Mentorski dan

Mentorski dan

6. veljače 2024., 9 do 17 sati

Digitalni alati u nastavi matematike

Marica Brzica

Tijekom predavanja pokazat će se kako olakšati, obogatiti i osvježiti nastavu matematike s pomoću
besplatno dostupnih digitalnih alata. Sudionicima će biti podijeljene poveznice na veliki broj virtualnih
matematičkih manipulativa te će se putem primjera iz prakse pokazati mogućnost uporabe odabranih
manipulativa i/ili alata.

Razvoj prirodoslovne pismenosti učenika u osnovnom obrazovanju
izv. prof. dr. sc. Alena Letina
U sklopu ovog predavanja prikazat će se tehnike poučavanja koje učitelji mogu primijeniti da bi potaknuli
razvoj prirodoslovne pismenosti svojih učenika. Istražit ćemo primjere problemskih situacija koje potiču
razvoj znanstvene komunikacije u učenika, omogućujući im da aktivno sudjeluju u istraživanju i
razumijevanju prirodoslovnih fenomena.

Psihološka otpornost odgojno – obrazovnih djelatnika
Romana Misir
Tijekom predavanja predavačica će sudionike upoznati sa značajkama mentalnog zdravlja,
profesionalnog stresa i psihološke otpornosti odgojno – obrazovnih djelatnika.
Saznajte koji su zaštitni i rizični čimbenici psihološke otpornosti te kako razviti veću psihološku otpornost.

Predmatematičke vještine i diskalkulija
Loris Mujagić
S današnjim napretkom tehnologije i društvom koje je usmjereno prema tome, matematičke vještine
postale su izrazito važne. Ali, ne ovladavaju njima sva djeca s lakoćom. Diskalkulija je skup specifičnih
teškoća u učenju matematike i u rješavanju matematičkih zadataka.
Osim teorijskog dijela o predmatematičkim i matematičkim vještinama, govorit će se o strategijama koje
učitelji mogu upotrijebiti u razredu s učenicima za koje su uočili da imaju teškoće u matematici. Nadalje,
bit će prikazane korisne mrežne stranice i aplikacije.

Strip u nastavi uz Storyboard that
Gordana Kuna Zoro
Strip je zanimljiv i vrlo dinamičan medij, pa se često koristi u nastavi. Osim analognog stripa, možemo
izraditi digitalni strip. Jedan od alata koji nudi niz mogućnosti u besplatnoj verziji jest Storyboard that.

Projektna nastava – Superčitači
Mirela Kotromanović
Kako čitati s razumijevanjem i kako zavoljeti čitanje?
Putem primjera dobre prakse saznajte kako s pomoću različitih aktivnosti čitanja, slušanja, analiziranja i
praćenja napretka učenika potaknuti učenike na čitanje.
Poremećaj pažnje / Hiperaktivni poremećaj
Ivana Šabić
Procjenjuje se da ADHD pogađa 3 – 10 % školske djece. Mogući uzroci su genski, biokemijski,
senzoričko–motorički, fiziološki i bihevioralni čimbenici.
Koji će se tretmani kombinirati ovisi o simptomatologiji, jer je dokazano da postoje znatne individualne
razlike kad je riječ o intenzitetu i kombinaciji pojedinih simptoma ADHD-a i dodatnih teškoća.
U predavanju poslušajte o uzrocima i simptomatologiji hiperaktivnog poremećaja.

Od prvih riječi do složenih rečenica – nastava s inojezičnim učenicima
Katja Peruško
U hrvatskom je školskom sustavu sve više učenika koji hrvatski jezik uče kao ini jezik, stoga im je
potrebno pristupiti drukčije nego učenicima kojima je hrvatski materinski. U izlaganju će biti riječi o
opisnim okvirima za određene referentne razine, poučavanju hrvatskoga kao inog jezika, nastavnim
materijalima, primjerima dobre prakse i izazovima s kojima se svaki učitelj susreće u svojem radu.

Prijavite se: https://bit.ly/Mentorski-dan-6-2