Hrvatski jezik u osnovnoj školi

Komunikacijska vještina aktivnog slušanja 

28. svibnja 2024. u 18 sati

Cilj je ovoga predavanja osvijestiti međusobnu povezanost svih komunikacijskih vještina i važnost sustavnog razvoja četiriju jezičnih djelatnosti, s naglaskom na vještine aktivnog slušanja kao podloge za uspješnu komunikaciju i izgradnju dobrih međuljudskih odnosa. Demonstrirat će se metode i alati s pomoću kojih učitelji mogu poticati usvajanje vještine aktivnog slušanja. 
  

Predavanje će voditi Sanja Latin. 

Prijavite se: https://bit.ly/Hrvatski_jezik-PN