Matematika u osnovnoj školi

Istraživanje i otkrivanje u nastavi matematike

10. svibnja 2021. U 18 sati

Usvajanje odgojno-obrazovnih ishoda iz novog kurikuluma matematike, koji se od ove školske godine uvodi u osme razrede, u velikoj mjeri će ovisiti o pristupu poučavanju. Prilikom razrade ishoda i planiranja aktivnosti važno je planirati istraživanje koje će potaknuti učenika na raspravu i u konačnici dovesti do otkrivanja veza, zakonitosti i mogućnosti primjene usvojenih znanja. To je u nastavi vođeni proces u kojem nastavnici koristeći razne alate i materijale pomažu učeniku da promišlja, ali da ipak vlastitim trudom otkriva te tako učinkovito uči i ostvaruje više razine odgojno-obrazovnih ishoda nastavnog predmeta.

Prijavite se: http://bit.ly/Matematika-os

Pogledajte snimku