Hrvatski jezik

Snaga riječi 8 | Naš hrvatski 8 | Volim hrvatski 8 | Hrvatski bez granica 8

Novi udžbenici hrvatskog jezika u osmom razredu osnovne škole! Potpuno prilagođeni novom kurikulumu i odobreni. Najbogatiji drugi obrazovni materijali, najviše digitalnih sadržaja i najbolja i najdetaljnija podrška u pripremi i izvođenju nastave.

Pogledajte kratak informativni video – sve što trebate znati

Odaberite sve udžbenike hrvatskog jezika Školske knjige i postanite član!

Najbolja, ekskluzivna podrška za učitelje! Svi članovi 5+ kluba dobivaju ekskluzivne didaktičke pakete, priručnike, dodatne pogodnosti i podršku tijekom cijele godine.


5+ PAKET: SVE ZA UČIONICU HRVATSKOG JEZIKA!

 • Snaga medija 8 – priručnik za razvoj medijske pismenosti
 • Snaga riječi i Naš hrvatski 8 – radna bilježnica za pomoć u učenju 
 • Lektira 8 – interaktivna radna bilježnica
 • Naš hrvatski 8 – radna bilježnica za darovite učenike
 • Volim hrvatski 8 – radna bilježnica za pomoć u učenju 
 • Hrvatski bez granica 8 – radna bilježnica za pomoć u učenju
 • Čitateljski klub
  • knjižica sa uputama kako osnovati i voditi Čitateljski klub i poticati čitanje
  • dnevnik čitanja 
  • Moj Čitateljski klub koji sadrži: bilježnicu, set post it bloka s porukama, povećalo, označivač stranica, noćnu lampicu za čitanje
Uštedite sate posla – Asistent sve priprema za vas!
 • Sve za nastavu prilagođeno vašem rasporedu. Unesite svoj raspored i Asistent priprema sve za nastavu za svaki vaš dan! Bilježi svaki odrađeni sat i povezan je s pripremama i nastavnim materijalima.
 • individualizirani planovi za učenike s teškoćama u samo nekoliko koraka!
 • razredni dnevnik i editabilni obrasci
 • 5+ kartica u digitalnom obliku, korisne poveznice i izravna podrška
 • certificirani napredni program usavršavanja 
 • kreirano u suradnji s Učiteljskim fakultetom i Institutom za inovacije
 • jedini program izdavača koji podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • najnovija znanja, vrhunski svjetski priznati predavači

5+ kartica

 • 15 % popusta u knjižarama Školske knjige i u mrežnoj trgovini www.skolskaknjiga.hr tijekom cijele godine
 • popusti do 30 % u više od 30 trgovina najpoznatijih robnih marki tijekom cijele godine

Što dobivam s udžbenicima?

najbogatiji digitalni sadržaji – prilagođeni hrvatskom kurikulumu

najviše drugih obrazovnih materijala

detaljna i cjelovita metodička podrška za pripremu i izvođenje nastave – najbolje pripreme za svaku minutu sata

dvije platforme za poučavanje

5+ klub – ekskluzivni didaktički paketi, aplikacija Asistent, 5+ klub kartica, Akademija znanja i pogodnosti tijekom cijele godine

Zašto odabrati naše udžbenike hrvatskog jezika

 • jedini nudimo četiri udžbeničke serije,  integrirani udžbenik hrvatskog jezika i radne bilježnice za darovite učenike i obradu lektire
 • najpopularnija grupa učitelja hrvatskoga jezika na Facebooku
  svakodnevni savjeti i materijali izravno od autora
 • jedini udžbenici s izravnim pristupom digitalnim sadržajima
  skenirajte kod i izravno pristupite ciljanom sadržaju
 • najbolje pripreme za svaku minutu nastavnog sata
  velika ušteda vremena za pripremu nastave

  pomno odabrani književni (klasični i suvremeni) i neknjiževni tekstovi + raznoliki zadatci koji uključuju sve četiri jezične djelatnosti
 • cjelogodišnja podrška nastavi na daljinu
  jedine mrežne pripreme i svaki tjedan pripreme za svaki sat izravno od autora i urednika
 • više od 4900 digitalnih sadržaja
  jedini imamo animacije književnih pojmova i slikokaze
 • najbogatiji drugi obrazovni materijali

Snaga riječi 8

 • omiljena čitanka provjerene, ugledne autorice s više od 20 godina iskustva
 • potiče razvoj:
  • čitalačke pismenosti i ljubavi prema čitanju – kroz pomno odabrane književne (klasične i suvremene) te neknjiževne tekstove
  • svih četiriju jezičnih djelatnosti: slušanja, govorenja, čitanja i pisanja
  • višestruke pismenosti: komunikacijsko-funkcionalne, čitalačke i međukulturne
  • kritičkog razmišljanja, zaključivanja, rješavanja problema, stvaralaštva i kreativnosti – kroz zadatke
  • osobnih kompetencija za život

