Matematika u osnovnim školama

Obrnuta učionica – zadaci za samostalno učenje

29. studenoga u 2022. u 16 sati

Može li se koncept obrnute učionice primjeniti u nastavi matematike? Jesu li učenici u osnovnoj školi dovoljno samostalni i motivirani da matematičke sadržaje samostalno usvoje?


Ovim predavanjem ćemo pokazati primjere zadataka za samostalno učenje učenika koji su motivirajući, primjereni težinom i vrstom, te povezani s prethodno stečenim znanjima i vještinama. Zadaci se mogu iskoristiti u situacijama u kojima učenici samostalno dolaze do određenih matematičkih zaključaka, pravila ili koncepata, vlastitim tempom učenja i u zanimljivom digitalnom okruženju.

Prijavite se: https://bit.ly/Matematika-PN-29-11

Pogledajte snimku