Mentorski dan

Mentorski dan

7. studenog 2023., 9 do 17 sati

Problemski pristup u nastavi hrvatskog jezika

Nikola Ivek

Sadržaji književnosti i jezika mogu se uspješno učiti i poučavati problemskim pristupom u nastavi hrvatskoga jezika. Tijekom predavanja prikazat će se nekoliko zanimljivih primjera takvog pristupa.

Bršljan i Smilje – krasno bilje

Štefka Batinić

Na predavanju će biti riječi o starim hrvatskim dječjim časopisima, osobito o Bršljanu i Smilju, dvama najpoznatijim dječjim časopisima u 19. stoljeću, pokrenutima prije 150 godina, a namijenjenima učenicima nižih razreda osnovne škole. Oba su isticala ilustracije kao važno mjerilo suvremenosti, privlačnosti i pristupačnosti djeci. Iako u početcima skromne, ilustracije su bile svojevrstan prozor u svijet i sredstvo zornoga neformalnog učenja tadašnjih učenika u vrijeme bez modernih tehnologija. Nadalje, ta će se dva dječja časopisa predstaviti i s obzirom na okolnosti njihova pokretanja te na njihovu ulogu u školskom i svakidašnjem životu učenika.

Malim koracima u poduzetništvo

Martina Grgurić

Tijekom predavanja saznat ćete kako su učenici od 1. do 4. razreda jedne područne škole, poduzetnim razmišljanjem i djelovanjem, zaokružili cijeli poduzetnički postupak – od ideje do realizacije, koristeći se dostupnim resursima u školi i okolini. Ekološki pristup te njegovanje tradicije utkali su u svoj poduzetnički pothvat i tako povezali školu i lokalnu zajednicu.

Roditelj i udžbenik – prvi susret

Sanja Jerković

U ovom je predavanju riječ o prvom susretu s roditeljima djece koja pohađaju produženi boravak u prvom razredu. U prvom je dijelu sažeto opisana koncepcija roditeljskog sastanka za učenike prvog razreda (kakav se dojam treba ostaviti, kakvo stajalište zauzeti, koja pravila, granice i očekivanja postaviti, kako objasniti roditeljima nastavu produženoga boravka i ulogu popodnevne učiteljice itd. te na koji način to učiniti). Drugi dio predavanja zasniva se na činjenici da učitelji na prvom susretu izostavljaju informaciju o udžbeničkom kompletu. Često roditelji ne znaju iz kojih udžbenika njihova djeca uče, što nude ti udžbenici i kako ih rabiti (npr. često pitaju gdje i kako poslušati pjesmicu iz Glazbene kulture jer ne znaju čemu služi kȏd). Odgovorit će se na pitanje zašto je važno da roditelj stekne povjerenje u učiteljičin izbor i upozna udžbenički komplet na prvom susretu.

U svijetu književnih umjetnika ili kako djeci približiti pisanu riječ?

Brankica Habuzin

U svijetu književnih umjetnika ili kako djeci približiti pisanu riječ prezentacija je primjera iz učionice na koje načine motivirati učenike da čitaju i kako nastavu književnosti učiniti zanimljivom i drukčijom.

Učenici s teškoćama u razvoju i mogućnosti prilagodbe nastavnih sadržaja

Luka Femec

Danas kada je inkluzija potpuno postala sastavni dio svakoga razvijenog društva, učitelji razredne nastave imaju pred sobom nove izazove u planiranju, prilagodbi i provedbi nastavnog procesa. Učenici s teškoćama u razvoju su skupina djece kojima je za jednakopravno funkcioniranje u redovitoj školi potreban određeni stupanj potpore i razumijevanja teškoće kako bi se individualizirani kurikulum mogao izraditi tako da bude poticajan i u skladu s individualnim potrebama. U najnovijim teoretskim i praktičnim spoznajama polaznici predavanja imat će prigodu naučiti o osnovnim značajkama učenika s teškoćama, mogućnostima prilagodbe nastavnih sadržaja i materijala, izradi individualiziranog kurikuluma, njegovim dijelovima te o tome koliko je važna suradnja stručnog tima i roditelja. Također, sudionici će na kraju imati prigodu podijeliti svoja mišljenja, iskustva i stajališta o toj temi.

Mali alati u nastavi

Angelina Krtalić

Sudionici će dobiti informacije:

– o primjerima upotrebe prikazanih alata u svakidašnjem odgojno-obrazovnom radu (Word Art, QR Code Monkey, The MazeFestisite)

– o koracima u izradi sadržaja u pojedinom alatu

– o načinima dijeljenja sadržaja s učenicima i kolegama/kolegicama.

Svakidašnja matematika

Sunčana Šmaguc Arbanas

Katkad je potrebno potaknuti učenike da na primjerima iz svakidašnjeg života otkriju koliko je matematika korisna. Podsjetit ćemo se zašto su umjetnost, igra i zabava povezane s matematikom te zašto sve što možemo dodirnuti, vidjeti ili zamisliti sadržava barem tračak matematike. Zanimljive informacije, primjerice, da čak i neke životinje znaju računati ili da se savijanjem papira može oblikovati zvijezda, mogu se koristiti na nastavi matematike kao motivacija pri postavljanju izazovnih matematičkih problema.

Prijavite se: https://bit.ly/Mentorski-dan-7-11