3

Razredna nastava 3. razred

Najkvalitetniji udžbenici i drugi obrazovni materijali, najbolja digitalna platforma e-sfera, najdetaljnija podrška i ekskluzivno članstvo u 5+ klubu

Pogledajte kratak informativni video – sve što trebate znati

Odaberite sve udžbenike Školske knjige za treći razred osnovne škole i postanite član!

Najbolja, ekskluzivna podrška za učitelje! Svi članovi 5+ kluba dobivaju ekskluzivne didaktičke pakete, priručnike, aplikaciju Asistent, dodatne pogodnosti i podršku tijekom cijele godine.

5+ paket – najbogatiji didaktički materijali

 • NOVO! komplet lopti – nogometna i odbojkaška lopta
 • NOVO! razredni komplet za likovnu kulturu – tempere, papiri, magneti, pribadače
 • NOVO! priručnik Diktati
 • NOVO! priručnik Razvijanje komunikacijskih vještina
 • NOVO! priručnik 50 plesnih igara 
 • listići za jezične vježbe
 • edukativni komplet modela za zorni prikaz broja
 • dva velika magnetna trokuta i šestar za ploču
 • plakat s prijedlogom aktivnosti Moj razred

 • vremenska crta
 • vaga
 • oznake za vrata učionice
 • komplet edukativnih razrednih plakata s aktivnostima i dodatnim digitalnim sadržajima
Vaš osobni tajnik koji u trenu priprema sve za nastavu
 • Sve za nastavu prilagođeno vašem rasporedu.
  • Unesite svoj raspored i Asistent priprema sve za nastavu za svaki vaš dan! Bilježi svaki odrađeni sat i povezan je s pripremama i nastavnim materijalima.
 • individualizirani planovi za učenike s teškoćama u samo nekoliko koraka!
 • razredni dnevnik i editabilni obrasci
  • jednostavna evidencija učenika, liste i obrasci za lakše izvođenje nastave
 • raspisana vrednovanja za svaku udžbeničku jedinicu
 • gotovi predlošci različitih suglasnosti
 • 5+ kartica u digitalnom obliku, korisne poveznice i izravna podrška
 • certificirani napredni program usavršavanja 
 • kreirano u suradnji s Učiteljskim fakultetom i Institutom za inovacije
 • jedini program izdavača koji podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • najnovija znanja, vrhunski svjetski priznati predavači

5+ kartica

 • 15 % popusta u knjižarama Školske knjige i u internetskoj trgovini www.skolskaknjiga.hr tijekom cijele godine
 • popusti do 30 % u više od 50 trgovina najpoznatijih robnih marki tijekom cijele godine

Što dobivam s udžbenicima?

najbogatiji digitalni sadržaji – prilagođeni hrvatskom kurikulumu

najviše drugih obrazovnih materijala

detaljna i cjelovita metodička podrška za pripremu i izvođenje nastave – najbolje pripreme za svaku minutu sata

dvije platforme za poučavanje

5+ klub – ekskluzivni didaktički paketi tijekom cijele godine, priručnici i pogodnosti tijekom cijele godine

Zašto odabrati naše udžbenike?

Pridružite se njvećem broju učitelja u Hrvatskoj koji biraju udžbenike Školske knjige. Osiguravamo vam svu podršku koja vam je potrebna – jedina cjelovita podrška u tiskanom i digitalnom obliku na jednom je mjestu i štedi vaše vrijeme!

