Drugi obrazovni materijali

Provjerite najbogatiju ponudu drugih obrazovnih materijala od prvog do osmog razreda. 

Za narudžbu se možete javiti promotoru Školske knjige za vašu školu ili na direktna@skolskaknjiga.hr. Za sva pitanja, slobodno nam se obratite na podrskauciteljima@skolskaknjiga.hr

Razredna nastava – 1. razred

Štedimo vaše vrijeme! Najveći izbor jedinstvenih drugih obrazovnih materijala za jednostavnije poučavanje, prilagođeno svakom tipu učenika. Odobreno prema novom kurikulumu.

Odobreno prema novom kurikulumu:

 • radne bilježnice
 • zbirke zadataka
 • zadatci za vrednovanje 
 • nastavni listići
 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM !
  pisanke sa započetim slovima, redovima, zadanim rečenicama, riječima i istaknutim smjerom pisanja – jedina pisanka ovog tipa!
 • crtančice sa zadatcima za razvoj grafomotorike
 • slovarice
 • radni listovi za produženi boravak
 • matematika
  • listići za dopunsku nastavu
 • zadatci za vrednovanje razumijevanja pročitanoga 
 • radna bilježnica za obradu lektirnih djela
 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! Radni listovi za učenje hrvatskoga kao stranog jezika.

Za učenike s teškoćama

 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! Udžbenici i radne bilježnice za učenike s teškoćama za sve udžbeničke serije!
 • slovarica za tiskana slova 
 • radna bilježnica s vježbama za razvoj grafomotorike 
 • novi radni udžbenici za učenike s teškoćama
  • Početnice šaptalice 1, 2, 3
  • Čitančica šaptalica
  • Moja mala matematika za računanje do 5, 10 i 20

Razredna nastava – 2. razred

Štedimo vaše vrijeme! Najveći izbor jedinstvenih drugih obrazovnih materijala za jednostavnije poučavanje, prilagođeno svakom tipu učenika. Odobreno prema novom kurikulumu.

Odobreno prema novom kurikulumu:

 • radne bilježnice
 • zbirke zadataka
 • zadatci za vrednovanje 
 • nastavni listići
 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM !
  • pisanke sa započetim slovima, redovima, zadanim rečenicama, riječima i istaknutim smjerom pisanja – jedina pisanka ovog tipa!
 • radni listovi za produženi boravak
 • zadatci za vrednovanje razumijevanja pročitanoga 
 • radna bilježnica za obradu lektirnih djela
 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM!
  • radni listovi za učenje hrvatskoga kao stranog jezika
 • Matematika – listići za dopunsku nastavu

Za učenike s teškoćama

 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! Udžbenici i radne bilježnice za učenike s teškoćama za sve udžbeničke serije!
 • radna bilježnica s vježbama za razvoj grafomotorike 
 • novi radni udžbenici za učenike s teškoćama
  • Početnice šaptalice
  • Čitančica šaptalica

Razredna nastava – 3. razred

Štedimo vaše vrijeme! Najveći izbor jedinstvenih drugih obrazovnih materijala za jednostavnije poučavanje, prilagođeno svakom tipu učenika. Odobreno prema novom kurikulumu.

Odobreno prema novom kurikulumu:

 • radne bilježnice
 • zbirke zadataka
 • zadatci za vrednovanje 
 • nastavni listići
 • radni listovi za produženi boravak
 • zadatci za vrednovanje razumijevanja pročitanog 
 • radna bilježnica za obradu lektirnih djela
 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! Radni listovi za učenje hrvatskoga kao stranog jezika.
 • matematika – listići za dopunsku nastavu

Za učenike s teškoćama

 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! Udžbenici i radne bilježnice za učenike s teškoćama za sve udžbeničke serije!
 • radna bilježnica s vježbama za razvoj grafomotorike 
 • novi radni udžbenici za učenike s teškoćama
  • Početnice šaptalice
  • Čitančica šaptalica

Razredna nastava – 4. razred

Uz udžbenike, kreirali smo širok izbor jedinstvenih drugih obrazovnih materijala za jednostavnije poučavanje, prilagođeno svakom tipu učenika.

