4

Razredna nastava 4. razred

Novi radni udžbenici u četvrtom razredu osnovne škole za odabir u svibnju! Potpuno prilagođeni novom kurikulumu i odobreni. Najbogatiji drugi obrazovni materijali, najviše digitalnih sadržaja i najbolja i najdetaljnija podrška u pripremi i izvođenju nastave.

Pogledajte kratak informativni video – sve što trebate znati

Odaberite sve udžbenike Školske knjige za četvrti razred osnovne škole i postanite član!

Najbolja, ekskluzivna podrška za učitelje! Svi članovi 5+ kluba dobivaju ekskluzivne didaktičke pakete, priručnike, dodatne pogodnosti i podršku tijekom cijele godine.

5+ paket – najbogatiji didaktički materijali

 • komplet digitalnih i tiskanih priručnika

NOVO!

 • pregača Moje tijelo
 • priručnik Pišemo diktat
 • komplet kocaka za razumijevanje pročitanog
 • mapa za samoprocjenu Volim, mogu, znam
 • komplet pomagala za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
 • edukacijska igra na ploči s karticama za ponavljanje sadržaja svih predmeta
 • priručnik za pisanje sastavaka Zašto pisci pišu
 • priručnik sa zadatcima Igrajmo se matematike
 • stalak za online poučavanje s osvjetljenjem
 • Moj mali imenik

 • komplet edukacijskih kartica Povijest Hrvatske
 • priručnik s aktivnostima Domaćinstvo
 • komplet menzura Mjerimo volumen
 • plakat s prijedlogom aktivnosti Moj razred
 • komplet edukacijskih razrednih plakata s aktivnostima i dodatnim digitalnim sadržajima

Radna bilježnica s priborom za istraživački rad – Priroda i društvo 4

Svaki učitelj dobiva svoj primjerak kutije! Odobrena i potpuno prilagođena novom kurikulumu za iskustveno, istraživački usmjereno i problemsko učenje.

Uštedite sate posla – Asistent sve priprema za vas!
 • Sve za nastavu prilagođeno vašem rasporedu. Unesite svoj raspored i Asistent priprema sve za nastavu za svaki vaš dan! Bilježi svaki odrađeni sat i povezan je s pripremama i nastavnim materijalima.
 • individualizirani planovi za učenike s teškoćama u samo nekoliko koraka!
 • razredni dnevnik i editabilni obrasci
 • jednostavna evidencija učenika, lista i editabilnih obrazaca
 • 5+ kartica u digitalnom obliku, korisne poveznice i izravna podrška
 • certificirani napredni program usavršavanja 
 • kreirano u suradnji s Učiteljskim fakultetom i Institutom za inovacije
 • jedini program izdavača koji podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • najnovija znanja, vrhunski svjetski priznati predavači

5+ kartica

 • 15 % popusta u knjižarama Školske knjige i u mrežnoj trgovini www.skolskaknjiga.hr tijekom cijele godine
 • popusti do 30 % u više od 50 trgovina najpoznatijih robnih marki tijekom cijele godine

Što dobivam s udžbenicima?

najbogatiji digitalni sadržaji – prilagođeni hrvatskom kurikulumu

najviše drugih obrazovnih materijala

detaljna i cjelovita metodička podrška za pripremu i izvođenje nastave – najbolje pripreme za svaku minutu sata

dvije platforme za poučavanje

5+ klub – ekskluzivni didaktički paketi četiri puta godišnje, priručnici, aplikacija Asistent, 5+ klub kartica i pogodnosti tijekom cijele godine

Zašto odabrati naše udžbenike?

Odobreni i prilagođeni novom kurikulumu. Sva podrška na jednom je mjestu, na e-sferi.

