2

Razredna nastava 2. razred

Najkvalitetniji udžbenici i drugi obrazovni materijali, najbolja digitalna platforma e-sfera, najdetaljnija podrška i ekskluzivno članstvo u 5+ klubu.

Pogledajte kratak informativni video – sve što trebate znati

Odaberite sve udžbenike Školske knjige za drugi razred osnovne škole i postanite član!

• Najbolja, ekskluzivna podrška za učitelje! Svi članovi 5+ kluba dobivaju ekskluzivne didaktičke pakete, priručnike, aplikaciju Asistent, dodatne pogodnosti i podršku tijekom cijele godine.

5+ paket – najbogatiji didaktički materijali

 • NOVO! komplet lopti – dvije mekane lopte različitih veličina
 • NOVO! razredni komplet za likovnu kulturu – tempere, papiri, magneti, pribadače
 • NOVO! priručnik Razvijanje komunikacijskih vještina
 • NOVO! priručnik 50 plesnih igara 
 • NOVO! razredna slovarica na stalku
 • NOVO! priručnik Diktati
 • listići za poticanje čitanja
 • komplet kocaka za razumijevanje pročitanog teksta Razumijem što čitam
 • velika zidna piši-briši tablica množenja
 • komplet plakata Množenje brojem
 • Želim znati velike brojeve
 • edukativni plakat s razrađenim aktivnostima Koliko je sati?

 • plakat s prijedlogom aktivnosti Moj razred
 • Mali imenik
 • komplet edukativnih razrednih plakata s aktivnostima i dodatnim digitalnim sadržajima
 • oznake za vrata učionice
 • set diploma
Vaš osobni tajnik koji u trenu priprema sve za nastavu
 • sve za nastavu na jednom je mjestu prilagođeno vašem rasporedu
  • Unesite svoj raspored i Asistent priprema sve za nastavu za svaki vaš dan! Bilježi svaki odrađeni sat i povezan je s pripremama i nastavnim materijalima.
 • individualizirani planovi za učenike s teškoćama u samo nekoliko koraka
 • razredni dnevnik i editabilni obrasci
  • jednostavna evidencija učenika, liste i obrasci za lakše izvođenje nastave
 • raspisana vrednovanja za svaku udžbeničku jedinicu
 • gotovi predlošci različitih suglasnosti
 • 5+ kartica u digitalnom obliku, korisne poveznice i izravna podrška
 • certificirani napredni program usavršavanja 
 • kreirano u suradnji s Učiteljskim fakultetom i Institutom za inovacije
 • jedini program izdavača koji podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • najnovija znanja, vrhunski svjetski priznati predavači

5+ kartica

 • 15 % popusta u knjižarama Školske knjige i u internetskoj trgovini www.skolskaknjiga.hr tijekom cijele godine
 • popusti do 30 % u više od 50 trgovina najpoznatijih robnih marki tijekom cijele godine

Što dobivam s udžbenicima?

najbogatiji digitalni sadržaji – prilagođeni hrvatskom kurikulumu

najviše drugih obrazovnih materijala

detaljna i cjelovita metodička podrška za pripremu i izvođenje nastave – najbolje pripreme za svaku minutu sata

dvije platforme za poučavanje

5+ klub – ekskluzivni didaktički paketi četiri puta godišnje, priručnici, aplikacija Asistent, 5+ klub kartica i pogodnosti tijekom cijele godine

Zašto odabrati naše udžbenike?

Pridružite se najvećem broju učitelja u Hrvatskoj koji biraju udžbenike Školske knjige. Osiguravamo vam svu podršku koja vam je potrebna – jedina cjelovita podrška u tiskanom i digitalnom obliku na jednom je mjestu i štedi vaše vrijeme!

