Online edukacije

Prijavite se na webinare i  pratite predavanja i radionice urednika, autora i suradnika Školske knjige. Za vas pripremamo mnogobrojne zanimljive i korisne teme koje će vas upoznati  s različitim sadržajima i alatima za novo doba poučavanja, a praktičnim primjerima pomoći u provedbi nastave i ostvarivanju ishoda. Vaša smo podrška tijekom cijele godine.

Tehnička kultura

Inicijalno provjeravanje u Tehničkoj kulturi

3. prosinca 2020. u 11 sati

Realizacija ishoda kurikuluma Tehničke kulture uvelike ovisi o načinu na koji se organiziraju uvodni sati u nastavi Tehničke kulture u petim razredima. Za učitelje Tehničke kulture izuzetno je važno odmah na početku školske godine utvrditi razine predznanja, psiho-motoričkih vještina, komunikacijskih i socijalnih kompetencija. Uvodni sati važni su i za motiviranje učenika, predstavljanje metoda i oblika rada, elemenata i kriterija vrednovanja, te način organizacije nastave u kojoj su praktični rad i obrada materijala temelj za usvajanje ishoda poučavanja.
Webinar će predstaviti primjer iz nastavne prakse kako provesti inicijalno provjeravanje u Tehničkoj kulturi s učenicima petih razreda kroz praktični rad obrade papira.

Prijavi se

Matematika u osnovnoj školi

Projekt Financijski izazov

3. prosinca 2020. u 13 sati

Na internetskoj edukaciji ćemo predstaviti projekt Financijski izazov koji smo pripremili kako bismo nastavnicima olakšali pripremu, a učenicima ostvarivanje odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetne teme Poduzetništvo, domene Ekonomska i financijska pismenost.
Predstavit ćemo zabavnu igru Financijski izazov i materijale koje smo u ovom ciklusu pripremili za nastavnike matematike i njihove učenike.

Prijavi se

Priroda, biologija i kemija u osnovnoj školi

Vrednovanje istraživačkih radova u nastavi prirode, biologije i kemije

3. prosinca 2020. u 17 sati

Istraživački radovi su osobito izazovni u nastavi na daljinu, a važan su dio STEM područja. Interaktivno izlaganje o vrednovanju i u virtualnom okruženju uključuje: upoznavanje učitelja s digitalnim alatima koji im mogu biti od velike pomoći, primjere dobre prakse implementacije vrednovanja u nastavu na daljinu, primjere vršnjačkog vrednovanja i aktivno sudjelovanje sudionika. Sve navedeno učitelji mogu iskoristiti i u nastavi koja se odvija fizički, u razredu.

Prijavi se

Informatika u osnovnoj školi

Metodički i pedagoški pristupi u nastavi informatike u nižim razredima osnovne škole

4. prosinca 2020. u 18 sati

U središtu internetske edukacije je oblikovanje nastavnog sata informatike od uvodnoga do završnog dijela. Prikazat će se jedan ogledni sat na primjeru nastavne jedinice Pišemo digitalno koja se obrađuje u drugom razredu osnovne škole. Ogledni je sat metodički i pedagoški osmišljen tako da su primijenjene aktivnosti kojima se ostvaruje korelacija s nastavnim sadržajima drugih nastavnih predmeta što dodatno obogaćuje nastavu informatike i ne izdvaja je iz cjeline

Prijavi se

Razredna nastava

Kurikulum: Što je novo, što je staro, što je drukčije?

7. prosinca 2020. u 15 sati

Novi kurikulum pretpostavlja brojne promjene u odnosu na dosadašnji način rada – promjenu paradigme učenja i poučavanja, promjenu vrednovanja i promjenu sadržaja. Znamo da se u tome ponekad teško snaći. No uz cjelokupnu podršku Školske knjige ovladavanje novim načinima rada je jednostavnije. Ovdje smo kako bismo vam odgovorili na pitanja, olakšali snalaženje i razjasnili nedoumice. Pridružite nam se.

Prijavi se

Engleski jezik u osnovnoj školi

Creative Reading Engleski jezik OŠ

7. prosinca 2020. u 17 sati

Kreativno čitanje tema je trećeg webinara iz serije Book club. To je razigrano-ozbiljan pristup čitanju na stranom jeziku u kojemu se primjenjuju različite zabavne aktivnosti kako bi se mladim čitateljima približio sadržaj i jezik nekoga književnog teksta te stvaralačko-istraživački zadatci u kojima se oni upoznaju i sa širim društvenim kontekstom u kojemu je tekst nastao.

Prijavi se

Povijest u osnovnoj školi

5+ klub – jedinstvena podrška učiteljima_Povijest OŠ

7. prosinca 2020. u 19 sati

Kao što smo obećali i najavili tijekom proljeća, pripremili smo niz materijala za podršku učiteljima povijesti koji koriste naše udžbenike i druge obrazovne materijale. Dat ćemo kratki pregled svih mogućnosti i noviteta te predstaviti sadržaj naših 5+ paketa za povijest koje ćete uskoro dobiti, a pokazat ćemo i različite mogućnosti vrednovanja uz pomoć sadržaja.

Prijavi se

Talijanski jezik u osnovnoj školi

Zašto je važno čitati na stranom jeziku?_Talijanski jezik OŠ

8. prosinca 2020. u 11 sati

Na online edukaciji bit će prezentirani primjeri upotrebe lektire u nastavi talijanskog jezika i pokazat će se kako osmisliti nastavni sat koji će potaknuti učenika na aktivno sudjelovanje.