 • najbogatiji digitalni sadržaji i drugi obrazovni materijali
  • dvije međusobno povezane digitalne platforme (mozaBook i e-sfera)
  • digitalni sadržaji organizirani za svaku nastavnu jedinicu i prilagođeni novom kurikulumu
  • radne bilježnice za učenike s teškoćama i rješenja udžbenika i svih drugih obrazovnih materijala u svim serijama
  • najviše materijala za učenike s teškoćama
 • najbolje pripreme za svaku minutu nastavnog sata
  velika ušteda vremena za pripremu nastave
  • pripreme za svaki sat, planovi ploča
  • 3 varijante godišnjega izvedbenog kurikuluma
  • jedina stalna i univerzalno strukturirana podrška nastavi na daljinu (jedine videolekcije rađene prema ishodima, jedine upute i materijali za vrednovanje)
 • jedini udžbenici s izravnim pristupom digitalnim sadržajima
  skenirajte kôdi izravno pristupite ciljanom sadržaju
 • 5+ klub – najbogatija podrška, ekskluzivne edukacije i pogodnosti cijelu godinu
 • primjena u svim vrstama nastave – redovitoj, hibridnoj i nastavi na daljinu
 • tablice s razrađenim ishodima i očekivanjima međupredmetnih tema

Zlatna vrata 4
Hrvatski jezik

Najzastupljenija serija udžbenika hrvatskog jezika.
Najbolji izbor tekstova! Bogatstvo materijala i zadataka olakšava rad
.

 • bogate ilustracije i najbolji izbor tekstova
 • učenje s pomoću igre u skladu s dobi
 • bogatstvo materijala i zadataka
 • posebni zadatci prilagođeni novom kurikulumu
 • jasna struktura, tematska podjela s prijedlozima projekata
 • velik broj primjera za samoprocjenu i vršnjačko vrednovanje
 • novi filmski naslovi i zadatci
  uvode učenike u medijsku i informacijsku pismenost
 • bogatstvo grafičkih prikaza, tablica i Vennovih dijagrama

Svijet riječi 4
Hrvatski jezik

Najkvalitetniji integrirani radni udžbenik! Udžbenik, radna bilježnica i pisanka u jednom!

 • najkvalitetniji i najbolji integrirani radni udžbenik
 • pomaže učeniku da nauči kako učiti, otkrivati i stvarati vlastite uratke
 • bogatstvo zadataka
  • za razvijanje komunikacijskih jezičnih kompetencija, iskazivanje vlastitih stajališta, slušanje i razumijevanje
 • mnogobrojni primjeri zadataka za samoprocjenu
 • izvrsni i pomno birani digitalni sadržaji

Moj sretni broj 4 Matematika

Udžbenik matematike koji je odabralo najviše učitelja! Pregledan i bogato ilustriran, za jednostavan prelazak u novi kurikulum. Olakšava učenje.

 • provjeren autorski tim učitelja praktičara i recenzenta metodičara
 • jasna struktura cjelina i udžbeničkih jedinica
 • >300 ilustracija, piktograma i jednostavnih tablica zorno prikazuje kako doći do rješenja matematičkog problema
 • zasebne nastavne jedinice za sve što je novo u kurikulumu 
 • obilje zadataka
 • Jedini udžbenik matematike koji ima radnu bilježnicu!
 • Jedini sadrži zadatke čitanja s razumijevanjem u matematici!
 • jedini sadrži udžbeničku jedinicu Problemski zadatci
 • jedini razvija matematičku pismenost
  • dodatna rubrika Razumijem što čitam

Matematička mreža 4 Matematika

Inovativan udžbenik prilagođen svakom tipu poučavanja. Za aktivno učenje i problemski orijentiranu nastavu.

 • provjeren autorski tim –autorice metodičarke i učitelji praktičari
 • zadatci koji potiču na promišljanje – za aktivno učenje i problemski orijentiranu nastavu
 • Jedini udžbenik matematike koji ima radnu bilježnicu!
 •  sadržaji novih domena integrirani su u udžbeničke jedinice
 • povezujemo nove koncepte s prije naučenima
 • aktivno učenje
  • poseban metodički pristup
 • problemske situacije potiču na razmišljanje, analizu i rješavanje problema
 • metoda misaonog računanja do 1 000 000
 • uključene sve međupredmetne teme

Istražujemo naš svijet 4 Priroda i društvo

Prva serija udžbenika prirode i društva prema odabiru učitelja. Istraživačko učenje od početka do kraja. Pregledan, jednostavan, razumljiv.