 • najbogatiji digitalni sadržaji i drugi obrazovni materijali
  • dvije međusobno povezane digitalne platforme (mozaBook i e-sfera)
  • digitalni sadržaji organizirani za svaku nastavnu jedinicu i prilagođeni novom kurikulumu
  • NOVO! rješenja na klik unutar svake nastavne jedinice
  • NOVO! listalice – direktne poveznice na potrebne materijale uz svaku nastavnu jedinicu
  • udžbenike i radne bilježnice za pomoć u učenju
  • najviše materijala  za pomoć u učenju
 • najbolje pripreme za svaku minutu nastavnog sata
  velika ušteda vremena za pripremu nastave
  • pripreme za svaki sat, planovi ploča
  • 3 varijante godišnjega izvedbenog kurikuluma
  • jedina stalna i univerzalno strukturirana podrška nastavi na daljinu (jedine videolekcije rađene prema ishodima, jedine upute i materijali za vrednovanje)
 • jedini udžbenici s izravnim pristupom digitalnim sadržajima
  skenirajte kôdi izravno pristupite ciljanom sadržaju
 • 5+ klub – najbogatija podrška, ekskluzivne edukacije i pogodnosti tijekom cijele godine
 • primjena u svim oblicima nastave – redovitoj, hibridnoj i nastavi na daljinu
 • tablice s razrađenim ishodima i očekivanjima međupredmetnih tema
 • vrhunske aplikacije za vas koje čine poučavanje jednostavnijim – Slovopis i Matematička ploča

Pčelica 2
Hrvatski jezik

Najzastupljenija serija udžbenika hrvatskog jezika.
Najbolji izbor tekstova!

 • SAMO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! UZ SVAKI UDŽBENIK TU JE I BESPLATNA:
  • jedina pisanka sa započetim slovima, redovima, zadanim rečenicama, riječima i istaknutim smjerom pisanja – jedina pisanka tog tipa!
   Novo slovo ima istaknut smjer pisanja, uključen je redak s riječima za dopunjavanje te riječima i rečenicama za prijepis, a tu je i rubrika u kojoj učenik može pokazati „i višeˮ.
 • suvremenim metodama uči kako učiti i organizirati učenje te kako samostalno provjeriti svoj uradak
 • naglasak na medijskom stvaralaštvu
 • dovršavanje ilustracije novi je način za provjeravanje razumijevanja pročitanoga i prenesenog značenja
 • stvaralački i istraživački zadatci
 • udžbenička jedinica Kuc-kuc lektira potiče učenike na čitanje
 • zastupljeni su neknjiževni tekstovi

Svijet riječi 2
Hrvatski jezik

Najkvalitetniji integrirani radni udžbenik! Udžbenik, radna bilježnica i pisanka u jednom!

 • SAMO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! UZ SVAKI UDŽBENIK TU JE I BESPLATNA:
  • pisanka s predvježbama za pisana slova i započetim slovima! – jedina pisanka tog tipa!
 • jasno istaknute cjeline prema domenama nastavnog predmeta Hrvatski jezik za lakše snalaženje u udžbeniku
 • više vremena za uvježbavanje čitanja i pisanja – učenje pisanih slova u oba dijela udžbenika
 • zadatci za istraživanje i stvaranje povezani s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temamarubrika Izazov
 • lakše usvajanje nepoznatih riječi, njihovo prepoznavanje, razumijevanje i primjenarubrika Riječ/izraz dana
 • mogućnost odabira
  • više od 40 književnih tekstova za vježbe čitanja i razumijevanja
  • originalna obrada tiskanih slova – različiti zadatci i polazni tekstovi

Moj sretni broj 2 Matematika

Udžbenik matematike koji je odabralo najviše učitelja! Pregledan i bogato ilustriran, za jednostavan prelazak u novi kurikulum. Olakšava učenje.