Uz udžbenike

 • svakodnevni savjeti i materijali izravno od autorice – u najpopularnijoj grupi učitelja hrvatskoga jezika na Facebooku
 • jedinstvena interaktivna lektirna bilježnica i radna bilježnica za pomoć u učenju
 • jedinstvene mrežne pripreme
 • priručnik za razvijanje medijske pismenosti – NOVO!
 • brojni drugi materijali

Naš hrvatski 8

 • provjerena, ugledna autorica s više od 20 godina iskustva
 • za jednostavno ovladavanje normom standardnoga jezika
 • pregledan i usustavljen sadržaj potiče samostalno učenje – velik broj grafičkih prikaza i umnih mapa s cjelokupnim pregledom gradiva
 • potiče razvoj:
  • svih četiriju jezičnih djelatnosti: slušanja, govorenja, čitanja i pisanja
  • višestruke pismenosti: komunikacijsko-funkcionalne, čitalačke i međukulturne
  • kritičkog razmišljanja, zaključivanja, rješavanja problema, stvaralaštva i kreativnosti – kroz zadatke
  • osobnih kompetencija za život

Uz udžbenik

 • svakodnevni savjeti i materijali izravno od autorice – u najpopularnijoj grupi učitelja hrvatskoga jezika na Facebooku
 • jedina radna bilježnica za darovite
 • radna bilježnica za pomoć u učenju
 • slikokazi, interaktivni planovi ploče
 • brojni drugi materijali

Volim hrvatski 8

 • pomno odabrani polazni tekstovi s jasnim odgojno-obrazovnim porukama
 • sadržaj organiziran prema načelima postupnosti, preglednosti i primjerenosti – potiče samostalno učenje
 •  za razvoj komunikacijske i funkcionalne pismenosti
 • zadatci za razvijanje pravopisa uz svaku nastavnu jedinicu
 • potiče razvoj svih četiriju jezičnih djelatnosti: slušanja, govorenja, čitanja i pisanja

Uz udžbenik

 • grupa učitelja hrvatskoga jezika na Facebooku – savjeti i materijali izravno od autorica
 • jedina radna bilježnica s tri skupine zadataka i posebnom rubrikom za razvoj čitalačke pismenosti
 • upute u udžbeniku na točno određene zadatke u radnoj bilježnici
 • brojne rubrike i drugi materijali

Hrvatski bez granica 8

 • jedini integrirani udžbenik hrvatskoga jezika – obuhvaća tri domene predmeta (Književnost i stvaralaštvo, Jezik i komunikaciju, Kulturu i medije)
 • svi sadržaji potrebni za ostvarivanje ishoda u jednoj knjizi – omogućuje jednostavno i uspješno planiranje nastave
 • potiče:
  • učenike na komunikaciju, istraživanje i razvijanje temeljnih jezičnih djelatnosti
  • razvoj čitalačke i medijske pismenosti
 • bogat izbor tekstova: književni klasici i primjeri iz najnovije domaće i svjetske književnosti

Uz udžbenik:

 • grupa učitelja na Facebooku – savjeti i materijali izravno od autorica
 • jedinstvena integrirana radna bilježnica – sadrži i književnost
 • zadatci za vrednovanje  obuhvaćaju sve tri domene predmeta
 • zvučni zapisi tekstova i brojni drugi materijali

Metodička podrška

Jedino sa Školskom knjigom! Najdetaljnija i najcjelovitija metodička podrška.

Dostupna u tiskanome i digitalnom obliku. S našom platformom e-sfera pripremite se za nastavu jednostavno i brzo.  Jednim klikom preuzmite cjelokupnu i najdetaljniju podršku za svaki nastavni sat.

Cjelokupna metodička podrška, tiskana i digitalna:

 • detaljno razrađene pripreme s prijedlozima aktivnosti za svaki nastavni sat
  + planovi ploče
 • godišnji izvedbeni kurikulumi
 • tematsko planiranje
 • plan razrednika s međupredmetnim temama
 • raznovrsni didaktički materijali
 • sažetci nastavnih jedinica
 • stalna podrška stručnih suradnika
 • rješenja radne bilježnice
 • nastavni listići:
  • za pomoć u učenju
  • za darovite učenike

JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM:

 • interaktivni planovi ploča i mrežne pripreme
 • zasebni materijali za nastavu na daljinu koje nastavnik može podijeliti s učenicima
 • jedini postavljamo nove materijale za nastavu na daljinu svaki tjedan
 • najpopularnija Facebook grupa učitelja hrvatskog jezika sa svim razinama podrške – izravno od autora!

Cjelovita i stalna podrška nastavi na daljinu – jedino sa Školskom knjigom!