 • najbogatiji digitalni sadržaji i drugi obrazovni materijali
  • dvije međusobno povezane digitalne platforme (mozaBook i e-sfera)
  • digitalni sadržaji organizirani za svaku nastavnu jedinicu i prilagođeni novom kurikulumu
  • NOVO! Rješenja na klik unutar svake nastavne jedinice
  • NOVO! Listalice – izravne poveznice na potrebne materijale uz svaku nastavnu jedinicu
  • radne bilježnice za učenike s teškoćama i rješenja udžbenika i svih drugih obrazovnih materijala u svim serijama
  • najviše materijala za učenike s teškoćama
 • najbolje pripreme za svaku minutu nastavnog sata
  velika ušteda vremena za pripremu nastave
  • pripreme za svaki sat, planovi ploče
  • tri varijante godišnjega izvedbenog kurikuluma
  • jedina stalna i univerzalno strukturirana podrška nastavi na daljinu (jedine videolekcije rađene prema ishodima, jedine upute i materijali za vrednovanje)
 • jedini udžbenici s izravnim pristupom digitalnim sadržajima
  skenirajte kôd i izravno pristupite ciljanom sadržaju
 • 5+ klub – najbogatija podrška, ekskluzivne edukacije i pogodnosti tijekom cijele godine
 • primjena u svim vrstama nastave – redovitoj, hibridnoj i nastavi na daljinu
 • tablice s razrađenim ishodima i očekivanjima međupredmetnih tema
 • vrhunske aplikacije za vas koje poučavanje čine jednostavnijim – Slovopis i Matematička ploča

Zlatna vrata 3
Hrvatski jezik

Najzastupljenija serija udžbenika hrvatskog jezika.
Najbolji izbor tekstova!

 • bogate ilustracije i najbolji izbor tekstova
 • učenje s pomoću igre u skladu s dobi
 • bogatstvo materijala i zadataka
 • posebni zadatci prilagođeni novom kurikulumu
 • jasna struktura, tematska podjela s prijedlozima projekata
 • velik broj primjera za samoprocjenu i vršnjačko vrednovanje
 • novi filmski naslovi i zadatci
  uvode učenike u medijsku i informacijsku pismenost
 • bogatstvo grafičkih prikaza, tablica i Vennovih dijagrama
  • za samostalno učenje

Svijet riječi 3
Hrvatski jezik

Najkvalitetniji integrirani radni udžbenik! Udžbenik, radna bilježnica i pisanka u jednom!

 • najkvalitetniji i najbolji integrirani radni udžbenik
 • potiče učenike na samostalno snalaženje u udžbeniku, izdvajanje važnih informacija i izradu planova
 • pomaže učeniku da nauči kako učiti, otkrivati i stvarati vlastite uratke
 • lakše svladavanje čitanja s razumijevanjem
 • bogatstvo zadataka
  • za razvijanje komunikacijskih jezičnih kompetencija, iskazivanje vlastitih stajališta, slušanje i razumijevanje
 • mnogobrojni primjeri zadataka za samoprocjenu
 • bogatstvo zadataka za provjeru naučenog
 • izvrsni i pomno birani digitalni sadržaji

Moj sretni broj 3 Matematika

Udžbenik matematike koji je odabralo najviše učitelja! Pregledan i bogato ilustriran, za jednostavan prelazak u novi kurikulum. Olakšava učenje.

 • provjeren autorski tim učitelja praktičara i recenzenata metodičara
 • jasna struktura cjelina i udžbeničkih jedinica: Želim znati (najava ishoda); Sada znam (samostalno vrednovanje), na kraju udžbenika ZNAM (sadržaji matematike tijekom cijele godine)
 • >300 ilustracija, piktograma i jednostavnih tablica zorno prikazuje kako doći do rješenja matematičkog problema
 • zasebne nastavne jedinice za sve što je novo u kurikulumu 
 • obilje zadataka
 • jedini udžbenik matematike koji ima radnu bilježnicu
 • jedini sadržava zadatke čitanja s razumijevanjem u matematici
 • jedini razvija matematičku pismenost
  • dodatna rubrika Razumijem što čitam

Matematička mreža 3 Matematika

Inovativan udžbenik prilagođen svakom tipu poučavanja. Za aktivno učenje i problemski orijentiranu nastavu.

