Likovna umjetnost u srednjoj školi

Izazovi kurikuluma u 4. razredu i kako im doskočiti umjetnosti

11. svibnja 2021. u 16 sati

U online edukaciji predstavit će se novi udžbenik Likovna umjetnost 4 te će se sudionike uvesti u kurikulumske teme u četvrtom razredu srednje škole. Poseban naglasak stavit će se na prijedlog organizacije istraživačkog projekta s učenicima na primjeru teme Umjetnost kao kritika društva. Predavačica i jedna od autorica udžbenika Vesna Mišljenović dati će konkretne upute i prijedloge za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda kurikuluma kroz inovativnu nastavnu praksu usmjerenu ka unaprjeđenju analitičkog i kritičkog mišljenja, poduzetnosti i timskoga rada učenika.

Prijavite se: http://bit.ly/Likovna-umjetnost-SS

Pogledajte snimku