Forward 4
ENGLISH FOR THE HOTEL AND TOURISM INDUSTRY 2
THINK 4
Empower C1

Novi udžbenici engleskog jezika u trećemu i četvrtom razredu srednje škole! Potpuno prilagođeni novom kurikulumu i odobreni. Najviše digitalnih sadržaja i najbolja i najdetaljnija podrška u pripremi i izvođenju nastave.

Pogledajte kratak informativni video – sve što trebate znati

Odaberite sve udžbenike engleskog jezika Školske knjige i postanite član!

5+ kartica

 • 15 % popusta u knjižarama Školske knjige i u mrežnoj trgovini www.skolskaknjiga.hr tijekom cijele godine
 • popusti do 30 % u više od 30 trgovina najpoznatijih robnih marki tijekom cijele godine
 • certificirani napredni program usavršavanja 
 • kreirano u suradnji s Učiteljskim fakultetom i Institutom za inovacije
 • jedini program izdavača koji podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • najnovija znanja, vrhunski svjetski priznati predavači

Što dobivam s udžbenicima?

najbogatiji digitalni sadržaji – platforma e-sfera potpuno prilagođena hrvatskom kurikulumu

detaljna i cjelovita metodička podrška za pripremu i izvođenje nastave – najbolje pripreme za svaku minutu sata

5+ klub – Akademija znanja, 5+ klub kartica i pogodnosti tijekom cijele godine

Zašto odabrati naše udžbenike engleskog jezika?

Forward 4

 • za četvrti razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola
 • pomno integrirane strategije učenja poput vođenog čitanja, slušanja i pisanja
 • jasno definirani ishodi učenja
 • tematski angažirani tekstovi primjereni interesu učenika
 • jezične vještine ravnomjerno zastupljene
 • tipovi zadataka razumijevanja uz vještinu čitanja i slušanja potiču razvoj kritičkog mišljenja
 • gramatičke strukture inkorporirane u tekstovima
 • zadatci stavljeni u kontekst jezične uporabe
 • visoko ciljana jezična kompetencija: leksički zadatci usmjereni na osobite leksičke pojave (frazni glagoli, kolokacije, idiomi, bliskoznačnice)

Provjereno najbolja priprema za državnu maturu! Sadržava zadatke za provjeru učeničkog znanja, koji su koncipirani prema tipovima testova na državnoj maturi

ENGLISH FOR THE HOTEL AND TOURISM INDUSTRY

 • namijenjen za hotelijersko-turističku struku za 3. i 4. razred srednjih strukovnih škola
 • sastoji se od osam cjelina koje su usklađene s temama strukovnih predmeta u hotelijersko-turističkim školama i smjernicama novoga kurikuluma
 • osposobljava za neposredan ulazak u svijet rada – leksički zadatci ciljano razvijaju jezik struke
 • teme aktualne za razvoj turizma, tematski i žanrovski raznovrsne
 • jezične vještine ravnomjerno zastupljene
 • vještina govorenja ima za svrhu razmjenu informacija i prijenos poruke
 • gramatičke strukture temeljene na komunikacijskim funkcijama te vježbe pisanja različitih formi relevantnih za struku i poslovanje

Provjereno najbolja priprema za državnu maturu! Sadržava zadatke za provjeru učeničkog znanja koji su koncipirani prema tipovima testova na državnoj maturi

THINK 4

 • jednostavan nastavak na bilo koji udžbenik uz uvodno ponavljanje svih vještina prethodnog razreda
 • autentični materijali za pripremu za maturu uz mogućnost samovrednovanja
 • naglasak na razvoju komunikacijskih vještina
 • detaljno razrađeni zadatci za izražavanje osjećaja, stavova, kritičkog mišljenja te za uvjeravanje, naglašavanje, raspravljanje, izražavanje argumenata
 • različite tekstne vrste kao vježbe pisanja: članak, esej, email, liste, dijalozi, bilješke, esej, sažetak i slično
 • teme i tekstovi bliski i relevantni učenicima čime se olakšava proces učenja i potiče njihova uključenost i interes
 • popisi novih riječi po lekcijama iz udžbenika uz upotrebu mentalne mape za lakše pamćenje i kontekst za svaku novu riječ