 • provjeren autorski tim – autorice metodičarke i učitelji praktičari
 • zadatci koji potiču na promišljanje – za aktivno učenje i problemski orijentiranu nastavu
 • jedini udžbenik matematike koji ima radnu bilježnicu
 •  sadržaji novih domena integrirani su u udžbeničke jedinice
 • povezujemo nove koncepte s prije naučenima
 • problemske situacije potiču na razmišljanje, analizu i rješavanje problema
 • metoda misaonog računanja
  • zbrajanje i oduzimanje do 1000
  • uvodi se model prazne brojevne crte za olakšavanje misaonog računanja
 • kvadratna mreža
  • lakše usvajanje pisanog množenja i dijeljenja
 • uključene sve međupredmetne teme

Istražujemo naš svijet 3 Priroda i društvo

Udžbenik prirode i društva koji je odabralo najviše učitelja. Istraživačko učenje od početka do kraja. Poticajan za samostalno učenje i istraživanje.

 • sadržaj je razvrstan u tematske cjeline
 • učitelj samostalno bira redoslijed obrade tema
 • izvorna stvarnost prikazana je kvalitetnim fotografijama 
 • istraživački zadatak u svakoj udžbeničkoj jedinici
 • bogati prilozi za istraživački rad
 • rubrike Razmisli, Odgovori i Istraži namijenjene ponavljanju i učenju
 • bogatstvo zadataka u udžbeniku i radnoj bilježnici
 • raznovrsni zadatci
  • od radnih i problemskih do asocijativnih i zabavnih
  • slikovni i tekstualni zadatci za procjenu učeničkih postignuća
 • ostvaruje sve ishode učenja i međupredmetnih tema 
 • jedini potpuno omogućuje vođeno istraživačko učenje – prilog s uputama kako istraživati i jasnim primjerima 
 • uvod u svijet znanostis pomoću jednostavnih i bezopasnih pokusa
 • digitalni sadržaj obogaćen prezentacijama u PowerPointu, kvizovima i galerijama

Eureka 3 Priroda i društvo

Jedina udžbenička serija za prirodu i društvo s naglašenim istraživačkim pristupom, s obiljem zadatka koji učitelju omogućuju slobodu i izbor pri ostvarivanju ishoda.

 • ostvaruje sve ishode prirode i društva i očekivanja međupredmetnih tema
 • bogat izbor zadataka, ilustracija i zornih fotografija omogućuje učeniku da se aktivno uključi u proces učenja
 • s pomoću rubrike Moje istraživanje omogućeno je vrednovanje istraživačkih vještina (od pretpostavke, preko predloženih aktivnosti istraživanja, do zaključka)
 • polazište za obradu geografskih sadržaja (prostorno upoznavanje zavičaja i Republike Hrvatske) jest geografska podjela Republike Hrvatske na Panonsku, Primorsku i Gorsku Hrvatsku
 • radi lakšeg snalaženja, svaka prirodnogeografska regija obilježena je svojom bojom
 • na kraju je svake nastavne jedinice rubrika za samovrednovanje – pitanja za kraj
 • dio je sadržaja grafički osmišljen na zornim plakatima
 • u udžbeniku su ponuđeni zanimljivi sadržaji za učenike koji žele naučiti nešto više – zanimljivosti
 • istaknuti su sadržaji za ostvarivanje očekivanja međupredmetnih tema
 • jedini udžbenik s rubrikama za samovrednovanje
 • mnoštvo geografskih karata i zadataka uz kartu temelj su za razvijanje kartografskih vještina
 • učenici samostalno prikupljaju podatke i informacije koje analiziraju i prikazuju grafički
 • bogati dodatni digitalni sadržaji
 • u radnoj bilježnici ponuđeni su kreativni, zanimljivi zadatci, te zadatci povezivanja sadržaja Prirode i društva sa svakodnevicom

Razigrani zvuci 3 Glazbena kultura

Provjereno najbolji udžbenici glazbene kulture. Pjesme prilagođene djeci. Snimke i matrice za pjevanje dostupne izravno iz udžbenika.

