Povijest OŠ i SŠ

Važnost starog Egipta i drugih civilizacija starog vijeka u nastavi povijesti

12. veljače 2024. u 18 sati

Jedan od najpoznatijih hrvatskih egiptologa, izv. prof. dr. sc. Mladen Tomorad, autor mnogobrojnih
znanstvenih radova i knjiga od kojih je posljednja objavljena velika monografija Stari Egipat – Povijest i
kultura, i urednik dr. sc. Deniver Vukelić predavači su na ovom webinaru.
Primjena novih spoznaja i izvora vezanih za najstariju povijest važna je kako bi se izbjegle pogrešne ili
zastarjele interpretacije. Osim toga, na webinaru će biti istaknuti prikladni izvori koji se mogu odabrati za
poučavanje o starim civilizacijama.postiže brže svladavanje propisanih ishoda.

Prijavite se: https://bit.ly/Povijest-OS-SS

Pogledajte snimku