Glazbena kultura i umjetnost

Vježbamo solfeggio uz novu interaktivnu zbirku

26. listopada 2022. u 13:00 sati.

Na online edukaciji autori će govoriti o novim metodama poučavanja solfeggia u interaktivnom, digitalnom okružju. Predstavit će zbirku zadataka iz solfeggia, koncept, sadržaj i namjenu. Detaljno će objasniti svako pojedinačno poglavlje sa svim zadatcima i načinima primjene, uključujući i novost – interaktivni aspekt zbirke koji korisnicima omugućava potpuno samostalno korištenje nastavnog materijala, koje do pojave ove zbirke nije bilo moguće.

Prijavite se: https://bit.ly/Solfeggio_26_10