1

Razredna nastava 1. razred

Novi radni udžbenici u prvom razredu osnovne škole za odabir u svibnju! Potpuno prilagođeni novom kurikulumu i odobreni. Najbogatiji drugi obrazovni materijali, najviše digitalnih sadržaja i najbolja i najdetaljnija podrška u pripremi i izvođenju nastave.

Pogledajte kratak informativni video – sve što trebate znati

Odaberite sve udžbenike Školske knjige za prvi razred osnovne škole i postanite član!

Najbolja, ekskluzivna podrška za učitelje! Svi članovi 5+ kluba dobivaju ekskluzivne didaktičke pakete, priručnike, dodatne pogodnosti i podršku tijekom cijele godine.

5+ paket – najbogatiji didaktički materijali

 • komplet digitalnih i tiskanih priručnika velika zidna
 • Razigrani zvuci
 • velika zidna slovarica Tiskana slova
 • dar za vaše prvašiće
 • komplet velikih drvenih geometrijskih tijela
 • didaktičko pomagalo Klip-klap matematika
 • komplet magnetnih brojeva
 • priručnik Pišemo diktat
 • listići za poticanje čitanja
 • komplet poticajnih pečata s jastučićima za boje
 • veliki zidni interaktivni kalendar praćenja vremenskih prilika
 • mapa za samoprocjenu Volim, mogu, znam

NOVO!

 • komplet pomagala za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
 • priručnik sa zadatcima Igrajmo se matematike
 • komplet lutaka za igrokaz
 • edukacijska igra na ploči s karticama za ponavljanje sadržaja svih predmeta
 • stalak za online poučavanje s osvjetljenjem
 • Moj mali imenik
 • priručnik s aktivnostima Domaćinstvo
 • komplet edukacijskih razrednih plakata s aktivnostima i dodatnim digitalnim sadržajima

Radna bilježnica s priborom za istraživački rad – Priroda i društvo 1

Svaki učitelj dobiva svoj primjerak kutije! Odobrena i potpuno prilagođena novom kurikulumu za iskustveno, istraživački usmjereno i problemsko učenje.

Uštedite sate posla – Asistent sve priprema za vas!
 • Sve za nastavu prilagođeno vašem rasporedu. Unesite svoj raspored i Asistent priprema sve za nastavu za svaki vaš dan! Bilježi svaki odrađeni sat i povezan je s pripremama i nastavnim materijalima.
 • individualizirani planovi za učenike s teškoćama u samo nekoliko koraka!
 • razredni dnevnik i editabilni obrasci
 • 5+ kartica u digitalnom obliku, korisne poveznice i izravna podrška
 • certificirani napredni program usavršavanja 
 • kreirano u suradnji s Učiteljskim fakultetom i Institutom za inovacije
 • jedini program izdavača koji podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • najnovija znanja, vrhunski svjetski priznati predavači

5+ kartica

 • 15 % popusta u knjižarama Školske knjige i u mrežnoj trgovini www.skolskaknjiga.hr tijekom cijele godine
 • popusti do 30 % u više od 50 trgovina najpoznatijih robnih marki tijekom cijele godine

Što dobivam s udžbenicima?

najbogatiji digitalni sadržaji – prilagođeni hrvatskom kurikulumu

najviše drugih obrazovnih materijala

detaljna i cjelovita metodička podrška za pripremu i izvođenje nastave – najbolje pripreme za svaku minutu sata

Dvije platforme za poučavanje

5+ klub – ekskluzivni didaktički paketi četiri puta godišnje, priručnici, aplikacija Asistent, 5+ klub kartica i pogodnosti tijekom cijele godine

Zašto odabrati naše udžbenike?

Odobreni i prilagođeni novom kurikulumu. Sva podrška na jednom je mjestu, na e-sferi.

