Mentorski dan

Mentorski dan

24. listopada 2023., 9 do 17 sati

Razredni projekt u drugom razredu: Dan štednje

Jadranka Bulj, Marija Čelan-Mijić

Na konkretnim primjerima iz prakse doznajte kako kroz igru i zabavu upozoriti na važnost štednje te kako spretno provoditi razredni projekt u drugom razredu osnovne škole.

Nakon predavanja preuzmite aktivnosti za rad u svojim učionicama.

Suradnja s roditeljima

Romana Brajković

Tijekom predavanja bit će predstavljeni uobičajeni oblici suradnje s roditeljima. Govorit će se o tome što suradnja s roditeljima podrazumijeva, koji su mogući izvori sukoba učitelja i roditelja, a izložit će se i konkretni prijedlozi učiteljima – što mogu učiniti kako bi se ostvarila kvalitetna suradnja.

Matematička ploča

Nataša Brekalo

Tijekom predavanja prikazat će se kako se jednostavno i lako koristiti aplikacijom Matematička ploča u nastavi. Uz pomoć primjera nastavnih jedinica bit će predstavljene mnogobrojne funkcionalnosti aplikacije koja olakšava rad s učenicima.

Zavirimo u dodatnu nastavu – Mali prirodoslovci

Dunja Kufner

Na ovom će predavanju biti riječ o sadržajima i aktivnostima u dodatnoj nastavi prirode i društva u četvrtom razredu osnovne škole. Doznajte kojim je učenicima namijenjena, koje sadržaje možete odabrati i na koji način, kako promišljeno razraditi aktivnosti i kako ih provesti u nastavnu praksu radi poticanja i razvijanja istraživačkog učenja i vještine rješavanja problema.

Upomoć, moje dijete izlazi iz nastave produženog boravka!

Sanja Jerković

Nastava produženog boravka traje tri školske godine. U četvrtom razredu učenici prelaze na redovni nastavni model. To donosi velike i nagle promjene na koje učenici i roditelji nisu spremni: organizaciju redovitih obroka za svoje dijete, organizaciju vremena za samostalno pisanje domaćih zadaća i učenje kod kuće, samostalan odlazak na izvanškolske aktivnosti i sl.

Doznajte kako možete pomoći roditeljima i učenicima u toj novoj situaciji te kako prevenirati moguće sukobe s roditeljima koji se teže snalaze i koje u tom razdoblju često prati osjećaj frustracije.

Učiti kako učiti

Brankica Habuzin

Radionice „Učiti kako učiti“ smišljene su kako bi se učenicima pomoglo da razviju vještine učenja i usvoje strategije koje će im omogućiti bolje razumijevanje, pamćenje i primjenu informacija. Radionice su podijeljene u šest različitih modela: Podcrtavanje i ispisivanje važnih elemenata, Izrada umnih mapa, Učenje kroz igru i asocijacije, Učenje napamet, Pisanje sažetka, Mnemotehnika.

Matematički eTwinning projekti

Marica Brzica

Prezentacija matematičkih eTwinning projekata s prikazom važnih elemenata od kojih se sastoji svaki projekt. Kako uklopiti eTwinning projekt u nastavu matematike?

Primjena verbotonalnog modela odgoja i obrazovanja u redovitom razrednom odjelu

Koraljka Bakota

Upoznajte načela verbotonalne metode utkane u sve rehabilitacijske i metodičke postupke koji se provode u Poliklinici SUVAG, pa tako i u Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG. VT metoda može se primjenjivati u nekim dijelovima nastave u redovitoj školi, kad se kod učenika potiču govorno-jezične i komunikacijske vještine. S pomoću slušnih ili govorno-jezičnih vježbi ili dramatizacije učenici mogu razvijati svoje govorne, jezične vještine, uključujući izgovor, artikulaciju, intonaciju i ritam. I uporaba različitih medija pridonosi boljem razumijevanju nastavnih sadržaja te razvijanju slušne pažnje. U predavanju upoznajte ovaj zanimljivi pristup koji može pomoći učenicima da postanu učinkovitiji u verbalnoj komunikaciji.

Prijavite se: https://bit.ly/Mentorski-dan-24-10