemo kreativnost koja nije prirodna.

Inovacije i kreativnost

Uloga škole u razvijanju djece i mladih

izv. prof. dr. sc. Goran Vlašić

Važan razvoj kreativnosti kod djece ne postiže se primjerom pojedinaca unutar sustava, već izgradnjom sustava kojemu je cilj razviti kreativnost. u ovom će predavanju pozornost biti usmjerena na razumijevanje načela na kojima je poželjno funkcioniranje škole i svih sudionika (kultura, struktura, procesi i navike) kako bi se do najvišeg stupnja povećala kreativnost djece i mladih.

Sedam navika uspješnih učitelja

Sedam novih pristupa stvarnosti

mr. sc. Borna Lulić

Pozornost je usmjerena na sedam navika uspješnih učitelja i kako one funkcioniraju u stvarnosti. Otvorit će se svih sedam područja te će se ona interaktivnim pristupom proširivati na rad na sebi kako bi polaznici shvatili gdje su prepreke, potencijali i prijedlozi. U ovom će predavanju naglasak biti na prve dvije od sedam potreba koje valja zadovoljiti – potrebe za znanjem i inspiracijom.

Sedam navika uspješnih učitelja

Svatko ima sedam ideja

mr. sc. Borna Lulić

Provjerit ćemo kako izgledaju  potrebe i motivacija pojedinca u stvarnosti te kako sve to može u praksi funkcionirati izlaskom iz zone konfora i reaktivnosti u zonu proaktivnosti i kreativnosti.
Bavit ćemo se važnim temama osobnog razvoja – socijalna inteligencija, financijska pismenost i upravljanje novcem, važnost pozitivnog stava i otvorenog uma, a diskusija će nam ukazati što sve pojedinac može promijeniti kako bi bio nadahnuće za svoju okolinu.

Sedam navika uspješnih učitelja

Sedam boja nove stvarnosti

mr. sc. Borna Lulić

Nastavljamo istraživati svih sedam područja i teme koje razvijaju naš potencijal, jačaju polje utjecaja i donose snagu inspiracije. Kako izgleda faza osobnog razvoja te koje stavke pogoduju osobnom razvoju, a koje ga ograničavaju? Obrađivat ćemo teme poput samomotivacije, svrhe i strasti, slobode i samoodređenja, poštovanja i priznanja, nesebičnosti i nenasilja i brige  za sebe i svoje zdravlje.

Motiviranje sebe i drugih

Osnove razumijevanja motivacije

mag. oec. Mirta Fraisman Čobanov

Upoznat ćete se s osnovnim elementima motivacije i otkriti što sve može utjecati na upravljanje motivacijom. Shvatit ćete koja je uloga ciljeva u upravljanju motivacijom i zašto je samo njihovo postavljanje nedostatno za uspješno motiviranje. Naučit ćete što je intrinzična i ekstrinzična motivacija te kako vanjske okolnosti mogu utjecati na našu motivaciju.
Spomenut ćemo različite načine motivacije i naučiti kako ih primijeniti na ispravan način uzimajući u obzir osobe i okolnosti. Naučit ćete i na koji su način samopouzdanje i težina zadatka povezani s razinom motivacije te kako postići željenu ravnotežu i osigurati optimalne uvjete za motivaciju sebe i drugih.

Motiviranje sebe i drugih

Motivacijski mentalni programi

mag. oec. Mirta Fraisman Čobanov

Na ovom predavanju ćete upoznavanjem različitih uzoraka naučiti kako upravljati motivacijom i kako kod sebe i drugih prepoznati različite motivacijske mentalne programe. Otkrit ćete na koje sve načine druge osobe mogu obrađivati informacije u svojem umu i tako saznati na što trebate obratiti pozornost kako bi shvatili koje su dobre, a koje loše strategije motivacije. Naučit ćete kako kod drugih postići visoku razinu motivacije i usmjeriti ih na ono što je potrebno i korisno za postizanje ciljeva te kako prepoznati unutarnje mehanizme koji osobu automatski usmjeravaju prema određenom načinu rada i komunikacije. Dobit ćete upute kako prepoznati i upotrebljavati određene mentalne programe načinom govora i postavljanjem pitanja te kako mogu sami sebe motivirati u različitim situacijama ovisno o okolnostima.