 • najbogatiji digitalni sadržaji i drugi obrazovni materijali
  • dvije međusobno povezane digitalne platforme (mozaBook i e-sfera)
  • digitalni sadržaji organizirani za svaku nastavnu jedinicu i prilagođeni novom kurikulumu
  • radne bilježnice za učenike s teškoćama i rješenja udžbenika i svih drugih obrazovnih materijala u svim serijama
  • najviše materijala za učenike s teškoćama
 • najbolje pripreme za svaku minutu nastavnog sata
  velika ušteda vremena za pripremu nastave
  • pripreme za svaki sat, planovi ploča
  • 3 varijante godišnjega izvedbenog kurikuluma
  • jedina stalna i univerzalno strukturirana podrška nastavi na daljinu (jedine videolekcije rađene prema ishodima, jedine upute i materijali za vrednovanje)
 • jedini udžbenici s izravnim pristupom digitalnim sadržajima
  skenirajte kôdi izravno pristupite ciljanom sadržaju
 • 5+ klub – najbogatija podrška, ekskluzivne edukacije i pogodnosti cijelu godinu
 • primjena u svim vrstama nastave – redovitoj, hibridnoj i nastavi na daljinu
 • tablice s razrađenim ishodima i očekivanjima međupredmetnih tema

Pčelica 1
Hrvatski jezik

Najzastupljenija serija udžbenika hrvatskog jezika.
Najbolji izbor tekstova! 

 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! UZ SVAKI UDŽBENIK DOLAZE I BESPLATNE:
  • jedine pisanke sa započetim slovima, redovima, zadanim rečenicama, riječima i istaknutim smjerom pisanja – jedina pisanka ovog tipa!
  • crtančice sa zadatcima za razvoj grafomotorike
  • slovarice
 • zadatci koji potiču stvaralaštvo i kreativno razmišljanje
 • zadatci s vrlo jasnim i djeci prilagođenim uputama
 • pitanja za samoprocjenu uvijek su ciljana i povezana sa svakim zadatkom
 • najdetaljnija zastupljenost svih medija – jedino Pčelica sadrži nove hrvatske filmove
 • rečenice i kraći tekstovi za prijepis, diktati i čitanje s razumijevanjem samo s dotad naučenim slovima
 • izbor u motivaciji za učenje slova – slova se ne uče uvijek na isti način
 • grafički prikazi za iščitavanje – pomoć u brzom učenju čitanja
 • poveznice s međupredmetnim temama u svakoj nastavnoj jedinici
 • zadatak iznenađenja nakon naučenog slova – rebus, križaljka, pitalica; uvijek povezani sa slovom koje su učenici usvojili
 • jedinstveni radni listovi za učenike kojima hrvatski nije materinski jezik

Svijet riječi 1
Hrvatski jezik

Najkvalitetniji integrirani radni udžbenik! Udžbenik, radna bilježnica i pisanka u jednom!

 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! UZ SVAKI UDŽBENIK DOLAZE I BESPLATNE:
 • jedine pisanke sa započetim slovima, redovima, zadanim rečenicama, riječima i istaknutim smjerom pisanja – jedina pisanka ovog tipa!
 • slovarice
 • jedino u Svijetu riječi! kontinuirana rubrika za bogaćenje vokabulara i brzo učenje novih riječi
 • originalna obrada tiskanih slova – različiti zadatci i polazni tekstovi
 • dodatni tekstovi za čitače
 • velik naglasak na čitanju s razumijevanjem i pisanju odgovora na pitanja
 • dovoljno prostora u radnom udžbeniku za pisanje duljih odgovora
 • tablice za vrednovanje na kraju svakog ispita znanja
 • jedinstveni radni listovi za učenike kojima hrvatski nije materinski jezik
 • tematsko povezivanje sadržaja s prigodnim datumima i međupredmetnim temama
 • zadatci:
  • velik izbor zadataka za pripremu učenja pisanja i čitanja
  • zadatci za nastavu i dodatnu nastavu, domaću zadaću i učenike s teškoćama
  • najviše zadataka za pisanje
 • više od 40 književnih tekstova za vježbe čitanja i razumijevanja

Moj sretni broj 1 Matematika

Udžbenik matematike koji je odabralo najviše učitelja! Pregledan i bogato ilustriran, za jednostavan prelazak u novi kurikulum. Olakšava učenje.

