Engleski jezik u srednjoj školi

MASTER YOUR MATURA EXAM – B2 viša razina

10. veljače 2022. u 19:00 sati.

Upoznajte se s novim priručnikom za pripremu ispita državne mature iz engleskoga jezika. Priručnik prati sve promjene u koncepciji ispita iz engleskoga jezika (katalog Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje 2021.) i nudi učenicima sve tipove zadataka koji su obuhvaćeni ispitom u tri jezične vještine koje se provjeravaju: čitanje, slušanje i pisanje te strategije za rješavanje pojedinih tipova zadataka razumijevanja čitanja i slušanja. Uz zadatke istovjetne onima iz ispita na maturi, učenici i nastavnici mogu pronaći i obilje dodatnih zadataka i materijala za uvježbavanje i usavršavanje svih jezičnih vještina.

Pogledajte snimku