IZRADA VIDEOSADRŽAJA

(prijedlog scenarija, izrada knjige snimanja, produkcija, montaža, snimanje VO, izrada titlova)

Videosadržaj u trajanju do 1 min – 1500,00
Videosadržaj u trajanju do 3 min – 3500,00

LETCI

(obostrani tisak u boji na 135 g papiru)

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak letka A5 formata, do 50 komada – cijena: 200,00

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak letka A5 formata, do 100 komada – cijena: 220,00

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak letka A5 formata, do 200 komada – cijena: 240,00


Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak letka A4 formata, do 50 komada – cijena: 250,00

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak letka A4 formata, do 100 komada – cijena: 280,00

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak letka A4 formata, do 200 komada – cijena: 300,00


BROŠURE

(obostrani tisak u boji na 90 g papiru, omot 150 g)

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A5 formata, 24 stranice, do 50 komada – cijena: 600,00

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A5 formata, 24 stranice, do 100 komada – cijena: 650,00

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A5 formata, 24 stranice, do 200 komada – cijena: 750,00


Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A5 formata, 48 stranice, do 50 komada – cijena: 950,00

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A5 formata, 48 stranice, do 100 komada – cijena: 1100,00

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A5 formata, 48 stranice, do 200 komada – cijena: 1300,00


Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A5 formata, 64 stranice, do 50 komada – cijena: 1200,00

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A5 formata, 64 stranice, do 100 komada – cijena: 1400,00

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A5 formata, 64 stranice, do 200 komada – cijena: 1600,00


Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A4 formata, 24 stranice, do 50 komada – cijena: 650,00

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A4 formata, 24 stranice, do 100 komada – cijena: 720,00

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A4 formata, 24 stranice, do 200 komada – cijena: 850,00


Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A4 formata, 48 stranice, do 50 komada – cijena: 1000,00

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A4 formata, 48 stranice, do 100 komada – cijena: 1200,00

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A4 formata, 48 stranice, do 200 komada – cijena: 1500,00


Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A4 formata, 64 stranice, do 50 komada – cijena: 1300,00

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A4 formata, 64 stranice, do 100 komada – cijena: 1500,00

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak brošure A4 formata, 64 stranice, do 200 komada – cijena: 1800,00


PLAKATI

(jednostrani tisak u boji na 150 g papiru)

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak plakata B2 formata, do 50 komada – cijena: 400,00 €

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak plakata B2 formata, do 100 komada – cijena: 450,00 €

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak plakata B2 formata, do 200 komada – cijena: 500,00 €


Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak plakata B1 formata, do 50 komada – cijena: 500,00 €

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak plakata B1 formata, do 100 komada – cijena: 550,00 €

Dizajn, grafičko oblikovanje i tisak plakata B1 formata, do 200 komada – cijena: 600,00 €

ROLL UP BANNER

Dizajn, grafičko oblikovanje i izrada roll up bannera dimenzija 100 x 200 cm, 1 komad – cijena: 250,00 €


U sve cijene je uključen PDV i za sve usluge i materijale izdajemo e-račun.