 • provjeren autorski tim učitelja praktičara i recenzenta metodičara
 • jednostavan, pregledan, razumljiv  – olakšava učenje
 • jasna struktura cjelina i udžbeničkih jedinica
 • >300 ilustracija, piktograma i jednostavnih tablica zorno prikazuje kako doći do rješenja matematičkog problema
 • jednostavan prelazak u novi kurikulum
  • zasebne nastavne jedinice za sve što je novo u kurikulumu 
 • jedini udžbenik matematike koji ima radnu bilježnicu
 • jedini sadrži zadatke čitanja s razumijevanjem u matematici
 • jedino sa Školskom knjigom, udžbenička jedinica Zadatci u slikama
  • olakšava razumijevanje postupaka u zadatcima riječima
 • jedini razvija matematičku pismenost
  • dodatna rubrika Slušam i razumijem što čitam

Matematička mreža 1 Matematika

Inovativan udžbenik prilagođen svakom tipu poučavanja. Za aktivno učenje i problemski orijentiranu nastavu.

 • provjeren autorski tim –autorice metodičarke i učitelji praktičari
 • zadatci koji potiču na promišljanje – za aktivno učenje i problemski orijentiranu nastavu
 • zasebne jedinice s tablicama zbrajanja
 • jedini udžbenik u kojem se konkretnim materijalima (kartice brojeva, štapići u boji, kockice) objašnjavaju matematički problemi
 • jedini udžbenik matematike koji ima radnu bilježnicu
 • sadržaji novih domena integrirani su u udžbeničke jedinice
 • posebna uvodna jedinica – uvod u usvajanje brojeva
 • mogućnost usvajanja po dva broja u jednoj udžbeničkoj jedinici
 • učenje zbrajanja s pomoću predmeta, crtanja, tablice zbrajanja i brojevne crte
 • bogate ilustracije s likovima koji promiču društvene vrijednosti i vode učenike kroz udžbenik
 • uključene sve međupredmetne teme

Istražujemo naš svijet 1 Priroda i društvo

Prva serija udžbenika prirode i društva prema odabiru učitelja. Istraživačko učenje od početka do kraja. Pregledan, jednostavan, razumljiv.

 • jednostavan, pregledan, razumljiv  – olakšava učenje
 • zadatci potiču aktivno učenje
 • pregledne rubrike u svakoj nastavnoj jedinci:
  razmisli, odgovori i istraži
 • istraživački zadatci s društvenim i prirodoznanstvenim temama u svakoj udžbeničkoj jedinici
 • slikovni i tekstualni zadatci za procjenu učeničkih postignuća
 • ostvaruje sve ishode učenja i međupredmetnih tema 
 • prilozi za samoprocjenu 
 • vrednovanje u malim koracima nakon svake teme
 • jedini potpuno omogućuje vođeno istraživačko učenje – prilog s uputama kako istraživati i jasnim primjerima 

Eureka 1 Priroda i društvo

Udžbenici za suvremenu nastavu s brojnim vođenim istraživanjima. Ostvaruje sve ishode nastave i međupredmetnih tema.

 • za svaki tip poučavanja – kombinacija teksta, ilustracija i fotografija
 • jedini udžbenik s rubrikama za samovrednovanje u svakoj udžbeničkoj jedinici
 • > 200 detaljnih i realističnih ilustracija, prilagođenih svakoj nastavnoj jedinici
 • ostvaruje sve ishode nastave i međupredmetnih tema
 • istraživačka nastava – obilje zadataka koji potiču na istraživanje
 • omogućava osobni i socijalni razvoj kroz stvaranje Moje osobne mape
 • jedini smo uklopili: 
 • jasno izdvojene korake za istraživanje
 • zvučne zapise svih udžbeničkih jedinica i font za učenike s disleksijom, auditivne tipove, učenike s teškoćama, nečitače

Razigrani zvuci 1 Glazbena kultura

Provjereno najbolji udžbenici glazbene kulture. Pjesme prilagođene djeci. Mnogobrojne snimke i matrice za pjevanje dostupne izravno iz udžbenika.