Odobreno prema novom kurikulumu:

 • radne bilježnice
 • zbirke zadataka
 • zadatci za vrednovanje 
 • nastavni listići
 • radni listovi za produženi boravak
 • zadatci za vrednovanje razumijevanja pročitanog 
 • radna bilježnica za obradu lektirnih djela
 • matematika – listići za dopunsku nastavu
 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! Radni listovi za učenje hrvatskoga kao stranog jezika.

Za učenike s teškoćama

 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! Udžbenici i radne bilježnice za učenike s teškoćama za sve udžbeničke serije!
 • radna bilježnica s vježbama za razvoj grafomotorike 
 • novi radni udžbenici za učenike s teškoćama
  • Početnice šaptalice
  • Čitančica šaptalica

Engleski jezik

Štedimo vaše vrijeme! Uz udžbenike kreirali smo i širok izbor jedinstvenih drugih obrazovnih materijala za jednostavnije poučavanje prilagođeno potrebama i različitim stilovima učenja svakog učenika.

JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM:

 • radne bilježnice za učenike s teškoćama koje je odobrio AZOO
 • prijedlozi zadataka za vrednovanje za pomoć u učenju (svi razredi)
 • dodatni radni listići koje je odobrilo Ministarstvo (od 1. do 4. razreda)

Svi materijali odobreni prema novom kurikulumu:

 • radna bilježnica
  • pomno odabrani zadatci uvježbavanja i jezične produkcije

Njemački jezik

Štedimo vaše vrijeme! Uz udžbenike kreirali smo i širok izbor jedinstvenih drugih obrazovnih materijala za jednostavnije poučavanje prilagođeno potrebama i različitim stilovima učenja svakog učenika.

 • radna bilježnica
 • radna bilježnica za pomoć u učenju

Geografija

Štedimo vaše vrijeme! Uz udžbenik kreirali smo jedinstvene druge obrazovne materijale.

Odobreno prema novom kurikulumu:

JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM:

 • jedina radna bilježnica s različitim razinama znanja (individualizirani pristup)
 • jedini atlas u kojem su svi toponimi potpuno usklađeni s onima u udžbeniku
 • svi dodatni materijali su odobreni

Ostalo:

 • slijepe karte
 • listići za samoprocjenu geografskih vještina
 • zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća – skupina A, B i C (prijedlog zadataka za vrednovanje učeničkih postignuća za učenike s teškoćama)
 •  radna bilježnica za pomoć u učenju

Hrvatski jezik

Štedimo vaše vrijeme! Uz udžbenike kreirali smo i širok izbor jedinstvenih drugih obrazovnih materijala za jednostavnije poučavanje prilagođeno potrebama i različitim stilovima učenja svakog učenika.

JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM:

 • radne bilježnice za darovite
 • interaktivne lektirne radne bilježnice

Svi materijali odobreni prema novom kurikulumu:

 • radne bilježnice
 • radne bilježnice za učenike s teškoćama
 • zadatci za vrednovanje uz svaku udžbeničku seriju
 • zadatci za razvijanje i provjeravanje čitalačke pismenosti
 • kartice za vođene vježbe izražavanja

Informatika

Štedimo vaše vrijeme! Uz udžbenik kreirali smo jedinstvene druge obrazovne materijale.

Odobreno prema novom kurikulumu:

JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM:

 • Najveći broj priručnika:
  • priručnik Algoritmi u Pythonu – priručnik za učenje računalnog razmišljanja s pristupom evaluatoru koji se rabi na natjecanjima
  • Virtualni svijet – radionice za sigurnost na internetu (Novo!)
  • Priručnik za programiranje robota mBot
  • Minecraft – priručnik za učenje programiranja s pomoću igre
  • Istražite Scratch 3.0 – radni priručnik za rano učenje programiranja
 • + digitalni priručnici:
  • Programski jezik Logo
  • Priručnik za upotrebu mikroračunala Raspberry Pi
  • Priručnik za primjenu micro:bita u programskom jeziku Python

Matematika

Štedimo vaše vrijeme! Uz udžbenik kreirali smo jedinstvene druge obrazovne materijale.

