Matematika u srednjoj školi

Uspješno na maturi uz Priručnik za pripremu ispita iz matematike na višoj razini

16. svibnja 2024. u 19 sati

Nakon prošlogodišnjeg priručnika za pripremu ispita državna mature iz matematike na osnovnoj razini, ove školske godine Školska knjiga je pripremila i izdala još jedan priručnik Matematika na maturi – viša razina odobren od strane AZOO.
Na webinaru će autorice, nastavnice matematike s višegodišnjim iskustvom u sastavljanju ispita državna mature i pripremi učenika za državnu maturu iz matematike dr. sc. Željka Dijanić, dr. sc. Renata Vlahović Kruc i Eva Špalj, predstaviti priručnik i njegove posebnosti, prikazati kako je zamišljeno korištenje priručnika u nastavi matematike kao i način samostalnog ponavljanja matematičkih sadržaja i uvježbavanja rješavanja zadataka za učenike. Također će biti prikazane novosti koje je NCVVO prema Ispitnom katalogu najavio za ovogodišnju državnu maturu iz Matematike i koje su već implementirane u priručnik, a jedna od njih su zadatci dokazivanja matematičkih tvrdnji.

Prijavite se: https://bit.ly/Matematika_SS