 • pjesme prilagođene djeci
 • sve pjesme imaju zvučnu snimku i matricu za pjevanje
 • izravni pristup kôdom iz udžbenika
 • brojalice, ritamske igre, sviranje i ritmiziranje + zvučni zapisi
 • glazbene igre, sviranje, glazbene improvizacije
 • hrvatske tradicijske pjesme za svaku regiju
 • videolekcije plesova uz pojedine skladbe

Metodička podrška

Jedino sa Školskom knjigom! Najdetaljnija i najcjelovitija metodička podrška.

Dostupna u tiskanome i digitalnom obliku. S našom platformom e-sfera pripremite se za nastavu jednostavno i brzo.  Jednim klikom preuzmite cjelokupnu i najdetaljniju podršku za svaki nastavni sat.

Cjelokupna metodička podrška, tiskana i digitalna:

 • Jedino sa školskom knjigom! 3 u 1 godišnji izvedbeni kurikulum + tematsko planiranje
 • kurikulum za e-dnevnik
 • detaljno razrađene pripreme: prijedlozi aktivnosti za svaku minutu sata + planovi ploče
 • zadatci za vrednovanje + skupina C za učenike s teškoćama
 • Jedino sa Školskom knjigom!
  rješenja svega: zadataka iz udžbenika, radne bilježnice, zbirke zadataka, zadataka za vrednovanje 
 • nastavni listići za dodatnu i dopunsku nastavu
 • radne bilježnice za učenike s teškoćama u svim serijama
 • matematika
  • vremenik pisanih provjera
  • kriteriji vrednovanja
  • kartice za samoprocjenu
 • Priručnici:
  • 5+ priručnik – godišnji izvedbeni kurikulum, pripreme za sat razrednika, likovnu te tjelesnu i zdravstvenu kulturu (+ plan ploče i dvorane)
  • priručnik za vrednovanje: primjeri iz prakse, prijedlozi kriterija vrednovanja za svaki predmet. Odgovori na sva pitanja vezana za vrednovanje
  • priručnik za tematsko planiranje
  • priručnik za kombinirane odjele
  • priručnik za produženi boravak
  • priručnik za izvannastavne aktivnosti
  • integrirani priručnik – mjesečno
 • Youtube kanal ŠKOLSKA KNJIGA TV
  • svi webinari na jednome mjestu, upute za korištenje platformi, različiti videovodiči i korisni savjeti

Podrška nastavi na daljinu – jedino sa Školskom knjigom!

 • jedinstvene, univerzalne videolekcije kreirane prema ishodima
 • organizirane i objedinjene pripreme i nastavni materijali iz svih predmeta i udžbeničkih serija
 • jedine upute i materijali za vrednovanje u nastavi na daljinu

Aplikacija Asistent

Uštedite sate posla – Asistent sve priprema za vas!

 • Unesite svoj raspored i Asistent priprema sve za nastavu za svaki vaš dan! Bilježi svaki odrađeni sat i povezan je s pripremama i nastavnim materijalima.
 • individualizirani planovi za učenike s teškoćama u nekoliko koraka
 • razredni dnevnik – evidencija učenika, lista i editabilnih obrazaca

Drugi obrazovni materijali

Štedimo vaše vrijeme! Najveći izbor jedinstvenih drugih obrazovnih materijala za jednostavnije poučavanje, prilagođeno svakom tipu učenika. Odobreno prema novom kurikulumu.

