Talijanski jezik

Role-play zadaci

28. studenoga 2022. u 16 sati

Predavačice će na praktičnim primjerima pokazati ulogu role-play zadataka u nastavi talijanskog jezika. Uloga role-play zadataka je da pripremi učenika za komunikaciju u različitim kontekstima te potakne govornu interakciju i konkretnu uporabu stranog jezika u stvarnom okružju. Učitelji(ca)ma će biti prezentirani načini i situacije u kojima odabrati role-play zadatak, o čemu treba voditi računa pri izboru zadataka i u kojem dijelu nastavnog sata ih upotrijebiti.

Prijavite se: https://bit.ly/Talijanski-jezik-OS-28-11

Pogledajte snimku