Talijanski jezik u osnovnoj školi

Poticajne aktivnosti za govornu i pisanu interakciju u stvarnom kontekstu

1. prosinca 2021. u 11 sati

Predavačice će na praktičnim primjerima pokazati način uporabe tekstova, dijaloga i zadataka vodeći računa o motivaciji i stupnju obrazovnih postignuća. Tijekom online edukacije, bit će prezentirani materijali s kojima je moguće postići govornu ili pisanu interakciju, a naglasak će biti stavljen na podučavanje talijanskog jezika u stvarnom kontekstu.

Prijavite se: https://bit.ly/Talijanski-os%20

Pogledajte snimku