 • jedini imamo mrežne pripreme
 • jedini smo pripremili zasebne materijale za nastavu na daljinu koje nastavnik može podijeliti s učenicima
 • jedini postavljamo nove materijale za nastavu na daljinu svaki tjedan

5+ klub – jedina cjelovita podrška

 • Akademija znanja – certificirani napredni program usavršavanja 
 • aplikacija Asistent
  • Vaš raspored povezujemo sa školskim kalendarom! Asistent bilježi svaki odrađeni sat i povezan je s pripremama i nastavnim materijalima.
  • individualizirani planovi za učenike s teškoćama u nekoliko koraka
  • razredni dnevnik – evidencija učenika, lista i editabilnih obrazaca

Drugi obrazovni materijali

Štedimo vaše vrijeme! Uz udžbenike kreirali smo i širok izbor jedinstvenih drugih obrazovnih materijala za jednostavnije poučavanje prilagođeno potrebama i različitim stilovima učenja svakog učenika.

JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM:

 • radne bilježnice za darovite
 • interaktivne lektirne radne bilježnice

Svi materijali odobreni prema novom kurikulumu:

 • radne bilježnice
 • radne bilježnice za učenike s teškoćama
 • zadatci za vrednovanje uz svaku udžbeničku seriju
 • zadatci za razvijanje i provjeravanje čitalačke pismenosti
 • kartice za vođene vježbe izražavanja

Dvije digitalne platforme, međusobno povezane

Pristupite svim materijalima za nastavu brzo i jednostavno! Jedino su udžbenici Školske knjige dostupni na dvjema platformama. Dvostruka jedinstvena podrška. Više od 20 000 digitalnih sadržaja!

Potpuno prilagođena hrvatskom kurikulumu. Sve za nastavu na jednome mjestu.

 • 100% hrvatska platforma. Prilagođena potrebama hrvatskih učitelja.
 • >10 000 digitalnih sadržaja, prilagođenih hrvatskom kurikulumu
 • Jedino s udžbenicima Školske knjige! Izravno pristupite digitalnim sadržajima skeniranjem kôda iz udžbenika!
 • štedimo vaše vrijeme – sve je na jednome mjestu:
  pristup udžbeniku, drugim obrazovnim materijalima, digitalnim sadržajima i cjelokupnoj podršci za pripremu i izvođenje nastave. Pristup jednim klikom!

Svjetski poznata platforma za poučavanje i učenje.

 • kreirajte vlastiti sadržaj za poučavanje
 • >9 0000 digitalnih sadržaja
 • bogata medijateka
 • pametna ploča s poveznicama na e-sferu

Digitalni sadržaji

Jedini udžbenici iz kojih izravno pristupate digitalnom sadržaju.

 • Skenirajte kôd i izravno pristupite ciljanim digitalnim sadržajima iz udžbeničke jedinice
 • stranica za svaku udžbeničku jedinicu na e-sferi s već probranim digitalnim sadržajima. Sve je organizirano na jednome mjestu.

+ kompletan višemedijski sadržaj mozaBooka

JEDINO SA ŠKOLSKOM KNJIGOM:

animacije književnih pojmova i slikokazi

najveći broj digitalnih sadržaja

Više od 4900 digitalnih sadržaja za hrvatski jezik

zvučni zapisi tekstova

građa laka za čitanje – jednim se klikom prebacuje u font za učenike s disleksijom

audiosažetci lekcija

digitalne igre

umne mape

kvizovi Kahoot

interaktivni zadatci

izlazne kartice wizer

upute za primjenu digitalnih alata

prijedlog vrednovanja i samovrednovanja

književni i neknjiževni tekstovi s pitanjima za razvijanje vještina čitalačke pismenosti

pravopisni zadatci

plakati, projekti, enigmatski sadržaji

poticaji, preporuke i upute za čitanje, istraživanje i samostalan rad

Sve za uspješno poučavanje

Tiskani i digitalni udžbenici

Kreiramo najkvalitetnije udžbenike prema najboljim primjerima iz svjetske prakse. Više od 70 godina iskustva i stručan tim urednika. Svi naši udžbenici odobreni su i prilagođeni novom kurikulumu. Svi udžbenici dostupni su u digitalnoj i tiskanoj inačici.

Digitalni sadržaji

Jedini udžbenici iz kojih izravno možete pristupiti ciljanom sadržaju iz nastavnih jedinica. Skenirajte kod u udžbeniku i izravno pristupite digitalnom sadržaju u sigurnom okružju.
Svaka nastavna tema ima svoju stranicu na e-sferi s cjelovitim i organiziranim sadržajima.

Drugi obrazovni materijali

Uz udžbenike kreirali smo i bogate dodatne obrazovne materijale u tiskanom i digitalnom obliku koji će olakšati poučavanje.

Podrška – priprema i izvođenje nastave

Štedimo vaše vrijeme! Najdetaljnije pripreme za svaki nastavni sat i sve što vam je potrebno za pripremu i izvođenje nastave. Za sva pitanja naši su vam urednici i promotori dostupni 365 dana u godini.