Odobreno prema novom kurikulumu:

 • radne bilježnice
 • zbirke zadataka
 • zadatci za vrednovanje 
 • nastavni listići
 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM !
  pisanke sa započetim slovima, redovima, zadanim rečenicama, riječima i istaknutim smjerom pisanja – jedina pisanka ovog tipa!
 • crtančice sa zadatcima za razvoj grafomotorike
 • slovarice
 • radni listovi za produženi boravak
 • matematika
  • listići za dopunsku nastavu
 • zadatci za vrednovanje razumijevanja pročitanoga 
 • radna bilježnica za obradu lektirnih djela
 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! Radni listovi za učenje hrvatskoga kao stranog jezika.

Za učenike s teškoćama

 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! Udžbenici i radne bilježnice za učenike s teškoćama za sve udžbeničke serije!
 • slovarica za tiskana slova 
 • radna bilježnica s vježbama za razvoj grafomotorike 
 • novi radni udžbenici za učenike s teškoćama
  • Početnice šaptalice 1, 2, 3
  • Čitančica šaptalica
  • Moja mala matematika za računanje do 5, 10 i 20

Dvije digitalne platforme, međusobno povezane

Pristupite svim materijalima za nastavu brzo i jednostavno! Jedino su udžbenici Školske knjige dostupni na dvjema platformama. Dvostruka jedinstvena podrška. Više od 20 000 digitalnih sadržaja!

Potpuno prilagođena hrvatskom kurikulumu. Sve za nastavu na jednome mjestu.

 • 100% hrvatska platforma. Prilagođena potrebama hrvatskih učitelja.
 • >10 000 digitalnih sadržaja, prilagođenih hrvatskom kurikulumu
 • Jedino s udžbenicima Školske knjige! Izravno pristupite digitalnim sadržajima skeniranjem kôda iz udžbenika!
 • štedimo vaše vrijeme – sve je na jednome mjestu:
  pristup udžbeniku, drugim obrazovnim materijalima, digitalnim sadržajima i cjelokupnoj podršci za pripremu i izvođenje nastave. Pristup jednim klikom!

Svjetski poznata platforma za poučavanje i učenje.

 • kreirajte vlastiti sadržaj za poučavanje
 • >9 0000 digitalnih sadržaja
 • bogata medijateka
 • pametna ploča s poveznicama na e-sferu

Digitalni sadržaji

Jedini udžbenici iz kojih izravno pristupate digitalnom sadržaju.

 • Skenirajte kôd i izravno pristupite ciljanim digitalnim sadržajima iz udžbeničke jedinice
 • Stranica za svaku udžbeničku jedinicu na e-sferi s već probranim digitalnim sadržajima. Sve je organizirano na jednome mjestu!

+ kompletan višemedijski sadržaj mozaBooka

>700 interaktivnih edukativnih igara i kvizova

>30 interaktivnih 3D modela

galerije slika

>90 videozapisa

zvučni zapisi svih književnih tekstova
+ dijelovi zadataka za nečitače

videozapisi za pisanje svakog slova

kartice za samoprocjenu

Sve za uspješno poučavanje

Tiskani i digitalni udžbenici

Kreiramo najkvalitetnije udžbenike prema najboljim primjerima iz svjetske prakse. Više od 70 godina iskustva i stručan tim urednika. Svi naši udžbenici odobreni su i prilagođeni novom kurikulumu. Svi udžbenici dostupni su u digitalnoj i tiskanoj inačici.

Digitalni sadržaji

Jedini udžbenici iz kojih izravno možete pristupiti ciljanom sadržaju iz nastavnih jedinica. Skenirajte kod u udžbeniku i izravno pristupite digitalnom sadržaju u sigurnom okružju.
Svaka nastavna tema ima svoju stranicu na e-sferi s cjelovitim i organiziranim sadržajima.

Drugi obrazovni materijali

Uz udžbenike kreirali smo i bogate dodatne obrazovne materijale u tiskanom i digitalnom obliku koji će olakšati poučavanje.

Podrška – priprema i izvođenje nastave

Štedimo vaše vrijeme! Najdetaljnije pripreme za svaki nastavni sat i sve što vam je potrebno za pripremu i izvođenje nastave. Za sva pitanja naši su vam urednici i promotori dostupni 365 dana u godini.