 • provjeren autorski tim učitelja praktičara i recenzenta metodičara
 • jednostavan, pregledan, razumljivolakšava učenje
 • • jasna struktura cjelina i udžbeničkih jedinica: Želim znati (najava ishoda); Sada znam (samostalno vrednovanje), na kraju udžbenika ZNAM (sadržaji matematike cijele godine)
 • jednostavan za uporabu – zadane rubrike prate etape sata
 • >300 ilustracija, piktograma i jednostavnih tablica zorno prikazuju kako doći do rješenja matematičkog problema
 • jednostavan prelazak u novi kurikulum
  • zasebne nastavne jedinice za sve što je novo u kurikulumu 
 • Jedini udžbenik matematike koji ima radnu bilježnicu!
 • jedini sadrži zadatke čitanja s razumijevanjem u matematici
 • jedini razvija matematičku pismenost
  • dodatna rubrika Razumijem što čitam

Matematička mreža 2 Matematika

Inovativan udžbenik prilagođen svakom tipu poučavanja. Za aktivno učenje i problemski orijentiranu nastavu.

 • provjeren autorski tim – autorice metodičarke i učitelji praktičari
 • zadatci koji potiču na promišljanje – za aktivno učenje i problemski orijentiranu nastavu
 • tri koraka pri usvajanju novog sadržaja:
  usvajanje i razumijevanje fizičke radnje, prikazivanje situacijskoga konteksta i simbolično prikazivanje situacije
 • zbrajanje i oduzimanje objašnjava se s pomoću tablice brojeva do 100
 • Jedini udžbenik matematike koji ima radnu bilježnicu!
 •  sadržaji novih domena integrirani su u udžbeničke jedinice
 • bogate ilustracije s likovima koji promiču društvene vrijednosti i vode učenike kroz udžbenik
 • uključene sve međupredmetne teme

Istražujemo naš svijet 2 Priroda i društvo

Udžbenik prirode i društva kojeg je odabralo najviše učitelja. Utemeljen na istraživačkom učenju. Upućuje učenike u samostalno učenje.

 • sadržaj je razvrstan u tematske cjeline
 • učitelj samostalno bira redoslijed obrade tema
 • jednostavan, pregledan, razumljiv  – olakšava učenje
 • podučava vještinama učenja
 • kombinacija fotografija i edukativnih ilustracija
 • u svakoj udžbeničkoj jedinici istraživački zadatak s društvenim i prirodoznanstvenim temama 
 • rubrike razmisli, odgovori i istraži namijenjene ponavljanju i učenju
 • ishodi aktivnosti zastupljeni u svakoj udžbeničkoj jedinici
 • bogatstvo zadataka u udžbeniku i radnoj bilježnici
 • ostvaruje sve ishode učenja i međupredmetnih tema
 • jedini potpuno omogućuje vođeno istraživačko učenje – prilog s uputama kako istraživati i jasnim primjerima 
 • digitalni sadržaj obogaćen PowerPoint prezentacijama, kvizovima i galerijama

Eureka 2 Priroda i društvo

Jedina udžbenička serija Prirode i društva s naglašenim istraživačkim pristupom, s obiljem zadatka koji omogućuju učitelju slobodu i izbor pri ostvarivanju ishoda.

 • ostvaruje sve ishode Prirode i društva i očekivanja međupredmetnih tema
 • bogat izbor zadataka, ilustracija i zornih fotografija omogućuje učeniku da se aktivno uključi u proces učenja
 • raznovrsni zadatci potiču učenike na promatranje, praktičan rad te razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja
 • > 200 detaljnih i realističnih ilustracija, prilagođenih svakoj nastavnoj jedinici
 • raspored nastavnih tema prati kalendar prirodnih promjena
 • s pomoću rubrike Moje istraživanje omogućeno je vrednovanje istraživačkih vještina (od pretpostavke, preko predloženih aktivnosti istraživanja, do zaključka)
 • na kraju svake nastavne jedinice nalaze se pitanja za samovrednovanje – pitanja za kraj
 • dio je sadržaja grafički osmišljen na zornim plakatima
 • jedini udžbenik s rubrikama za samovrednovanje
 • bogati dodatni digitalni sadržaji
 • u radnoj bilježnici ponuđeni su kreativni, zanimljivi zadatci, te zadatci povezivanja sadržaja Prirode i društva sa svakodnevicom
 • jedina udžbenička serija kroz koju učenici stvaraju svoj prvi kalendar prirode

Razigrani zvuci 2 Glazbena kultura

Provjereno najbolji udžbenici glazbene kulture. Pjesme prilagođene djeci. Mnogobrojne snimke i matrice za pjevanje dostupne izravno iz udžbenika.

