Mentorski dan

Mentorski dan

9. travnja 2024., 9 do 17h

Učenici s poremećajima iz spektra autizma
Luka Femec

Autizam je psihički poremećaj, a s obzirom na to da se očituje u različitim oblicima koji se dijele prema vrsti i težini, uvriježila se sintagma poremećaji iz spektra autizma. Zbog karakterističnih obilježja takvi su poremećaji u učenika vrlo često velik problem za učitelje u provođenju i vrednovanju nastavnog procesa. Sudionici predavanja imat će priliku naučiti što su osnovna obilježja poremećaja iz spektra autizma, koliko je važna struktura i rutina u svakodnevnom radu te prilagodba razrednog okružja i metode poučavanja kako bi učenici s poremećajima iz spektra autizma što bolje funkcionirali i pratili predviđeni nastavni plan i program.


Eurekom kroz projekte
Martina Mikulaš

Specifičnosti svakog projekta pronalaze svoje mjesto u različitim konceptima i koracima. Tijekom predavanja saznajte kako udžbenički komplet Eureka u prvom razredu može biti pouzdan vodič i podrška u provedbi projektnih aktivnosti.


Kodiranje u razrednoj nastavi
Danijela Maurac

Učenje programiranja osnažuje učenike da postanu predvodnici u digitalno kompetentnom društvu i da bolje razumiju svijet koji ih okružuje. Kodiranje, kao dio programiranja, može se provoditi u najranijoj dobi jednostavnim logičkim i problemskim zadatcima. Zašto kodirati u nižim razredima, kako primijeniti kodiranje u svim nastavnim predmetima te gdje pronaći izvore za izvođenje nastave pitanja su o kojima će se raspravljati na predavanju.


Pripremna nastava hrvatskog jezika za djecu strance
Petra Crnjević Trstenjak

Pripremna nastava organizira se za učenike koji ne govore hrvatski kako bi se što učinkovitije uklopili u sustav obrazovanja Republike Hrvatske. Cilj je pripremne nastave osposobiti i naučiti dijete da sluša, razumije i govori hrvatski jezik.

 


Živimo zelenije i održivije
Marina Arambašić

Ovim primjerom iz prakse prikazat će se provedene projektne aktivnosti usmjerene prema usvajanju načela održiva razvoja među djecom mlađe školske dobi. Aktivnosti koje će se prikazati pridonose stvaranju društva koje svoj način života temelji na održivosti, potiče volonterski, društveni, praktičan i kreativno stvaralački rad te aktivno sudjelovanje djece u ekološkim aktivnostima škole i lokalne zajednice s pomoću kojih učenici stječu navike odgovornog ponašanja prema okolišu i održivu razvoju.


Ritam, čitanje i stvaralaštvo uz Svijet riječi
Ankica Španić i Jadranka Jurić

Ritam se pojavljuje ne samo u glazbi već i u prirodi, životu i u svakoj ljudskoj aktivnosti. Na predavanju će učitelji doznati kako povezati ritam i početno čitanje te kako tijekom obrade slova i vježbanja čitanja ostvariti međupredmetnu povezanost s glazbenom kulturom i kako rješavati zadatke koji se odnose na čitanje u početnici Svijet riječi. Svrha je tih zadataka čitanje koje je najvažnije za svladavanje svega kasnijeg učenja. Nakon što učenici usvoje tehniku čitanja, povezat ćemo sadržaje hrvatskog jezika i glazbene kulture u stvaralačke igre i izričaje.

Koji jezik učiš?
Sanja Jakovljević Rogić

U ovom susretu razgovarat ćemo o razumijevanju matematičkog jezika, o količini matematičkih pojmova koje djeca od prvog do četvrtog razreda trebaju naučiti i o tome na čemu bismo mi učitelji trebali svakodnevno inzistirati kako bi naši učenici zaista progovorili i razumjeli matematički jezik.

 
Razvoj čitateljskog identiteta 
Ivančica Toić i Violeta Drvenkar

Kako u učenika probuditi ljubav prema čitanju i knjizi? Svjesni smo toga da je čitanje temeljna kompetencija za život i da je stoga veoma važno u učenika razviti pozitivne čitateljske navike. Naš je cilj razvoj i osnaživanje čitateljskog identiteta naših učenika. U ovom predavanju navest ćemo nekoliko prijedloga za motiviranje učenika na redovito čitanje i čitanje s užitkom: od nešto zahtjevnijih projekata koji su dio Nacionalne strategije za poticanje čitanja pa do jednostavnijih zanimljivih i poticajnih aktivnosti provedivih na svakom satu hrvatskog jezika. 

Prijavite se: https://bit.ly/Mentorski-dan-9-4