Odobreno prema novom kurikulumu:

 • radni udžbenik za učenike s teškoćama

JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM DOLAZE:

 • zadatci za vrednovanje – dvije serije za ocjenjivanje sva tri elementa + skupina D za ponavljanje vrednovanja naučenoga, zadatci za pripremu prije vrednovanja
 • rješenja zadataka za vrednovanje i detaljno objašnjeni načini vrednovanja sa zadatcima za pripremu vrednovanja (knjižica s rješenjima)
 • ispitni katalog
 • PowerPoint prezentacije s analizom svakog ispita i postupcima rješavanja
 • listići:
  • za dodatnu nastavu s detaljno razrađenim godišnjim izvedbenim kurikulumom (za ukupno 35 sati nastave)
  • za provjeru usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda 

Povijest

Štedimo vaše vrijeme! Uz udžbenik kreirali smo jedinstvene druge obrazovne materijale. Odobreno prema novom kurikulumu:

Odobreno prema novom kurikulumu:

 • radne bilježnice
 • zadatci za vrednovanje 

JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM!

 • jedini povijesni atlas sa slijepim kartama

Najviše materijala za učenike s teškoćama:

 • udžbenik
 •  radna bilježnica

JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM!

 • zadatci za vrednovanje (grupa C)

Talijanski jezik

Štedimo vaše vrijeme! Uz udžbenike kreirali smo i širok izbor jedinstvenih drugih obrazovnih materijala za jednostavnije poučavanje prilagođeno potrebama i različitim stilovima učenja svakog učenika.

 • širok izbor materijala, prilagođenih svakom tipu učenika
 •  radna bilježnica
 • zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća
 • radna bilježnica za pomoć u učenju
 • trening jezičnih vještina čini cjelinu s udžbenikom, koji dodatno motivira učenike na aktivno služenje jezikom te potiče na samostalno učenje

Tehnička kultura

Štedimo vaše vrijeme! Uz udžbenik kreirali smo jedinstvene druge obrazovne materijale.

Odobreno prema novom kurikulumu:

 • 3 različita tipa vježbi – načelo „sastavi i zalijepi“, izvođenje s djelomično pripremljenim materijalom, projektni zadatci
 • materijali za darovite učenike i natjecanja
 • zbirka zadataka za natjecanje Mladih tehničara
 • priručnik za učenike s teškoćama
 • priručnik za sva područja izvannastavnih aktivnosti
 • najbogatije didaktičke kutije s vježbama
  • materijal za izvođenje vježbi
  • radni listovi za provjeru znanja
  • dodatne vježbe za one koji žele znati više

Likovna kultura

Štedimo vaše vrijeme! Uz udžbenik kreirali smo jedinstvene druge obrazovne materijale.

Odobreno prema novom kurikulumu:

 • nova likovna mapa s kolažnim papirom i papirima najviše kvalitete za sve likovne tehnike (deblji papir, veći broj papira za akvarel, dodatni crni papiri)
 • likovna kutija s priborom za sve likovne tehnike
 • blokovi za crtanje

Kemija

Štedimo vaše vrijeme! Uz udžbenik kreirali smo jedinstvene druge obrazovne materijale.

Odobreno prema novom kurikulumu:

 • jedinstvene radne bilježnice s radnim listovima i priborom za izvođenje pokusa
 • radne bilježnice
 • radne bilježnice za pomoć u učenju
 • zadatci za vrednovanje

Fizika

Štedimo vaše vrijeme! Uz udžbenik kreirali smo jedinstvene druge obrazovne materijale.

Odobreno prema novom kurikulumu:

 • jedinstvene radne bilježnice s radnim listovima i priborom za izvođenje pokusa 
 • radne bilježnice
 • radne bilježnice za pomoć u učenju 
 • zadatci za vrednovanje 
 • zbirke zadataka 

Priroda i biologija

Štedimo vaše vrijeme! Uz udžbenik kreirali smo jedinstvene druge obrazovne materijale.

Odobreno prema novom kurikulumu:

 • jedinstvene radne bilježnice s radnim listovima i priborom za izvođenje pokusa 
 • radne bilježnice
 • radne bilježnice za pomoć u učenju 
 • zadatci za vrednovanje