 • pjesme prilagođene djeci
 • sve pjesme imaju zvučnu snimku i matricu za pjevanje + karaoke
 • brojalice, ritamske igre, sviranje i ritmiziranje + zvučni zapisi
 • glazbene igre, sviranje, glazbene improvizacije
 • hrvatske tradicijske pjesme za svaku regiju
 • videolekcije plesova uz pojedine skladbe

Metodička podrška

Jedino sa Školskom knjigom! Najdetaljnija i najcjelovitija metodička podrška.

Dostupna u tiskanome i digitalnom obliku. S našom platformom e-sfera pripremite se za nastavu jednostavno i brzo.  Jednim klikom preuzmite cjelokupnu i najdetaljniju podršku za svaki nastavni sat.

Cjelokupna metodička podrška, tiskana i digitalna:

 • tri varijante godišnjega izvedbenog kurikuluma (jedino sa Školskom knjigom!) + tematsko planiranje
 • kurikulum za e-dnevnik
 • detaljno razrađene pripreme: prijedlozi aktivnosti za svaku minutu sata + planovi ploče
 • zadatci za vrednovanje + skupina C za učenike s teškoćama
 • rješenja: zadataka iz udžbenika, radne bilježnice, zbirke zadataka, zadataka za vrednovanje (jedino sa Školskom knjigom!)
 • nastavni listići za dodatnu i dopunsku nastavu
 • radne bilježnice za učenike s teškoćama u svim serijama
 • matematika
  • vremenik pisanih provjera
  • kriteriji vrednovanja
  • kartice za samoprocjenu
 • Priručnici:
  • 5+ priručnik – godišnji izvedbeni kurikulum, pripreme za sat razrednika, likovnu te tjelesnu i zdravstvenu kulturu (+ plan ploče i dvorane)
  • priručnik za vrednovanje: primjeri iz prakse, prijedlozi kriterija vrednovanja za svaki predmet, odgovori na sva pitanja vezana za vrednovanje
  • priručnik za tematsko planiranje
  • priručnik za kombinirane odjele
  • priručnik za produženi boravak
  • priručnik za izvannastavne aktivnosti
 • Youtube kanal ŠKOLSKA KNJIGA TV
  • svi webinari na jednome mjestu, upute za platforme, različiti videovodiči i korisni savjeti

Podrška nastavi na daljinu – jedino sa Školskom knjigom!

 • jedinstvene, univerzalne videolekcije kreirane prema ishodima
 • organizirane i spojene pripreme i nastavni materijali iz svih predmeta i udžbeničkih serija
 • jedine upute i materijali za vrednovanje u nastavi na daljinu

Aplikacija Asistent

Uštedite sate posla – Asistent sve priprema za vas!

 • Unesite svoj raspored i Asistent priprema sve za nastavu za svaki vaš dan! Bilježi svaki odrađeni sat i povezan je s pripremama i nastavnim materijalima.
 • individualizirani planovi za učenike s teškoćama u nekoliko koraka
 • razredni dnevnik – evidencija učenika, lista i editabilnih obrazaca
 • raspisana vrednovanja za svaku nastavnu jedinicu
 • gotovi predlošci različitih suglasnosti

Drugi obrazovni materijali

Štedimo vaše vrijeme! Najveći izbor jedinstvenih drugih obrazovnih materijala za jednostavnije poučavanje, prilagođeno svakom tipu učenika. Odobreno prema novom kurikulumu.