Motiviranje sebe i drugih

Motiviranje drugih i kreacija “Zone uspjeha”

mag. oec. Mirta Fraisman Čobanov

U središtu ovog predavanja je upoznavanje s otkrivanjem optimalnog načina funkcioniranja u kojemu se ostvaruju najbolji rezultati, a nazivamo ga i „Zona uspjeha“. Naučit ćete koje je sve elemente potrebno zadovoljiti kako bi kreirali „Zonu uspjeha“, kako uspostaviti ravnotežu između vještina i sposobnosti te zadataka koje trebate obaviti i zašto je to važno za motivaciju.
Saznajte kako pomoći drugima da budu produktivni, motivirani i zadovoljni uz savjete koji mogu pomoći da sami uđete u optimalno stanje za izvedbu, kako i drugima osigurati uvjete za ulazak u „Zonu uspjeha“ te koje vas zamke mogu udaljiti od toga.

Upravljanje kompetencijama (2. sezona)

Budi svoj najjači saveznik – upravljanje sobom

Upravljanje tjelesnim resursima

Mirela Španjol, prof.

Tema ovog predavanja je naše tijelo kao resurs. U predavačkom svijetu razlikujemo neverbalnu, paraverbalnu i verbalnu razinu utjecaja. Bit će riječi o tome kako prepoznati snagu vlastitoga glasa, uskladiti i postići funkcionalnu gestikulaciju uživo i na daljinu te donosimo kratak prijedlog vježbi za glas i dikciju da bismo imali veći utjecaj na publiku…

Budi svoj najjači saveznik – upravljanje sobom

Upravljanje emocijama uz pomoć transakcijske analize

Mirela Španjol, prof.

Znamo iz iskustva da ne možemo mijenjati druge ljude. Ali možemo sebe ako osvijestimo što je to što nas pokreće, koji su naši unutarnji motivatori, što je u pozadini našeg ponašanja i zašto nekad u razmjeni mišljenja s drugim ljudima doživimo neuspjeh, a nekad super “kliknemo”. Zašto nam smetaju neke reakcije i ponašanja? Kako to da su nam neki ljudi simpatični i dragi, a s drugima nikako ne možemo uspostaviti kontakt?
Na ovom predavanju naučit ćemo osnovna stanja ega i tzv. referentne pozicije iz kojih uspostavljamo odnose. Kad prepoznamo vlastite pozicije i tzv. stanja ega iz kojih komuniciramo, lakše ćemo se nositi i s drugima i s njihovim stanjima.
Transakcijska analiza je psihoterapijski smjer čiji je začetnik Eric Berne, a načela i alati iz transakcijske analize lako se primjenjuju u svakidašnjem životu. 

Budi svoj najjači saveznik – upravljanje sobom

Upravljanje sukobima

Mirela Španjol, prof.

Za nastavnike postoje razne situacije kad se nađu u sukobu – s učenicima, roditeljima, kolegama…
Na predavanju ćemo govoriti o tome što su uzroci sukoba, kako prepoznati svoj način komunikacije u sukobu te alate za upravljanje takvim situacijama kao što su asertivnost, metakomunikacija i sl.
Zaronit ćemo malo i u teoriju komunikacije te bolje upoznati sebe promišljanjem o vlastitoj komunikaciji.

Znanjem do uspjeha – upravljanje kompetencijama

Što sve čini kompetencije i koje su sve potrebne nastavnicima?

izv. prof. dr. sc. Predrag Pale

Koliko je važna stručna kompetencija za učitelja i nastavnika? A obrazovna? Jesu li te „meke vještine” precijenjene? Kome to zapravo treba? Učitelji i nastavnici ne trebaju upravljačke vještine, zar ne? Koje još kompetencije ne trebaju učiteljima  i nastavnicima? „Kompetencija” je samo drugo ime za znanje, zar ne?

Znanjem do uspjeha – upravljanje kompetencijama

Kako prepoznati kompetencije koje nedostaju, kako procijeniti postojeće kompetencije?

izv. prof. dr. sc. Predrag Pale

Tko će mi reći koje sve mi kompetencije trebaju? Mogu li to sam prepoznati? Što će biti ako ih ne steknem? Čini mi se da ih već imam. Kako da budem siguran? Kako da to dokažem? Postoje li neki certifikati?

