Filozofija u srednjoj školi

Udžbenik FILOZOFIJA: čvrst temelj za dinamičnu i kreativnu nastavu filozofije

5. svibnja 2021. U 16 sati

Autori udžbenika Filozofija uvest će sudionike u strukturu i zahtjeve novoga predmetnog kurikuluma, čiji su također autori, referirajući se na udžbeničke sadržaje koji u potpunosti odgovaraju zahtjevima kurikuluma i omogućuju dinamičnu, kreativnu i slobodnu nastavu. Autori će također ukazati na potencijale primjene digitalnih platformi i digitalnih alata u nastavi te uputiti na rješenja iz vlastitog iskustva rada u nastavi. Sudionici će se upoznati sa specifičnostima udžbenika i metodičkog okvira za njegovu primjenu te obiljem materijala za nastavnike i učenike koje smo uz udžbenik pripremili.

Prijavite se: http://bit.ly/Udzbenik-Filozofija

Pogledajte snimku