 • izvorna stvarnost prikazana je isključivo fotografijama u svojem pravom kontekstu
 • pregledne rubrike u svakoj nastavnoj jedinci:
  razmisli, odgovori i istraži
 • istraživački zadatci s društvenim i prirodoznanstvenim temama u svakoj udžbeničkoj jedinici
 • raznovrsni zadatci koji potiču aktivno učenje
  • od radnih i problemskih do asocijativnih i zabavnih
 • slikovni i tekstualni zadaci za procjenu učeničkih postignuća
 • ostvaruje sve ishode učenja i međupredmetnih tema 
 • prilozi za samoprocjenu 
 • vrednovanje u malim koracima nakon svake teme
 • jedini potpuno omogućuje vođeno istraživačko učenje – prilog s uputama kako istraživati i jasnim primjerima 
 • uvod u svijet znanosti s pomoću jednostavnih i bezopasnih pokusa

Eureka 4 Priroda i društvo

Udžbenici za svaki tip poučavanja. Ostvaruje sve ishode nastave i međupredmetnih tema.

 • za svaki tip poučavanja – kombinacija teksta, ilustracija i fotografija
 • jedini udžbenik s rubrikama za samovrednovanje u svakoj udžbeničkoj jedinici
 • > 200 detaljnih i realističnih ilustracija, prilagođenih svakoj nastavnoj jedinici
 • ostvaruje sve ishode nastave i međupredmetnih tema
 • istraživačka nastava – obilje zadataka koji potiču na istraživanje
 • odlična priprema za 5. razred
 • povijest prikazana kroz svakodnevni život ljudi
 • praktičnost geografskih karata i zadataka uz kartu – nije potrebno kopiranje karata
 • učenici samostalno prikupljaju podatke i informacije koje prikazuju grafički
 • istaknuti sadržaji za ostvarivanje međupredmetnih tema 

Allegro 4 Glazbena kultura

 • originalni edukativni videozapisi o pojedinim nastavnim temama
 • najveći izbor pjesama – među kojima velik broj antologijskih iz različitih žanrova
 • tradicijska glazba kao velika izdvojena cjelina 

Metodička podrška

Jedino sa Školskom knjigom! Najdetaljnija i najcjelovitija metodička podrška.

Dostupna u tiskanome i digitalnom obliku. S našom platformom e-sfera pripremite se za nastavu jednostavno i brzo.  Jednim klikom preuzmite cjelokupnu i najdetaljniju podršku za svaki nastavni sat.

Cjelokupna metodička podrška, tiskana i digitalna:

 • Jedino sa školskom knjigom! 3 u 1 godišnji izvedbenI kurikulum + tematsko planiranje
 • kurikulum za e-dnevnik
 • detaljno razrađene pripreme: prijedlozi aktivnosti za svaku minutu sata + planovi ploče
 • zadatci za vrednovanje + skupina C za učenike s teškoćama
 • Jedino sa Školskom knjigom! Rješenja svih zadataka: iz udžbenika, radne bilježnice i zbirke zadataka te zadataka za vrednovanje 
 • nastavni listići za dodatnu i dopunsku nastavu
 • radne bilježnice za učenike s teškoćama u svim serijama
 • aktivnosti za produženi boravak
 • matematika
  • vremenik pisanih provjera
  • kriteriji vrednovanja
  • kartice za samoprocjenu
 • Priručnici:
  • 5+ priručnik – godišnji izvedbeni kurikulum, pripreme za sat razrednika, likovnu te tjelesnu i zdravstvenu kulturu (+ plan ploče i dvorane)
  • priručnik za vrednovanje: primjeri iz prakse, prijedlozi kriterija vrednovanja za svaki predmet. Odgovori na sva pitanja vezana za vrednovanje
  • priručnik za tematsko planiranje
  • priručnik za kombinirane odjele
  • priručnik za produženi boravak
  • priručnik za izvannastavne aktivnosti
  • integrirani priručnik – mjesečno
 • YouTube kanal ŠKOLSKA KNJIGA TV
  • svi webinari na jednome mjestu, upute za korištenje platformi, različiti videovodiči i korisni savjeti

Podrška nastavi na daljinu – jedino sa Školskom knjigom!

 • jedinstvene, univerzalne videolekcije kreirane prema ishodima
 • organizirane i objedinjene pripreme i nastavni materijali iz svih predmeta i udžbeničkih serija
 • jedine upute i materijali za vrednovanje u nastavi na daljinu

Aplikacija Asistent

 • Unesite svoj raspored i Asistent priprema sve za nastavu za svaki vaš dan! Bilježi svaki odrađeni sat i povezan je s pripremama i nastavnim materijalima.
 • individualizirani planovi za učenike s teškoćama u nekoliko koraka
 • razredni dnevnik – evidencija učenika, lista i editabilnih obrazaca

Drugi obrazovni materijali

Uz udžbenike, kreirali smo širok izbor jedinstvenih drugih obrazovnih materijala za jednostavnije poučavanje, prilagođeno svakom tipu učenika.