Znanjem do uspjeha – upravljanje kompetencijama

Kako steći kompetencije? Uloga IKT-a u stjecanju kompetencija

izv. prof. dr. sc. Predrag Pale

Koje su to škole u kojima mogu steći kompetencije? Jesu li to isključivo studiji? Mogu li sam stjecati postojeće kompetencije? Mogu li to s pomoću IKT-a? Može li mi IKT pomoći da vidim koje kompetencije trebam, koje posjedujem i u kojoj mjeri?

Različiti, a isti – upravljanje razredom

Generacije 21. stoljeća: Izazovi u komunikaciji i poučavanju

Tanja Sever, specijalistica kliničke psihologije

Generacija je skupina ljudi sa zajedničkim iskustvima u istoj dobi koji imaju sličnosti u uvjerenjima i vrijednostima. Na svijetu trenutačno živi deset različitih generacija. Ne postoji točan datum kada jedna generacija završava i kada počinje druga.
Što kada u istoj obitelji imamo nekoliko generacija? Ili kada je razlika između učenika i učitelja dvije generacije?
Kako odrastaju današnje z i alfa generacije? Što smatramo njihovim problemom, a zapravo nije problem?
Kako im pomoći, kako ih usmjeravati?

Različiti, a isti – upravljanje razredom

Darovitost: krila ili uteg 

Tanja Sever, specijalistica kliničke psihologije

Kako bi daroviti postali cjelovite osobe nije sigurno najvažniji njihov uspjeh i nije jedino bitno jačati njihove intelektualne mogućnosti.
Potrebno je znati što su njihove jake strane u emocionalnom sazrijevanju i razvoju socijalnih vještina te što im trebamo pružiti u razvoju samopouzdanja.
Uz njih se nerijetko veže i perfekcionizam. Kako ćemo razvijati zdravi, adaptivni perfekcionizam, a kako otkloniti onaj manje poželjni i manje zdravi, teže prilagodljivi? U ovom predavanju pokušat ćemo pronaći načine.

Različiti, a isti – upravljanje razredom

Specifične teškoće u učenju i pamćenju: danas i nekad 

Tanja Sever, specijalistica kliničke psihologije

Disleksija, diskalkulija ili disgrafija – samo su neke od teškoća u učenju, a ne odnose se na razvoj i razinu intelektualnih mogućnosti. S njima smo se susretali i prije u nastavi, susrećemo se i danas.
No, sve je više djece s deficitom kratkoročnog pamćenja i radne memorije.
Kako ih prepoznati i kao im pomoći da ostvare postojeće intelektualne mogućnosti?

Radi velike i uživaj u malim stvarima – upravljanje stresom

Stres u učionici

Ana Čerenšek, prof. psih.

Iako smo s godinama i iskustvom naučili nositi se sa stresom u učionici, preporučljivo je znati imenovati stvari koje su nam u tome pomogle. Stres je pokretač koji nas može unaprijediti ako znamo njime dobro upravljati i učiniti da radi u našu korist. Također, iako se s iskustvom dobro nosimo sa starim i poznatim situacijama, nove i nepoznate situacije mogu izazvati dodatne stresne reakcije. Naučite kako poboljšavanjem odnosa učenika i postojeće odgojno-obrazovne okoline, komunikacije i procesa ocjenjivanja, a radi povećanja zadovoljstva i motivacije učenika, neizravno bolje upravljati vlastitim stresom. Bavimo se rješenjem, a ne samo s problemom. 

Radi velike i uživaj u malim stvarima – upravljanje stresom

Mentalni trening za učitelje i nastavnike

Igor Čerenšek, mag. psych.

Mentalni trening je jedinstvena tehnologija treninga, pristupa i alata, a svrha mu razvoj mentalnih sposobnosti kod onih koji žele ostvariti svoj puni potencijal.
Mentalni trening jest psihologija izvrsnosti koja svojim jednostavnim i znanstveno utemeljenim tehnikama djeluje na razvoj osobne izvrsnosti neovisno o kontekstu.
Cilj nam je potpuno iskoristiti potencijal pojedinca i pomoći mu da bude najbolji što može biti, ostavlja trag, svaki dan napreduje i ruši barijere.
U ovom predavanju naučit ćete kako se koristiti osnovnim tehnikama Mentalnog treninga u svrhu bolje izgradnje otpornosti na stres. 