Prijavi se

Hrvatski jezik u srednjoj školi

Primjeri aktivnosti i podrške za ostvarivanje predmetnih ishoda u nastavi Hrvatskoga jezika_SŠ

8. prosinca 2020. u 13 sati

Predavanje će obuhvatiti primjere aktivnosti i podrške za ostvarivanje pojedinih predmetnih ishoda iz svih triju predmetnih područja – Hrvatski jezik i komunikacija, Književnost i stvaralaštvo te Kultura i mediji. Odabrali smo primjere iz svih triju udžbenika iz udžbeničke serije Putokazi te pripadajućih metodičkih priručnika za nastavnike u tiskanom i digitalnom obliku. Bit će to potpuri korisnih prijedloga za nastavu Hrvatskoga jezika u srednjoj školi u fizičkom okruženju i daljinskoj nastavi.

Prijavi se

Glazbena kultura u osnovnoj školi

5+ klub – jedinstvena podrška učiteljima_Glazbena kultura OŠ

9. prosinca 2020. u 11 sati

Kao što smo najavili tijekom proljeća, pripremili smo niz materijala za podršku učiteljima glazbene kulture koji koriste naše udžbenike i druge obrazovne materijale. Dat ćemo kratki pregled svih mogućnosti i noviteta te predstaviti sadržaj naših 5+ paketa koji ćete uskoro dobiti. Saznajte kako korištenjem melodijskih cijevi možete vrednovati svoje učenike istodobno razvijajući njihovu kreativnost. O sadržaju, kao i o različitim mogućnostima vrednovanja uz njegovu pomoć govorit Marija Tonković, urednica glazbene kulture. Pridružite nam se i iskoristite priliku za postavljanje pitanja na koja ćemo vam sa zadovoljstvom odgovoriti.

Prijavi se

Njemački jezik u osnovnoj školi

Literatur durch Schaffen_Njemački jezik OŠ

9. prosinca 2020. u 13 sati

Književnost u nastavi učenike uvodi u nove svjetove, a u nastavi stranih jezika dodatno potiče motivaciju za učenjem. No što učiniti kada su nam materijalni resursi ograničeni? Odgovor je jednostavan: učenici će sami izraditi svoje knjige.
Na webinaru ćete dobiti praktične savjete koji će vam pomoći pri izboru književnih predložaka i njihovoj pripremi, tijekom obrade pa sve do izrade vlastite slikovnice. Rezultat svega bit će novi materijal za nastavu koji su učenici sami stvorili.

Prijavi se

Kemija u osnovnoj školi

5+ klub – jedinstvena podrška učiteljima_Kemija OŠ

10. prosinca 2020. u 11 sati

Kao što smo obećali i najavili tijekom proljeća, pripremili smo niz materijala za podršku učiteljima kemije koji koriste naše udžbenike i druge obrazovne materijale. Dat ćemo kratki pregled svih mogućnosti i noviteta te predstaviti sadržaj naših 5+ paketa za kemije koji ćete uskoro dobiti. O sadržaju, kao i o različitim mogućnostima vrednovanja uz njegovu pomoć govorit će Goran Bukan Breberić, urednik kemije. Pridružite nam se i iskoristite priliku za postavljanje pitanja na koja ćemo vam sa zadovoljstvom odgovoriti.

Prijavi se

Likovna kultura u osnovnoj školi

5+ klub i jedinstvena podrška učiteljima likovne kulture

10. prosinca 2020. u 13 sati

Školska knjiga kontinuirano razvija nove nastavne sadržaje i materijale kako bi Vam osigurala cjelovitu podršku i potporu u pripremi i izvođenju nastave.
Kao što smo najavili tijekom proljeća, pripremili smo niz materijala za podršku našim korisnicima, učiteljima likovne kulture. U ovom će webinaru urednica Jozefina Ćurković predstaviti sadržaj naših 5+ paketa za Likovnu kulturu i uputiti Vas u mogućnosti njihove uporabe u svrhu jednostavnije i kvalitetnije provođenje nastave likovne kulture.
Osvrnut ćemo se i na sustavnu podršku nastavi – u učionici i na daljinu – koja Vam je dostupna na našim digitalnim platformama.

Prijavi se

Geografija u osnovnoj školi

Uspješno poučavanje, izazovi današnjice_Geografija OŠ

10. prosinca 2020. u 15 sati

Kako se dobro organizirati, koje alate koristiti da bi bili što efikasniji, a učenici što uspješniji u ostvarivanju ishoda nastave i očekivanja međupredmetnih tema?
Kao što smo obećali i najavili tijekom proljeća, pripremili smo niz materijala za podršku učiteljima geografije koji koriste naše udžbenike i druge obrazovne materijale. Dat ćemo kratki pregled svih mogućnosti i noviteta te predstaviti sadržaj naših 5+ paketa koji ćete uskoro dobiti. O sadržaju, kao i o različitim mogućnostima vrednovanja govorit će Snježana Bakarić Palička, Antonija Kojundžić, Krešimir Kojundžić, Nives Orešić i dr.Na webinaru ćete dobiti praktične savjete koji će vam pomoći pri izboru književnih predložaka i njihovoj pripremi, tijekom obrade pa sve do izrade vlastite slikovnice. Rezultat svega bit će novi materijal za nastavu koji su učenici sami stvorili.

Prijavi se