Mentorski dan

Mentorski dan

23. siječnja 2024., 9 do 17 sati

Matematika s terapijskim psom

Nataša Brekalo


Kako rad s terapijskim psom može olakšati nastavu matematike, saznat ćete na ovom predavanju. Prikazat ćemo kako Luna, terapijski pas, pomaže učenicima u zbrajanju i oduzimanju do 100. Terapijski pas s učenikom odlazi do brojevne crte gdje zajedno rješavaju zadatak koji zadaje drugi učenik. U zadatcima riječima glavni motiv je Luna da bi se dodatno potaknulo učenike na računanje. Nakon riješenog zadatka učenici nagrađuju psa, a kako izgleda cijeli taj postupak, vidjet ćete na predavanju.

Projektna nastava: Lektira Pipi Duga Čarapa
Petrunjela Krajačić


Praksa je pokazala da učenici u nastavi najbolje reagiraju na projektne aktivnosti. Zato ćete na predavanju saznati kako u četvrtom razredu organizirati i provesti interpretaciju lektire, jedanput mjesečno, u obliku projekta. Prikazat će se primjer prakse na interpretaciji dječjeg romana Pipi Duga Čarapa, i to kombinacijom klasičnih i suvremenih metoda poučavanja. Takav pristup može ohrabriti sve generacije djece jer nastavnu praksu čini dinamičnijom, a učenike potiče na literarno i estetsko čitanje. 

Održivi razvoj u kurikulumu i poučavanju
Diana Garašić, Mirela Sertić, Borjanka Smojver

Ovaj webinar ima za cilj potaknuti razumijevanje važnosti obrazovanja za održivi razvoj, identificirati ključne kompetencije i prikazati primjere kako škole mogu ta načela uspješno implementirati u svoje kurikulume i poučavanje. Sudionici će dobiti uvid u to kako ovo obrazovanje pridonosi rješavanju globalnih izazova i zašto je ono važno u kontekstu nacionalnoga obrazovnog plana, dobit će smjernice i prijedloge za razvoj ključnih kompetencija u učenika s pomoću određenih metoda i pristupa poučavanju. Uz osvrt na mogućnosti vrednovanja učeničkih postignuća u ostvarenju međupredmetne teme, sudionike će se usmjeriti na primjenu Kriterija kvalitete za škole, kao alata za sustavno planiranje odgoja i obrazovanja za održivi razvoj i za vrednovanje njegove provedbe.

Mjerenja po mjeri
Irena Mišurac

Mjerenja su jedna od domena matematičkoga kurikuluma i važan dio kako Matematike, tako i predmeta STEM područja, posebice Fizike i Kemije. Ostvariti ishode ove domene ne znači samo poznavati mjerne jedinice, mjerne instrumente i postupke preračunavanja već zahtijeva iznimno razvijen osjećaj za njihovu stvarnu veličinu, procjenu u realnosti i primjenu u okolnostima iz svakodnevnog života. Upravo je zato u nastavi važno proći kroza sve metodičke etape u njihovu učenju, što je iznimno složen i specifičan proces koji se u mnogočemu razlikuje od metodičkih pristupa pri učenju sadržaja iz ostalih matematičkih domena. Posebno ćemo se osvrnuti na pristupe mjerenjima duljine, vremena, mase, obujma i površine budući da se navedeni koncepti uče u razrednoj nastavi.

Praktične vještine – spretne ruke složno rade
Iva Palčić Strčić

U prvom dijelu predavanja bit će predstavljeni udžbenički komplet Praktične vještine 1 i način na koji je kurikulum nastavnog predmeta Praktične vještine implementiran u aktivnosti predložene u udžbeničkom kompletu. U drugom dijelu bit će predstavljeni primjeri iz prakse koji uključuju i primjere vrednovanja učeničkih radova.

Pokret i ples u djetetovu razvoju
Rahela Radecki Ivakić

Bit odgojno – obrazovne prakse, kad govorimo o plesnoj umjetnosti, nije u zapamćivanju i ponavljanju pokazanih pokreta, već u poticanju djece da u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima istražuju pokret na različite poticaje kao što su primjerena i kvalitetna glazba, dramatizacija, metar, ritam, rekvizit, a sve u kontekstu sadržaja umjetničkoga odgojnog plesa.

Interaktivni slajd u Googleovim prezentacijama
Angelina Krčelić

Interaktivna sličica (slajd) način je njezina uređivanja u sklopu alata Googleove prezentacije. Interaktivnost navedenoga očituje se u poveznicama koje su skrivene iza elemenata (slika, fotografija). Klikom na pojedini element otvara se, primjerice, stranica, dokument, nova prezentacija, videozapis, audiozapis, kviz / igra kojoj učenici mogu pristupiti i na njoj nešto istražiti ili riješiti određene zadatke. Za izradu interaktivnog slajda potrebno je unaprijed pripremiti elemente koji će biti postavljeni na sam slajd i poveznice koje će biti ugrađene u njih.

Istraživačko učenje u sklopu provedbe kurikuluma za predmet Prirodoslovlje
Ivana Bešlić

Predmet Prirodoslovlje od prvog razreda osnovne škole za djecu je temelj kognitivnog razvoja, baš zato što nudi upoznavanje i učvršćivanje nastavnih sadržaja te povezivanje i primjenu znanja. Tijekom predavanja prikazat će se mogućnosti istraživanja u sklopu provedbe kurikuluma za predmet Prirodoslovlje u prvom razredu. Saznajte kako, zahvaljujući eksperimentiranju, istraživanju, rješavanju stvarnih problema i suradničkim učenjem, učenici ostvaruju zadane ciljeve.

Prijavite se: https://bit.ly/Mentorski-dan-23-1