Odobreno prema novom kurikulumu:

 • radne bilježnice
 • zbirke zadataka
 • zadatci za vrednovanje 
 • nastavni listići
 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM !
  • pisanke sa započetim slovima, redovima, zadanim rečenicama, riječima i istaknutim smjerom pisanja – jedina pisanka ovog tipa!
 • radni listovi za produženi boravak
 • zadatci za vrednovanje razumijevanja pročitanoga 
 • radna bilježnica za obradu lektirnih djela
 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM!
  • radni listovi za učenje hrvatskoga kao stranog jezika
 • Matematika – listići za dopunsku nastavu

Za pomoć u učenju

 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! Udžbenici i radne bilježnice za pomoć u učenju za sve udžbeničke serije!
 • radna bilježnica s vježbama za razvoj grafomotorike 
 • novi radni udžbenici za učenike s teškoćama
  • Početnice šaptalice
  • Čitančica šaptalica

Dvije digitalne platforme, međusobno povezane

Pristupite svim materijalima za nastavu brzo i jednostavno! Jedino su udžbenici Školske knjige dostupni na dvjema platformama. Dvostruka jedinstvena podrška. Više od 20 000 digitalnih sadržaja!

Najbolja digitalna platforma – najbrži pristup najvećem broju digitalnih sadržaja i najbogatijoj podršci za svaki sat.

 • Potpuno prilagođena hrvatskom kurikulumu. Sve za nastavu na jednome mjestu.
 • 100% hrvatska platforma. Prilagođena potrebama hrvatskih učitelja.
 • >10 000 digitalnih sadržaja, prilagođenih hrvatskom kurikulumu
 • Jedino s udžbenicima Školske knjige! Izravno pristupite digitalnim sadržajima skeniranjem kôda iz udžbenika!
 • štedimo vaše vrijeme – sve je na jednome mjestu:
  pristup udžbeniku, drugim obrazovnim materijalima, digitalnim sadržajima i cjelokupnoj podršci za pripremu i izvođenje nastave. Pristup jednim klikom!
 • NOVO! Listalice i rješenja na klik čine vašu nastavu jednostavnijom za pripremu i vođenje sata nikad nije bilo lakše

Svjetski poznata platforma za poučavanje i učenje.

 • kreirajte vlastiti sadržaj za poučavanje
 • >9 0000 digitalnih sadržaja
 • bogata medijateka
 • pametna ploča s poveznicama na e-sferu

Digitalni sadržaji

Jedini udžbenici iz kojih izravno pristupate digitalnom sadržaju.

 • Skenirajte kôd i izravno pristupite ciljanim digitalnim sadržajima iz udžbeničke jedinice
 • Stranica za svaku udžbeničku jedinicu na e-sferi s već probranim digitalnim sadržajima. Sve je organizirano na jednome mjestu!

+ kompletan višemedijski sadržaj mozaBooka

>700 interaktivnih edukativnih igara i kvizova

>30 interaktivnih 3D modela

galerije slika

>90 videozapisa

zvučni zapisi svih književnih tekstova
+ dijelovi zadataka za nečitače

videozapisi za pisanje svakog slova

kartice za samoprocjenu

Sve za uspješno poučavanje

Tiskani i digitalni udžbenici

Kreiramo najkvalitetnije udžbenike prema najboljim primjerima iz svjetske prakse. Više od 70 godina iskustva i stručan tim urednika. Svi naši udžbenici odobreni su i prilagođeni novom kurikulumu. Svi udžbenici dostupni su u digitalnoj i tiskanoj inačici.

Digitalni sadržaji

Jedini udžbenici iz kojih izravno možete pristupiti ciljanom sadržaju iz nastavnih jedinica. Skenirajte kod u udžbeniku i izravno pristupite digitalnom sadržaju u sigurnom okružju.
Svaka nastavna tema ima svoju stranicu na e-sferi s cjelovitim i organiziranim sadržajima.

Drugi obrazovni materijali

Uz udžbenike kreirali smo i bogate dodatne obrazovne materijale u tiskanom i digitalnom obliku koji će olakšati poučavanje.

Podrška – priprema i izvođenje nastave

Štedimo vaše vrijeme! Najdetaljnije pripreme za svaki nastavni sat i sve što vam je potrebno za pripremu i izvođenje nastave. Za sva pitanja naši su vam urednici i promotori dostupni 365 dana u godini.