Mentorski dan

Mentorski dan

9. siječnja 2024., 9 do 17 sati

Oblikovanje projekta povezanoga s makrokonceptom Energija

Tamara Kisovar Ivanda

Tijekom izlaganja definirat će se pojmovi kreativnost i kritičko promišljanje te promotriti njihova povezanost u kontekstu istraživačke nastave. Primjer istraživačkog projekta bit će prikazan na projektu koji se odnosi na prijenos i pretvorbu energije te utjecaj različitih načina njezine primjene na okoliš. Projekt je namijenjen učenicima četvrtog razreda.

Izrada nastavnih listića u Canvi

Kristina Čobanković

Sudionici će dobiti informacije o načinu registracije i/ili prijave na račun digitalnog alata Canva. Istražit će mogućnosti izrade nastavnih listića u Canvi. Dobit će konkretne primjere kako uz taj alat olakšati organizaciju i provedbu nastave. Usvojit će jednostavna rješenja za izradu nastavnih listića uz korištenje već gotovim predlošcima.

Smjernice za izradu individualiziranih i prilagođenih kurikuluma

Ivana Šabić

Prvi dio predavanja odnosi se na zakonsku regulativu i razlike među programima. U drugom dijelu opisani su koraci pri izradi individualiziranih i prilagođenih programa od inicijalne procjene, tablica i primjera prilagodbe. U predavanju će također biti riječi o realnosti i objektivnim teškoćama u praksi, ciljevima koji su preopsežni i neprecizno definirani, realizaciji koja je najčešće na samom učitelju zbog nedostatka timskog rada.

Matematičke igre

Marina Arambašić

Na ovom predavanju pokazat ćemo prijedloge igara za nastavu matematike u prvom i drugom razredu osnovne škole. Putem igre učenicima se nude sadržaji koje trebaju naučiti na zabavan i dinamičan način. Za vrijeme igre gradi se pozitivno ozračje u kojem se svi učenici osjećaju sigurno, prihvaćeno te mogu sudjelovati ravnopravno bez obzira na predznanje ili znanje koje posjeduju. Igre postaju poveznica između učenja i opuštenijih oblika aktivnosti u razredu.

Dramske aktivnosti u interpretaciji lirske pjesme

Zrinka Vukojević

U predavanju će se govoriti o važnosti čitanja i slušanja poezije u osnovnom obrazovanju te pokazati kako u učenika razviti osjetljivost za pjesničku riječ i njezine izražajne sposobnosti. Također će biti prikazano kako dramskim aktivnostima učenici otkrivaju osobitosti lirske pjesme i razvijaju cjeloviti estetski doživljaj.

BBL u nastavi hrvatskog jezika

Vanessa Golubić

Brain-based learning ili, kraće, BBL metoda je aktivnog učenja. Temelji se na osnovnim spoznajama o ustroju i radu mozga. Provođenjem različitih aktivnosti s učenicima istodobno aktiviramo obje strane mozga, čime se povećava uspješnost učenja.

Djela za cjelovito čitanje kroz kreativno stvaralaštvo – primjer dobre prakse

Martina Lakuš

Kako pristupiti interpretaciji djela za cjelovito čitanje? Koji je cilj kreativnog pristupa lektiri? Tijekom predavanja prikazat će se primjeri interpretacija djela za cjelovito čitanje na zanimljiv način s naglaskom na poticanje kreativnosti i stvaralaštva.

Učenik s poremećajem iz spektra autizma (PSA) – primjer iz učionice

Ljerka Salopek Bacanović

PSA, poremećaj iz spektra autizma, neurorazvojni je poremećaj karakteriziran teškoćama u učenju, u motorici, komunikaciji te jezičnim i socijalnim vještinama. Iz primjera nastavne prakse saznajte o metodama, prilagodbama i izazovima učitelja koji u svojemu razrednom odjelu ima učenika s tom teškoćom.

Prijavite se: https://bit.ly/Mentorki-dan-9-1