Mentorski dan

Mentorski dan

12. ožujka 2024., 9 do 17h

Vrednovanje u nastavnom predmetu Hrvatski jezik

Terezija Zokić i Benita Vladušić
Predavanje sadržava primjere vrednovanja u nastavnom predmetu Hrvatski jezik. Uz vrednovanje kao
učenje zastupljeni su primjeri samovrednovanja učenika iz udžbeničkoga kompleta Svijet riječi.
Vrednovanje naučenoga obuhvaća usmene i pisane provjere koji se provjeravaju različitim
instrumentima. Učitelji će saznati: pravila za sastavljene provjere, kako propitati ishode znanja, koje vrste
zadataka upotrijebiti u provjerama, koje su prednosti i nedostatci pojedinih vrsta zadataka, kako različitim
zadatcima ispitati razine znanja, kako je bodovanje povezano s razinama znanja, koje su razine
ostvarenosti ishoda.

Praktičnim vježbama do praktičnih vještina
Paolo Zenzerović
Saznat ćete što se sve nalazi u didaktičkoj kutiji s radnim materijalima za Praktične vještine 1. Tijekom
predavanja predstavit će se vježbe i materijali dostupni u kutiji te objasniti njihova poveznica s vježbama
u udžbeniku. Podrobnije će se prikazati provedba odabranih vježba.


Smislenost matematičkih zadataka
Irena Mišurac
Trebaju li matematički zadatci biti što kraći? Što je važnije, sadržaj zadatka ili postupak rješavanja?
Čemu u zadatcima služi odgovor riječima? Upravo odgovori na ta pitanja bitna su odrednica
suvremenoga matematičkog obrazovanja okrenutoga razvijanju procesa od kojih je jedan i povezivanje
matematike sa svakidašnjim životom. Želimo li razviti matematički pismene učenike, nužno je pridavati
veliku važnost i pozornost osmišljavanju matematičkih zadataka, posebice onih tekstualnih iz kojih
učenici sami moraju odrediti poznate i nepoznate veličine.

Smib i Smiboigrice
Petrunjela Krajačić
Svakog mjeseca učenici nižih razreda s nestrpljenjem očekuju novi broj edukativno-zabavnog
časopisa Smib. Najnoviji je Smibov dodatak aplikacija SMIB igre. Aplikacija je nastala kao dopuna
sadržaju u časopisu. Poticajne interaktivne igre sadržajno i tematski prate Smib, a učenje čine lakšim i
zanimljivijim. Potiču djecu na logično razmišljanje, pomažu im u usvajanju prostornih odnosa, novih
pojmova, lakšem učenju abecede, razvijanju pamćenja. Korisne su i za vježbanje koncentracije,
strpljivosti i upornosti te razvijanje vizualne percepcije i koordinaciju ruke i oka.

Ostvarivanje ishoda Prirodoslovlja u 1. razredu osnovne škole
Martina Cindrić
Tijekom predavanja prikazat će se vrijedne informacije o ostvarivanju ishoda za novi predmet
Prirodoslovlje 1 koji je dio eksperimentalnog programa cjelodnevne škole. S pomoću konkretnih primjera
iz prakse saznajte kako ostvarivati ishode Prirodoslovlja iskustvenim učenjem.

Lutkarstvo kao medij u promicanju tema održivog razvoja u nastavi
Marijana Županić Benić
Na predavanju će biti riječi o lutkarstvu kao mediju putem kojega učenici stječu znanja i vještine potrebne
za promicanje održiva razvoja, uključujući pritom obrazovanje za održivi razvoj i održive stilove života,
ljudska prava, ravnopravnost spolova, promicanje kulture mira i nenasilja, globalno građanstvo te
uvažavanje kulturne raznolikosti i doprinosa kulture održivu razvoju (UN, 2018).

Jezične igre kao poticaj za učenje hrvatskog kao stranog jezika
Marko Lokner
Učenje jezika putem igre može biti zabavno i učinkovito. S pomoću primjera iz učionice prikazat ćemo
vam što učenici i učenice prolaze kad se susreću s hrvatskime kao stranim jezikom i kako im putem igre
olakšati učenje te drugim učenicima pomoći u obogaćivanju vlastitog rječnika. Učenje hrvatskog jezika
putem igre može učiniti taj proces ugodnijim i potaknuti učenike na redovito prakticiranje jezičnih vještina.

Akceleracija
Ivančica Tajsl Dragičević
Akceleracija je oblik nastave kojim se učeniku omogućuje završavanje osnovne škole u vremenu
kraćemu od onoga propisanoga. Odnosi se na one učenike koji se ističu izvrsnim postignućima u dijelu
odgojno-obrazovnih predmeta ili u svima njima. Takvim se učenicima pruža mogućnost ovladavanja
nastavnim programima dvaju razreda tijekom jedne školske godine. Na izlaganju će biti pokazano kako
je provedena akceleraciju uz nekoliko primjera.

Prijavite se: https://bit.ly/Mentorski-dan-12-3