Glazbena umjetnost

Tragom francuske šansone

28. studenoga 2022. u 18 sati

Kroz predavanje će sudionici upoznati razvojni put i osnovne karakteristike francuske šansone, osvijestiti obilježja francuske šansone u društveno povijesnom i kulturološkom kontekstu te povezati razvoj šansone s općim društveno povijesnim i kulturnim razvojem.
ISHOD/CILJ: Prepoznati, opisati i analizirati elemente umjetničkog izraza u francuskoj šansoni.

Prijavite se: https://bit.ly/Glazbena-umjetnost-28-11

Pogledajte snimku