Geografija u osnovnim školama

Načelo aktualizacije u nastavi geografije

17. listopada 2022. u 16:00 sati.

Načelo aktualizacije jedno je od najvažnijih načela u nastavi geografije.
Primjenjuje se u svim etapama nastavnog sata. Važno je u svim oblicima nastave.
Kroz nastavu je važno aktualizirati i prostorne procese i pojave, nazivlje te kvantitativne pokazatelje, a u skladu s time potrebno je formulirati i zadatke nastave.

Kako realizirati načelo aktualizacije na odabranim primjerima iz fizičke, društvene i regionalne geografije?
Kako popularizirati geografiju u godini u kojoj obilježavamo 140. godina nastave geografije na Zagrebačkom sveučilištu?

Prijavite se: https://bit.ly/Geografija-OS