Njemački u srednjoj školi

Umjetna inteligencija u nastavi stranih jezika

14. svibnja 2024. u 18 sati

Na webinaru će se razgovarati o pojmu umjetne inteligencije i njezinoj uporabi u različitim područjima života.
Naglasak će biti na primjeni aplikacija baziranih na UI koje mogu imati prednosti u nastavi stranih jezika, točnije u nastavi njemačkog jezika.
Iz metodičko-didaktičke perspektive bit će prezentirani prijedlozi za generiranje tekstova i zadataka te za izradu elementa vizualizacije u nastavi stranih jezika. U razgovoru s kolegicom praktičarkom razgovarat će se o stavu učenika prema UI te će se staviti poseban naglasak na poticanje osviještenog korištenja UI u učenika, kako bi shvatili da ih UI ne može zamijeniti i da oni moraju provjeravati rezultate koje UI generira.
Predavačice: dr. sc. Irena Lasić i doc. dr. sc. Irena Horvatić Bilić.

Prijavite se: http://bit.ly/Njemacki-SS