Radi velike i uživaj u malim stvarima – upravljanje stresom

Odnos i komunikacija s roditeljima i skrbnicima u svrhu izgradnje otpornosti na stres

Ana Čerenšek, prof. psih.

Prenošenje informacija roditeljima o uspjehu (ili neuspjehu) njihove djece jedna je od zadaća učitelja/učiteljice. a graditi odnos i kvalitetno komunicirati važno je zbog smanjenja stresa kako za vas, tako i za roditelje. Naučite što je potrebno isticati od prvoga do posljednjega uzajamnog susreta te na koji način učiniti roditelje i skrbnike pravim dionicima odgojno-obrazovnog procesa uz očuvanje vlastitog integriteta. Odnos je upravo taj čimbenik koji će učiniti razliku.

Nove generacije, nove prilike (3. sezona)

Učiti kako misliti

Kritičko ili refleksivno mišljenje u obrazovanju 

doc. dr. sc. Bruno Ćurko

Ono što je John Dewey nazivao refleksivnim mišljenjem mi danas nazivamo kritičkim mišljenjem. Postoji li učenje o tome kako misliti u klasičnom obrazovanju? Koliko je danas potrebno usmjeravati obrazovne sustave prema učenju o tome kako misliti, odnosno prema navikavanju na kritičko mišljenje? Je li to moguće ili je neformalno obrazovanje bolji put k usmjeravanju prema kritičkom mišljenju?

Učiti kako misliti

Filozofija za djecu

doc. dr. sc. Bruno Ćurko

Prije pedeset godina Matthew Lipman započeo je filozofiju za djecu kako bi ona još u osnovnoškolskoj dobi naučila kritički misliti. Lipmanova nastojanja rezultirala su globalnim širenjem ideje i razvojem različitih pristupa u edukacijsko-dijaloškim programima koji se mogu obuhvatiti onim što se naziva filozofijom s djecom.

Učiti kako misliti

Metodički modeli (metode) prikladni za navikavanje na kritičko mišljenje 

doc. dr. sc. Bruno Ćurko

Kritičko mišljenje razvija se u svakodnevnim situacijama i svim predmetima. A kako bismo učenicima pomogli u tom razvoju i potaknuli ih na kritičko mišljenje, korisne su metode kojima ćemo se baviti i na primjerima pokazati kako valja primijeniti te metode. Riječ je o Sokratskom dijalogu i Lipmanovoj metodi Zajednice filozofskih istraživača. Tu je još nekoliko zanimljivih funkcionalnih metoda koje ćemo upoznati – Metoda priče i biografsko učenje, Holističko učenje, Nelsonov dijalog.

Razumjeti djecu kako bismo ih poučili

Biološki razvoj mozga u djetinjstvu i adolescenciji

dr. sc. Dinko Smilović

Biološki razvoj mozga u djetinjstvu i adolescenciji – u ovom ćemo predavanju pratiti biološke promjene koje se događaju u mozgu djeteta i adolescenta tijekom odrastanja. Koje strukture sazrijevaju prve, a koje se nastavljaju razvijati prema punoljetnosti? Kako to utječe na stanje u predavaonici?

Razumjeti djecu kako bismo ih poučili

Motivacija, emocije i sazrijevanje

dr. sc. Dinko Smilović

Motivacija, emocije i sazrijevanje: Motivacija u školi izravno je povezana s predviđenim dugoročnim uspjehom đaka. No u ranijoj dobi ona je izravno vezana za emocije i razvija se zajedno s njima. Koje emocije pridonose najvećoj motivaciji i postoji li način kako probuditi motivaciju u učenika?

Razumjeti djecu kako bismo ih poučili

Odrastanje u 21. stoljeću – strategije za primjenu novih tehnologija u učionici

dr. sc. Dinko Smilović

Odrastanje u 21. stoljeću – strategije za primjenu novih tehnologija u učionici: S dolaskom modernih, digitalnih pomagala u učionicu događaju se nagle i velike promjene u nastavi. Zbog krize prouzročene pandemijom bolesti COVID-19 bili smo prisiljeni održavati predavanja isključivo na internetu. Kakav je učinak digitalnih tehnologija na učenje, pamćenje i mogućnost koncentracije te postoje li situacije u kojima su nove tehnologije bolje za usvajanje znanja?

Novo doba – novi načini komunikacije?

Kako izgraditi dobar odnos sa sobom?