 • pjesme prilagođene djeci
 • sve pjesme imaju zvučnu snimku i matricu za pjevanje + karaoke
 • izravan pristup kodom iz udžbenika
 • brojalice, ritamske igre, sviranje i ritmiziranje + zvučni zapisi
 • glazbene igre, sviranje, glazbene improvizacije
 • hrvatske tradicijske pjesme za svaku regiju

Metodička podrška

Jedino sa Školskom knjigom! Najdetaljnija i najcjelovitija metodička podrška.

Dostupna u tiskanome i digitalnom obliku. S našom platformom e-sfera pripremite se za nastavu jednostavno i brzo.  Jednim klikom preuzmite cjelokupnu i najdetaljniju podršku za svaki nastavni sat.

Cjelokupna metodička podrška, tiskana i digitalna:

Jedino sa Školskom knjigom!

 • 3 u 1 godišnji izvedbeni kurikulum + tematsko planiranje
 • kurikulum za e-dnevnik
 • detaljno razrađene pripreme: prijedlozi aktivnosti za svaku minutu sata + planovi ploče
 • zadatci za vrednovanje + skupina C za učenike s teškoćama

Jedino sa Školskom knjigom!

rješenja svih zadataka iz udžbenika, radne bilježnice i zbirke zadataka te zadataka za vrednovanje 

 • nastavni listići za dodatnu i dopunsku nastavu
 • radne bilježnice za učenike s teškoćama u svim serijama
 • aktivnosti za produženi boravak
 • matematika
  • vremenik pisanih provjera
  • kriteriji vrednovanja
  • kartice za samoprocjenu
 • Priručnici:
  • 5+ priručnik – godišnji izvedbeni kurikulum, pripreme za sat razrednika, likovnu te tjelesnu i zdravstvenu kulturu (+ plan ploče i dvorane)
  • priručnik za vrednovanje: primjeri iz prakse, prijedlozi kriterija vrednovanja za svaki predmet, odgovori na sva pitanja vezana za vrednovanje
  • priručnik za tematsko planiranje
  • priručnik za kombinirane odjele
  • priručnik za produženi boravak
  • priručnik za izvannastavne aktivnosti
 • YouTube kanal ŠKOLSKA KNJIGA TV
  • svi webinari na jednome mjestu, upute za uporabu platformi, različiti videovodiči i korisni savjeti

Podrška nastavi na daljinu – jedino sa Školskom knjigom!

 • jedinstvene, univerzalne videolekcije kreirane prema ishodima
 • organizirane i spojene pripreme i nastavni materijali iz svih predmeta i udžbeničkih serija
 • jedine upute i materijali za vrednovanje u nastavi na daljinu

Aplikacija Asistent

 • Unesite svoj raspored i Asistent priprema sve za nastavu za svaki vaš dan! Bilježi svaki odrađeni sat i povezan je s pripremama i nastavnim materijalima.
 • individualizirani planovi za učenike s teškoćama u nekoliko koraka
 • razredni dnevnik – evidencija učenika, lista i editabilnih obrazaca
 • raspisana vrednovanja za svaku nastavnu jedinicu
 • gotovi predlošci različitih suglasnosti

Drugi obrazovni materijali

Štedimo vaše vrijeme! Najveći izbor jedinstvenih drugih obrazovnih materijala za jednostavnije poučavanje, prilagođeno svakom tipu učenika. Odobreno prema novom kurikulumu.

