Likovna kultura

Izrada nastavnih materijala, prilagodba sadržaja i aktivnosti učenika s teškoćama u nastavi likovne kulture

3. veljače 2022. u 16:00 sati.

Na temelju primjera iz vlastite prakse, predavačica će govoriti općenito o pristupu učenicima s teškoćama u nastavi likovne kulture, specifičnostima izrade nastavnih materijala, prilagodbi sadržaja i aktivnosti te će se djelomično dotaknuti i pitanja kriterija vrednovanja učenika s teškoćama.

Pogledajte snimku