Njemački jezik u osnovnoj školi

Različiti pristupi u nastavi stranoga jezika

29. travnja 2021. u 17 sati

Suvremena nastava stranoga jezika donosi nove izazove za učitelje i učenike. Između ostaloga i na koji način učenicima približiti posredovanje vokabulara i gramatičkih struktura. Jedna je od tema ove internetske edukacije stoga višejezičnost kao važna komponenta udžbenika u nastavi drugoga stranog jezika. Također ćemo se baviti i pitanjem pristupa posredovanju gramatičkih struktura u stranojezičnoj nastavi koje učenici često smatraju preteškima i nezanimljivima.

Prijavite se: http://bit.ly/Njemacki-jezik-os

Pogledajte snimku