Geografija u osnovnoj školi

Metodičke smjernice za planiranje, realizaciju i vrednovanje istraživačkog rada

2. prosinca 2021. u 17 sati

Ostvarivanja ishoda vezanih za istraživački rad, posebice u osnovnim školama, izazov je i za učitelje i učenike. Stoga je vrlo važno temeljito planirati sve etape zajedničkog i samostalnog rada učenika te odrediti referentne točke za praćenje dinamike napredovanja. Također važno je voditi proces u školi, s minimalnim brojem i sadržajem aktivnosti koje učenici obavljaju kod kuće. U vrednovanju istraživačkog rada moguće je primijeniti različite metode i tehnike, kako bi učitelji dobili relevantne povratne informacije o usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda, a učenici jasne smjernice u vrednovanju za učenje.

Prijavite se: https://bit.ly/Geografija-osnovna-skola%20

Pogledajte snimku