Razredna nastava

Podrška nastavi na daljinu

20. siječnja 2022. u 19 sati

Budući da sve više škola prelazi na model nastave na daljinu, želimo vas informirati o svim materijalima pripremljenima za vas.

Pogledajte snimku