Irena Orlović, neurolingvistička psihoterapeutkinja

Stručnjaci koji rade s djecom u školi obično su zaokupljeni razmišljanjima kako kontrolirati grupu djece s kojom rade, kako pridobiti njihovu pozornost. Često svoje misli i postupke znatno više usmjeravaju prema djeci nego prema sebi.
Na ovom predavanju naučit ćete kao izgraditi dobar odnos sa sobom, kako podržati i osnažiti sebe te kako izgraditi dobar unutarnji sustav samoregulacije. Odnos koji imamo sa sobom temelj je svakog drugog odnosa koji ćemo graditi. Ako nemamo strategiju kojom bismo podržavali sebe, teško ćemo u nastavi moći podržati učenike i razumjeti njihove probleme. Istraživanja su pokazala da učitelji i nastavnici koji pokazuju svoje kompetencije imaju bolji odnos s učenicima.

Novo doba – novi načini komunikacije?

Škola – mjesto pripadanja

Irena Orlović, neurolingvistička psihoterapeutkinja

Prema istraživanjima učenici grade sliku o sebi na temelju načina na koji se učitelji i nastavnici odnose prema njima (Faro, 2015.). Učitelj i nastavnik ima moć potaknuti razvoj potencijala u učenika, ali i zaustaviti ga te demotivirati učenika, i to sve na temelju odnosa koji gradi s njim ili cijelim razredom. U ovom ćete modulu naučiti kako izgraditi kvalitetan odnos s učenicima te im pomoći da crpe svoje potencijale i školu doživljavaju kao mjesto kojemu pripadaju i na kojemu se osjećaju sigurno. Saznat ćete kako komunicirati u neugodnim situacijama te kako sačuvati svoj i integritet djeteta.

Novo doba – novi načini komunikacije?

Zajedno do ostvarenja potencijala

Irena Orlović, neurolingvistička psihoterapeutkinja

U ovom predavanju naučit ćete kako izgraditi dobar odnos s roditeljima kako biste zajedničkim snagama pomogli djeci da napreduju u obrazovnim procesima i služe se svojim potencijalima. Naučit ćete kako postaviti svoje psihološke granice i na zdrav način zaštititi svoj prostor, odnosno kako i kada reći ne te kako ostati u dobrom odnosu s roditeljima i kolegama na poslu.

Kako (p)ostati pozitivan?

Pozitivna ljudska stanja

dr. sc. Dubravka Miljković

U ovom predavanju naučit ćete kako izgraditi dobar odnos s roditeljima kako biste zajedničkim snagama pomogli djeci da napreduju u obrazovnim procesima i služe se svojim potencijalima. Naučit ćete kako postaviti svoje psihološke granice i na zdrav način zaštititi svoj prostor, odnosno kako i kada reći ne te kako ostati u dobrom odnosu s roditeljima i kolegama na poslu.

Kako (p)ostati pozitivan?

Pozitivna osoba 

dr. sc. Dubravka Miljković

Što (ni)je pozitivno mišljenje? Koje su osobine (vrline i snaga karaktera) oduvijek i svuda na cijeni, kako možemo poticati njihov razvoj u odgojno-obrazovnom procesu? Trebamo li zeca, zato što dobro trči, osloboditi redovite nastave trčanja i uključiti ga u dopunsku nastavu plivanja i letenja?

Kako (p)ostati pozitivan?

Put do neuspjeha popločen je dobrim namjerama

dr. sc. Dubravka Miljković

Pretjerano nastojanje roditelja da djecu zaštite od svih negativnih iskustava, da im u svemu popuštaju i sve im dopuštaju potkopava njihovu psihološku otpornost i izravan je put prema neuspjehu. Takvu popustljivost nerijetko, nažalost, slijedi i škola – pretjerano se povećava broj odličnih ocjena, nastava se prilagođava najnižoj razini učenja, napornog je rada sve manje. Kako izaći iz toga začaranog kruga?

Za pristup online predavanjima za pojedine sezone Akademije znanja moguće je pretplatiti pojedinog učitelja, skupinu ili cijelu školu na bazi mjesečnog plaćanja ili godišnje pretplate. Godišnjom pretplatom ostvarujete popust.
Cijene za navedene mogućnosti nalaze se u tablici.

U sve cijene je uključen PDV i za sve usluge i materijale izdajemo e-račun.