Odobreno prema novom kurikulumu:

 • radne bilježnice
 • zbirke zadataka
 • zadatci za vrednovanje 
 • nastavni listići
 • radni listovi za produženi boravak
 • zadatci za vrednovanje razumijevanja pročitanog 
 • radna bilježnica za obradu lektirnih djela
 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! Radni listovi za učenje hrvatskoga kao stranog jezika.
 • matematika – listići za dopunsku nastavu

Za pomoć u učenju

 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! Udžbenici i radne bilježnice za pomoć u učenju za sve udžbeničke serije!
 • radna bilježnica s vježbama za razvoj grafomotorike 
 • novi radni udžbenici za učenike s teškoćama
  • Početnice šaptalice
  • Čitančica šaptalica

Dvije digitalne platforme, međusobno povezane

Pristupite svim materijalima za nastavu brzo i jednostavno! Jedino su udžbenici Školske knjige dostupni na dvjema platformama. Dvostruka jedinstvena podrška. Više od 20 000 digitalnih sadržaja!

Najbolja digitalna platforma – najbrži pristup najvećem broju digitalnih sadržaja i najbogatijoj podršci za svaki sat.

 • Potpuno prilagođena hrvatskom kurikulumu. Sve za nastavu na jednome mjestu.
 • 100% hrvatska platforma. Prilagođena potrebama hrvatskih učitelja.
 • >10 000 digitalnih sadržaja, prilagođenih hrvatskom kurikulumu
 • Jedino s udžbenicima Školske knjige! Izravno pristupite digitalnim sadržajima skeniranjem kôda iz udžbenika!
 • Štedimo vaše vrijeme – sve je na jednome mjestu:
  udžbenik, drugi obrazovni materijali, digitalni sadržaji i cjelokupna podrška za pripremu i izvođenje nastave. Pristup jednim klikom!
 • NOVO! Listalice i rješenja na klik čine vašu nastavu jednostavnijom za pripremu i vođenje sata nikad nije bilo lakše

Svjetski poznata platforma za poučavanje i učenje.

 • kreirajte vlastiti sadržaj za poučavanje
 • >9 0000 digitalnih sadržaja
 • bogata medijateka
 • pametna ploča s poveznicama na e-sferu

Digitalni sadržaji

Jedini udžbenici iz kojih izravno pristupate digitalnom sadržaju.

 • Skenirajte kôd i izravno pristupite ciljanim digitalnim sadržajima iz udžbeničke jedinice
 • Stranica za svaku udžbeničku jedinicu na e-sferi s već probranim digitalnim sadržajima. Sve je organizirano na jednome mjestu!

+ kompletan višemedijski sadržaj mozaBooka

>700 interaktivnih edukativnih igara i kvizova

>30 interaktivnih 3D modela

galerije slika

>90 videozapisa

zvučni zapisi svih književnih tekstova
+ dijelovi zadataka za nečitače

videozapisi za pisanje svakog slova

kartice za samoprocjenu

Sve za uspješno poučavanje

Tiskani i digitalni udžbenici

Kreiramo najkvalitetnije udžbenike prema najboljim primjerima iz svjetske prakse. Više od 70 godina iskustva i stručan tim urednika. Svi naši udžbenici odobreni su i prilagođeni novom kurikulumu. Svi udžbenici dostupni su u digitalnoj i tiskanoj inačici.

Digitalni sadržaji

Jedini udžbenici iz kojih izravno možete pristupiti ciljanom sadržaju iz nastavnih jedinica. Skenirajte kod u udžbeniku i izravno pristupite digitalnom sadržaju u sigurnom okružju.
Svaka nastavna tema ima svoju stranicu na e-sferi s cjelovitim i organiziranim sadržajima.

Drugi obrazovni materijali

Uz udžbenike kreirali smo i bogate dodatne obrazovne materijale u tiskanom i digitalnom obliku koji će olakšati poučavanje.

Podrška – priprema i izvođenje nastave

Štedimo vaše vrijeme! Najdetaljnije pripreme za svaki nastavni sat i sve što vam je potrebno za pripremu i izvođenje nastave. Za sva pitanja naši su vam urednici i promotori dostupni 365 dana u godini.