Odobreno prema novom kurikulumu:

 • radne bilježnice
 • zbirke zadataka
 • zadatci za vrednovanje 
 • nastavni listići
 • radni listovi za produženi boravak
 • zadatci za vrednovanje razumijevanja pročitanog 
 • radna bilježnica za obradu lektirnih djela
 • matematika – listići za dopunsku nastavu
 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! Radni listovi za učenje hrvatskoga kao stranog jezika.

Za učenike s teškoćama

 • JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM! Udžbenici i radne bilježnice za učenike s teškoćama za sve udžbeničke serije!
 • radna bilježnica s vježbama za razvoj grafomotorike 
 • novi radni udžbenici za učenike s teškoćama
  • Početnice šaptalice
  • Čitančica šaptalica

Dvije digitalne platforme, međusobno povezane

Pristupite svim materijalima za nastavu brzo i jednostavno! Jedino su udžbenici Školske knjige dostupni na dvjema platformama. Dvostruka jedinstvena podrška. Više od 20 000 digitalnih sadržaja!

Potpuno prilagođena hrvatskom kurikulumu. Sve za nastavu na jednome mjestu.

 • 100% hrvatska platforma. Prilagođena potrebama hrvatskih učitelja.
 • >10 000 digitalnih sadržaja, prilagođenih hrvatskom kurikulumu
 • Jedino s udžbenicima Školske knjige! Izravno pristupite digitalnim sadržajima skeniranjem kôda iz udžbenika!
 • štedimo vaše vrijeme – sve je na jednome mjestu:
  pristup udžbeniku, drugim obrazovnim materijalima, digitalnim sadržajima i cjelokupnoj podršci za pripremu i izvođenje nastave. Pristup jednim klikom!

Svjetski poznata platforma za poučavanje i učenje.

 • kreirajte vlastiti sadržaj za poučavanje
 • >9 0000 digitalnih sadržaja
 • bogata medijateka
 • pametna ploča s poveznicama na e-sferu

Digitalni sadržaji

Jedini udžbenici iz kojih izravno pristupate digitalnom sadržaju.

 • Skenirajte kôd i izravno pristupite ciljanim digitalnim sadržajima iz udžbeničke jedinice
 • Stranica za svaku udžbeničku jedinicu na e-sferi s već probranim digitalnim sadržajima. Sve je organizirano na jednome mjestu!

+ kompletan višemedijski sadržaj mozaBooka

>700 interaktivnih edukativnih igara i kvizova

>30 interaktivnih 3D modela

galerije slika

>90 videozapisa

zvučni zapisi svih književnih tekstova
+ dijelovi zadataka za nečitače

videozapisi za pisanje svakog slova

kartice za samoprocjenu

Sve za uspješno poučavanje

Tiskani i digitalni udžbenici

Kreiramo najkvalitetnije udžbenike prema najboljim primjerima iz svjetske prakse. Više od 70 godina iskustva i stručan tim urednika. Svi naši udžbenici odobreni su i prilagođeni novom kurikulumu. Svi udžbenici dostupni su u digitalnoj i tiskanoj inačici.

Digitalni sadržaji

Jedini udžbenici iz kojih izravno možete pristupiti ciljanom sadržaju iz nastavnih jedinica. Skenirajte kod u udžbeniku i izravno pristupite digitalnom sadržaju u sigurnom okružju.
Svaka nastavna tema ima svoju stranicu na e-sferi s cjelovitim i organiziranim sadržajima.

Drugi obrazovni materijali

Uz udžbenike kreirali smo i bogate dodatne obrazovne materijale u tiskanom i digitalnom obliku koji će olakšati poučavanje.

Podrška – priprema i izvođenje nastave

Štedimo vaše vrijeme! Najdetaljnije pripreme za svaki nastavni sat i sve što vam je potrebno za pripremu i izvođenje nastave. Za sva pitanja naši su vam urednici i promotori dostupni 365 dana u godini.