Mentorski dan

Mentorski dan

26. rujna 2023., 9 do 17 sati

Početno čitanje – metode i postupci

Ankica Španić

Tijekom predavanja prisjetit ćemo se metoda početnog čitanja i pisanja, upoznat ćemo pristupe i postupke kojima možemo nadvladati velike razlike u predznanju učenika na početku prvog razreda te pridonijeti djelotvornoj pripremi nečitatelja za čitanje, a čitateljima svakidašnjim izazovima omogućiti napredak.

Googleovi crteži i izrada interaktivnih sadržaja

Kristina Čobanković

Saznajte kako nastavne sadržaje oplemeniti koristeći se interaktivnim fotografijama. Iskoristite besplatne i jednostavne Googleove crteže kako bi vaše pametne ploče postigle najveći učinak interaktivnosti. Uvedite Googleove crteže u svoje učionice, obogatite svoj rad zanimljivim nastavnim materijalima, razvijajte kreativnost i želju za istraživanjem.

Oblikovanje teksta

Željka Vukušić i Dijana Topljak

Tijekom predavanja saznajte koji sve elementi tekstualnog sadržaja utječu na poruku koju želimo prenijeti. Na konkretnim primjerima pokazat će se važnost sadržaja i stila pri vizualnom oblikovanju teksta.

Uloga projektne nastave u razvoju učeničkih kompetencija

Danijela Maurac

Projektna i istraživačka nastava kao oblik suvremene metodologije rada s učenicima i udžbeničkim kompletom Eureka. Tijekom izlaganja saznajte koji su pozitivni učinci na razvoj vještina, komunikacijskih i digitalnih kompetencija učenika kao i samopouzdanja i suradničkog učenja.

Razvijanje matematičkih vještina

Vanja Kani, Goranka Adamović, Sunčana Šmaguc Arbanas

Tijekom predavanja predstavit ćemo vam materijale koje smo pripremili za novi predmet Praktične vještine koji je dio eksperimentalnog programa cjelodnevne škole.

Razredno okruženje kao ambijent odgoja

Ivan Bazina

Razredno je okruženje iznimno važno u odgoju djece jer u njemu učenici borave velik dio dana, posebice kad je riječ o produženom boravku. Oplemenjivanjem i uređenjem učionice učenike se potiče na pozitivnu usmjerenost prema radu.

Europski projekti

Dr. sc. Josip Burušić

Sudionici ovoga izlaganja imat će priliku upoznati se s recentnim pristupima i politikama cjeloživotnog usavršavanja nastavnog osoblja na primjeru programa Erasmus+ High Fliers. Program se sastoji od četiri modula usavršavanja nastavnog osoblja koji su usmjereni na razvoj komunikacijskih vještina, istraživačkih i vještina korištenja znanstvenim pristupom u rješavanju svakodnevnih problema, vještina odlučivanja o društvenim i životnim izazovima te vještina procjene i upravljanja vlastitom profesionalnom karijerom. Glavna zamisao jest uvrštavanje ovoga programa u nacionalne obrazovne sustave kao dio ponude trajnog usavršavanja svih učitelja i nastavnika.

Čitam i u čitanju rastem

Snježana Berak

Poticanje i razvijanje vještine čitanja jedan je od osnovnih alata nužnih za uspješno školovanje i cjeloživotno učenje. Proces učenja čitanja započinje mnogo prije tzv. početnog čitanja u prvom razredu osnovne škole. Najvišom pak razinom čitanja smatramo čitanje s razumijevanjem koje nazivamo funkcionalnim čitanjem. Ta se razina čitanja postiže primjenom primjerenih strategija čitanja za koje su, sukladno njihovim kompetencijama, zaduženi učitelji u školi, provođenjem sustavnih vježbi čitanja, ponajprije glasnoga, ali i ne samo oni. U ovome izlaganju govorit će se o čitanju uz poziv na provođenje mini istraživačkog projekta u razredu.

Prijavite se: https://bit.ly/Mentorski-dan-26-9