Empower C1

 • kvalitetno priprema učenike svih vrsta gimnazija i četverogodišnjih škola za maturu
 • sadrži različite tekstne vrste za vježbe čitanja i pisanja: članak, esej, email, blog, letak, izvješće, osvrt, kratku priču, intervju, sažetak, dijalog, projekt
 • teme i tekstovi bliski su i relevantni učenicima čime se postiže personalizacija sadržaja i angažiranost učenika
 • materijali u lekcijama i radnoj bilježnici međusobno se nadopunjuju – udžbenik pravovremeno upućuje na konkretnu vježbu u dodatnim resursima
 • radna bilježnica sadrži: dodatne vježbe jezika i vokabulara prema uzoru na maturu, iznimno zanimljive dodatne tekstove obogaćene zvučnim zapisima, samovrednovanje integrirano u proces učenja

Metodička podrška

Jedino sa Školskom knjigom! Najdetaljnija i najcjelovitija metodička podrška.

Dostupna u tiskanome i digitalnom obliku. S našom platformom e-sfera pripremite se za nastavu jednostavno i brzo.  Jednim klikom preuzmite cjelokupnu i najdetaljniju podršku za svaki nastavni sat.

Cjelokupna metodička podrška, tiskana i digitalna:

 • godišnji izvedbeni kurikulum
 • pripreme
 • pripreme za izvođenje nastave ( Školski portal – Nastava na daljinu)
 • progres testovi nakon svakog modula
 • zvučni zapisi
 • dodatni materijali za učenje i vježbanje (THINK)

Digitalna platforma – e-sfera

Pristupite svim materijalima za nastavu brzo i jednostavno! Više od 10 000 digitalnih sadržaja!

Potpuno prilagođena hrvatskom kurikulumu. Sve za nastavu na jednome mjestu.

 • 100% hrvatska platforma. Prilagođena potrebama hrvatskih učitelja.
 • >10 000 digitalnih sadržaja, prilagođenih hrvatskom kurikulumu
 • Jedino s udžbenicima Školske knjige! Izravno pristupite digitalnim sadržajima skeniranjem kôda iz udžbenika!
 • štedimo vaše vrijeme – sve je na jednome mjestu:
  pristup udžbeniku, drugim obrazovnim materijalima, digitalnim sadržajima i cjelokupnoj podršci za pripremu i izvođenje nastave. Pristup jednim klikom!

Digitalni sadržaji

Jedini udžbenici iz kojih izravno pristupate digitalnom sadržaju.

 • Skenirajte kôd i izravno pristupite ciljanim digitalnim sadržajima iz udžbeničke jedinice.
 • Stranica za svaku udžbeničku jedinicu na e-sferi s već probranim digitalnim sadržajima. Sve je organizirano na jednome mjestu!

dodatni zadatci za uvježbavanje leksika i jezičnih struktura

zastupljeni zadatci od receptivne (prepoznavanje) do produktivne (proizvodne) razine znanja

platforma PRESENTATION PLUS koja u kliku pretvara vašu učionicu u suvremeno okružje za učenje i povezuje sve alate i resurse udžbenika THINK u jednu cjelinu

Sve za uspješno poučavanje

Tiskani i digitalni udžbenici

Kreiramo najkvalitetnije udžbenike prema najboljim primjerima iz svjetske prakse. Više od 70 godina iskustva i stručan tim urednika. Svi naši udžbenici odobreni su i prilagođeni novom kurikulumu. Svi udžbenici dostupni su u digitalnoj i tiskanoj inačici.

Digitalni sadržaji

Jedini udžbenici iz kojih izravno možete pristupiti ciljanom sadržaju iz nastavnih jedinica. Skenirajte kod u udžbeniku i izravno pristupite digitalnom sadržaju u sigurnom okružju.
Svaka nastavna tema ima svoju stranicu na e-sferi s cjelovitim i organiziranim sadržajima.

Drugi obrazovni materijali

Uz udžbenike kreirali smo i bogate dodatne obrazovne materijale u tiskanom i digitalnom obliku koji će olakšati poučavanje.

Podrška – priprema i izvođenje nastave

Štedimo vaše vrijeme! Najdetaljnije pripreme za svaki nastavni sat i sve što vam je potrebno za pripremu i izvođenje nastave. Za sva pitanja naši su vam urednici i promotori dostupni 365 dana u godini.